• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000087634

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Zgodnie ze Statutem celami Fundacji są:
1) wspieranie działań organów państwowych i organizacji społecznych oraz wspieranie inicjatyw społecznych służących podnoszeniu poziomu edukacyjnego społeczeństwa, a w szczególności:
a) udział w akcjach i wybranych programach organizacji działających na rzecz podnoszenia poziomu edukacji oraz promujących wiedzę ekonomiczną i przedsiębiorczość,
b) wspieranie inicjatyw mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz promujących wybitnie uzdolnioną młodzież i dzieci,
2) wspieranie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu zdrowotnego społeczeństwa, a w szczególności wspieranie działań na rzecz ochrony zdrowia oraz udzielanie pomocy charytatywnej kierowanej do dzieci i młodzieży,
3) wspieranie inicjatyw instytucjonalnych i społecznych na rzecz ochrony środowiska,
4) wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz ochrony dóbr dziedzictwa narodowego,
5) popularyzowanie idei celów społecznych w środowisku bankowym.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) Współfinansowanie akcji lub programów realizowanych wspólnie z wyspecjalizowaną instytucją.
2) Finansowanie przedsięwzięć zgodnych z celami Fundacji, a realizowanych przez inne instytucje.
3) Udzielanie pomocy materialnej w formie dofinansowania na rzecz wnioskodawcy z przeznaczeniem na zakup sprzętu lub wyposażenia.

Prowadzone działania:
1. Udział w realizacji "Programu Stypendiów Pomostowych" (program pomocy materialnej dla młodzieży w trudnej sytuacji materialnej rozpoczynającej studia wyższe) prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. W roku 2005 Fundacja podjęła szereg inicjatyw, mających na celu poszerzenie zakresu jej działalności.
2.Udział w zorganizowaniu i przeprowadzeniu wspólnie Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości Konkursu dla stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych studiujących na III i IV roku studiów na następujących kierunkach: ekonomia, finanse i rachunkowość oraz stosunki międzynarodowe.
3. Współfinansowanie konkursu na biznesplany dla młodych ludzi organizowanego w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Konkurs na biznesplany, którego pomysłodawcą i organizatorem są Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to przedsięwzięcie o charakterze edukacyjnym skierowane do młodych ludzi, którzy biorąc w nim udział mają szansę stać się młodymi przedsiębiorcami.
4. Fundacja nawiązała współpracę z Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci wspierając finansowo programy pomocy realizowane przez Fundusz.

Głównymi celami Funduszu jest wielokierunkowa pomoc wybitnie zdolnym:
1. Upowszechnianie wiedzy o szczególnych potrzebach dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej oraz o metodach pracy z nimi.
2. Tworzenie instytucjonalnych i materialnych warunków sprzyjających rozwojowi uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży.
3. Stworzenie spójnego systemu wspomagania rozwoju wybitnie zdolnych obejmującego cały proces kształcenia aż do podjęcia samodzielnej pracy zawodowej.
4. Wspieranie rozwoju wybranych wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych, pomoc w przygotowaniu się do pracy naukowej i artystycznej na najwyższym poziomie.
5. Fundacja BRE Banku dofinansowywała kolejne edycje Konkursu „Człowiek bez barier” organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
6.Wsparcie finansowe działalności szeregu hospicjów działających na terenie całej Polski, w szczególności udzielając pomocy finansowej w zakupie sprzętu medycznego, niezbędnego wyposażenia hospicjów oraz zakupu sprzętu niezbędnego do działania hospicjum.
7. Wsparcie finansowe działalności wielu placówek muzealnych działających na terenie kraju. Przekazano dofinansowanie na rzecz organizowanych wystaw i ekspozycji stałych lub czasowych oraz publikacji.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000087634

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika