1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej
  KRS 0000085111

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej (SEAP) jest pierwszą ogólnopolską organizacją o charakterze niedochodowym, której głównym celem jest doskonalenie edukacji i praktyki administrowania sprawami publicznymi poprzez działalność na rzecz jakości kształcenia oraz rozwój badań naukowych w tym zakresie. W ramach statutowej działalności, SEAP promuje także różne formy współpracy pomiędzy szkołami wyższymi - publicznymi i prywatnymi, kształcącymi na kierunku studiów - administracja publiczna oraz innych kierunkach pokrewnych, w szczególności poprzez wzajemną wymianę doświadczeń i dorobku naukowego. Członkami naszego stowarzyszenia są przede wszystkim przedstawiciele szkół wyższych, ale również praktycy - urzędnicy administracji publicznej różnych szczebli, którzy są najlepiej zorientowani w problemach i dylematach polskiego aparatu administracyjnego. Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej liczy 127 członków zwykłych, którzy reprezentują łącznie 54 szkoły wyższe i inne instytucje administracji publicznej.
SEAP współuczestniczy w inicjowaniu programów badawczych, organizacji seminariów i konferencji, poświęconych najważniejszym zagadnieniom z zakresu administracji publicznej, tak w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Zasadniczym celem działań SEAP jest ulepszenie jakości edukacji administracji publicznej, stałe monitorowanie poziomu kształcenia oraz wprowadzenie nowoczesnego programu studiów na kierunku administracja publiczna na uczelniach państwowych i prywatnych.
Prace Stowarzyszenia mają służyć przede wszystkim podniesieniu jakości praktycznego zarządzania sprawami publicznymi. Zainicjowane przez nasze Stowarzyszenie programy naukowe mają przełożenie na płaszczyznę praktycznego funkcjonowania aparatu administracyjnego. Lepsze standardy kształcenia oraz możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych wpłyną bez wątpienia na poziom zawodowego przygotowania przyszłych kadr administracji państwowej i samorządowej. Naszym celem jest stworzenie jak najlepiej wykwalifikowanej kadry urzędniczej oraz sprawnej i działającej efektywnie administracji publicznej. Organizując doroczne konferencje oraz liczne seminaria SEAP adresuje je nie tylko do naukowców, ale przede wszystkim do praktyków - działaczy samorządowych, pracowników administracji publicznej, którym daje możliwość zapoznania się z nowoczesnymi modelami administrowania sprawami publicznymi oraz tworzy pole do szerokiej dyskusji.
Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej uczestniczy aktywnie w działaniach organizacji międzynarodowych, których statutowe cele pokrywają się z realizowaną przez naszą organizację misją. Stowarzyszenie jest członkiem NISPAcee - Network of Institutes and of Schools Public Administration in Central and Eastern Europe (z siedzibą w Bratysławie), IASIA - International Association of Schools and Institutes of Administration (z siedzibą w Brukseli) oraz NASPAA - National Association of Schools of Public Affairs and Administration (z siedzibą w Waszyngtonie). SEAP współpracuje również z EGPA - European Group of Public Administration (z siedzibą w Brukseli), EAPAA - European Association for Public Administration Accreditation, EIPA - European Institute of Public Administration (z siedzibą w Maastricht) oraz z IIAS - International Institute of Administrative Sciences.

Prowadzone działania
Miło jest nam poinformować, iż VII Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej odbędzie się w dniach 21- 23 maja 2006 r. w Sandomierzu. Tym razem będzie ona poświęcona zagadnieniu "Sprawność działania administracji samorządowej".

Celem konferencji jest analiza i ocena czynników mających wpływ na sprawność funkcjonowania administracji samorządowej.

W trakcie konferencji przewidziane są obrady w ramach trzech sekcji na następujące tematy:

1. analiza kryteriów i mierników sprawności administracji samorządowej z uwzględnieniem kadry administracyjnej,
2. formy realizacji zadań samorządu terytorialnego w warunkach nowych zjawisk społecznych, gospodarczych i politycznych oraz próba oceny rozwiązań prawnych w tym zakresie,
3. analiza ewolucji samorządu terytorialnego w państwach europejskich.

Pozostajemy w przekonaniu, iż Państwa uczestnictwo w naszej konferencji, przyczyni się do wymiany poglądów i doświadczeń, integracji naszego środowiska oraz przyjemnego twórczego relaksu na malowniczej ziemi sandomierskiej.

Do udziału w konferencji zapraszamy w szczególności:

Pracowników naukowych szkół wyższych

Pracowników instytucji współpracujących na zasadzie partnerstwa z administracją samorządową, w szczególności administracji rządowej

Pracowników administracji samorządowej

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej

 • Więcej o nas

  Misja
  Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej (SEAP) jest pierwszą ogólnopolską organizacją o charakterze niedochodowym, której głównym celem jest doskonalenie edukacji i praktyki administrowania sprawami publicznymi poprzez działalność na rzecz jakości kształcenia oraz rozwój badań naukowych w tym zakresie. W ramach statutowej działalności, SEAP promuje także różne formy współpracy pomiędzy szkołami wyższymi - publicznymi i prywatnymi, kształcącymi na kierunku studiów - administracja publiczna oraz innych kierunkach pokrewnych, w szczególności poprzez wzajemną wymianę doświadczeń i dorobku naukowego. Członkami naszego stowarzyszenia są przede wszystkim przedstawiciele szkół wyższych, ale również praktycy - urzędnicy administracji publicznej różnych szczebli, którzy są najlepiej zorientowani w problemach i dylematach polskiego aparatu administracyjnego. Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej liczy 127 członków zwykłych, którzy reprezentują łącznie 54 szkoły wyższe i inne instytucje administracji publicznej.
  SEAP współuczestniczy w inicjowaniu programów badawczych, organizacji seminariów i konferencji, poświęconych najważniejszym zagadnieniom z zakresu administracji publicznej, tak w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Zasadniczym celem działań SEAP jest ulepszenie jakości edukacji administracji publicznej, stałe monitorowanie poziomu kształcenia oraz wprowadzenie nowoczesnego programu studiów na kierunku administracja publiczna na uczelniach państwowych i prywatnych.
  Prace Stowarzyszenia mają służyć przede wszystkim podniesieniu jakości praktycznego zarządzania sprawami publicznymi. Zainicjowane przez nasze Stowarzyszenie programy naukowe mają przełożenie na płaszczyznę praktycznego funkcjonowania aparatu administracyjnego. Lepsze standardy kształcenia oraz możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych wpłyną bez wątpienia na poziom zawodowego przygotowania przyszłych kadr administracji państwowej i samorządowej. Naszym celem jest stworzenie jak najlepiej wykwalifikowanej kadry urzędniczej oraz sprawnej i działającej efektywnie administracji publicznej. Organizując doroczne konferencje oraz liczne seminaria SEAP adresuje je nie tylko do naukowców, ale przede wszystkim do praktyków - działaczy samorządowych, pracowników administracji publicznej, którym daje możliwość zapoznania się z nowoczesnymi modelami administrowania sprawami publicznymi oraz tworzy pole do szerokiej dyskusji.
  Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej uczestniczy aktywnie w działaniach organizacji międzynarodowych, których statutowe cele pokrywają się z realizowaną przez naszą organizację misją. Stowarzyszenie jest członkiem NISPAcee - Network of Institutes and of Schools Public Administration in Central and Eastern Europe (z siedzibą w Bratysławie), IASIA - International Association of Schools and Institutes of Administration (z siedzibą w Brukseli) oraz NASPAA - National Association of Schools of Public Affairs and Administration (z siedzibą w Waszyngtonie). SEAP współpracuje również z EGPA - European Group of Public Administration (z siedzibą w Brukseli), EAPAA - European Association for Public Administration Accreditation, EIPA - European Institute of Public Administration (z siedzibą w Maastricht) oraz z IIAS - International Institute of Administrative Sciences.

  Prowadzone działania
  Miło jest nam poinformować, iż VII Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej odbędzie się w dniach 21- 23 maja 2006 r. w Sandomierzu. Tym razem będzie ona poświęcona zagadnieniu "Sprawność działania administracji samorządowej".

  Celem konferencji jest analiza i ocena czynników mających wpływ na sprawność funkcjonowania administracji samorządowej.

  W trakcie konferencji przewidziane są obrady w ramach trzech sekcji na następujące tematy:

  1. analiza kryteriów i mierników sprawności administracji samorządowej z uwzględnieniem kadry administracyjnej,
  2. formy realizacji zadań samorządu terytorialnego w warunkach nowych zjawisk społecznych, gospodarczych i politycznych oraz próba oceny rozwiązań prawnych w tym zakresie,
  3. analiza ewolucji samorządu terytorialnego w państwach europejskich.

  Pozostajemy w przekonaniu, iż Państwa uczestnictwo w naszej konferencji, przyczyni się do wymiany poglądów i doświadczeń, integracji naszego środowiska oraz przyjemnego twórczego relaksu na malowniczej ziemi sandomierskiej.

  Do udziału w konferencji zapraszamy w szczególności:

  Pracowników naukowych szkół wyższych

  Pracowników instytucji współpracujących na zasadzie partnerstwa z administracją samorządową, w szczególności administracji rządowej

  Pracowników administracji samorządowej
 • KRS:0000085111
  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - nd: 9:00 - 20:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00