• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000085111

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej (SEAP) jest pierwszą ogólnopolską organizacją o charakterze niedochodowym, której głównym celem jest doskonalenie edukacji i praktyki administrowania sprawami publicznymi poprzez działalność na rzecz jakości kształcenia oraz rozwój badań naukowych w tym zakresie. W ramach statutowej działalności, SEAP promuje także różne formy współpracy pomiędzy szkołami wyższymi - publicznymi i prywatnymi, kształcącymi na kierunku studiów - administracja publiczna oraz innych kierunkach pokrewnych, w szczególności poprzez wzajemną wymianę doświadczeń i dorobku naukowego. Członkami naszego stowarzyszenia są przede wszystkim przedstawiciele szkół wyższych, ale również praktycy - urzędnicy administracji publicznej różnych szczebli, którzy są najlepiej zorientowani w problemach i dylematach polskiego aparatu administracyjnego. Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej liczy 127 członków zwykłych, którzy reprezentują łącznie 54 szkoły wyższe i inne instytucje administracji publicznej.
SEAP współuczestniczy w inicjowaniu programów badawczych, organizacji seminariów i konferencji, poświęconych najważniejszym zagadnieniom z zakresu administracji publicznej, tak w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Zasadniczym celem działań SEAP jest ulepszenie jakości edukacji administracji publicznej, stałe monitorowanie poziomu kształcenia oraz wprowadzenie nowoczesnego programu studiów na kierunku administracja publiczna na uczelniach państwowych i prywatnych.
Prace Stowarzyszenia mają służyć przede wszystkim podniesieniu jakości praktycznego zarządzania sprawami publicznymi. Zainicjowane przez nasze Stowarzyszenie programy naukowe mają przełożenie na płaszczyznę praktycznego funkcjonowania aparatu administracyjnego. Lepsze standardy kształcenia oraz możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych wpłyną bez wątpienia na poziom zawodowego przygotowania przyszłych kadr administracji państwowej i samorządowej. Naszym celem jest stworzenie jak najlepiej wykwalifikowanej kadry urzędniczej oraz sprawnej i działającej efektywnie administracji publicznej. Organizując doroczne konferencje oraz liczne seminaria SEAP adresuje je nie tylko do naukowców, ale przede wszystkim do praktyków - działaczy samorządowych, pracowników administracji publicznej, którym daje możliwość zapoznania się z nowoczesnymi modelami administrowania sprawami publicznymi oraz tworzy pole do szerokiej dyskusji.
Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej uczestniczy aktywnie w działaniach organizacji międzynarodowych, których statutowe cele pokrywają się z realizowaną przez naszą organizację misją. Stowarzyszenie jest członkiem NISPAcee - Network of Institutes and of Schools Public Administration in Central and Eastern Europe (z siedzibą w Bratysławie), IASIA - International Association of Schools and Institutes of Administration (z siedzibą w Brukseli) oraz NASPAA - National Association of Schools of Public Affairs and Administration (z siedzibą w Waszyngtonie). SEAP współpracuje również z EGPA - European Group of Public Administration (z siedzibą w Brukseli), EAPAA - European Association for Public Administration Accreditation, EIPA - European Institute of Public Administration (z siedzibą w Maastricht) oraz z IIAS - International Institute of Administrative Sciences.

Prowadzone działania
Miło jest nam poinformować, iż VII Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej odbędzie się w dniach 21- 23 maja 2006 r. w Sandomierzu. Tym razem będzie ona poświęcona zagadnieniu "Sprawność działania administracji samorządowej".

Celem konferencji jest analiza i ocena czynników mających wpływ na sprawność funkcjonowania administracji samorządowej.

W trakcie konferencji przewidziane są obrady w ramach trzech sekcji na następujące tematy:

1. analiza kryteriów i mierników sprawności administracji samorządowej z uwzględnieniem kadry administracyjnej,
2. formy realizacji zadań samorządu terytorialnego w warunkach nowych zjawisk społecznych, gospodarczych i politycznych oraz próba oceny rozwiązań prawnych w tym zakresie,
3. analiza ewolucji samorządu terytorialnego w państwach europejskich.

Pozostajemy w przekonaniu, iż Państwa uczestnictwo w naszej konferencji, przyczyni się do wymiany poglądów i doświadczeń, integracji naszego środowiska oraz przyjemnego twórczego relaksu na malowniczej ziemi sandomierskiej.

Do udziału w konferencji zapraszamy w szczególności:

Pracowników naukowych szkół wyższych

Pracowników instytucji współpracujących na zasadzie partnerstwa z administracją samorządową, w szczególności administracji rządowej

Pracowników administracji samorządowej  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000085111

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika