• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000085977

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja:
PTBN jest interdyscyplinarnym towarzystwem naukowo-technicznym osób współdziałających w rozwoju, praktycznym zastosowaniu i upowszechnianiu osiągnięć nauki o bezpieczeństwie oraz niezawodności, rozumianych jako dziedziny obejmujące problemy bezpieczeństwa wynikające z zagrożeń stwarzanych przez technikę i naturę oraz niezawodności w systemach człowiek-technika-środowisko.

Celami PTBN są:
- Rozwój nauki i inżynierii bezpieczeństwa oraz niezawodności.
- Integracja osób i zespołów zajmujących się bezpieczeństwem oraz niezawodnością na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Wspieranie wszelkich, zgodnych z prawem, działań praktycznych na rzecz świadomego i racjonalnego kształtowania poziomu bezpieczeństwa oraz niezawodności w odniesieniu do zagrożeń stwarzanych przez wytwory techniki i naturę, w tym szczególnie działań podejmowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Występowanie do odpowiednich organów państwowych i samorządowych z inicjatywami na rzecz prawidłowego kształtowania poziomu bezpieczeństwa oraz niezawodności, a w tym z inicjatywami natury legislacyjnej.
- Upowszechnianie wiedzy ogólnej, technicznej i z zakresu zarządzania bezpieczeństwem oraz niezawodnością w społeczeństwie polskim oraz w odpowiednich środowiskach opiniotwórczych.

PTBN dąży do realizacji swoich celów przez:
- Współdziałanie z właściwymi organami państwowymi i samorządowymi, przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami, uczelniami oraz instytucjami i organizacjami naukowymi i naukowo-badawczymi.
- Inicjowanie i popieranie prac naukowych oraz wdrożeniowych z dziedziny bezpieczeństwa i niezawodności.
- Gromadzenie i przetwarzanie informacji oraz tworzenie baz danych, dotyczących: bezpieczeństwa i niezawodności jako dziedzin nauki i inżynierii oraz specjalności członków PTBN, realizowanych przez nich prac naukowych, wdrożeniowych, dydaktycznych i ekspertyz.
- Rozpowszechnianie informacji i ułatwianie wymiany myśli oraz dokonań praktycznych z zakresu bezpieczeństwa i niezawodności wśród specjalistów w tym zakresie.
- Powoływanie zespołów specjalistów celem realizacji prac naukowo-badawczych, doradczo-konsultacyjnych, wdrożeniowych, ekspertyz, szkolenia i doskonalenia kadr w dziedzinie bezpieczeństwa i niezawodności.
- Krzewienie i popularyzację wiedzy o bezpieczeństwie i niezawodności wśród członków Towarzystwa i zainteresowanych osób ze sfery administracji państwowej i samorządowej, szkolnictwa wszystkich szczebli, przemysłu, transportu, handlu, rolnictwa, medycyny i usług, przez organizowanie lub współorganizowanie kongresów, konferencji, sympozjów, zebrań, odczytów itp.
- Prowadzenie działalności wydawniczej.
- Inicjowanie publikacji w prasie i mediach audiowizyjnych.
- Prowadzenie działalności informacyjnej za pomocą sieci komputerowych.
- Współpracę z odpowiednimi międzynarodowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami i organizacjami.
- Podejmowanie wyodrębnionej lub niewyodrębnionej działalności gospodarczej w określonym zakresie, w celu uzyskania środków na działalność Towarzystwa.

Działalność PTBN w ostatnich latach:
1. Działalność związana z organizacją seminarium poświęconego bezpieczeństwu i niezawodności SSARS „Summer Safety and Reliability Seminars”;
2. Wydanie czasopisma JPSRA „Journal of Polish Safety and Reliability Association”;
3. Organizacja kursów z zakresu niezawodności i bezpieczeństwa podczas seminarium SSARS oraz w ramach Programu Certyfikacji Osób Odpowiedzialnych za Bezpieczeństwo Funkcjonalne.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000085977

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika