1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski
  KRS 0000088851

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Integracja, rehabilitacja i wyrównanie szans dla osób niewidomych i słabowidzących.

Związek zrzesza osoby niewidome i słabowidzące, w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej, a także w celu ochrony ich praw obywatelskich.

Jak wykorzystamy 1%

Głównym celem jest społeczna integracja, rehabilitacja podstawowa, społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z tytułu dysfunkcji narządu wzroku. Działamy w celu ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych oraz społecznych osób niewidomych i słabowidzących oraz przeciwdziałaniu ich dyskryminacji. Organizujemy szkolenia, warsztaty, kursy i imprezy integracyjno - aktywizujace.

Więcej o nas

Okręg Małopolski PZN w Krakowie współpracuje z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego:
-od 1995 r. Urząd Miasta Krakowa - Wydział Kultury, Wydział Spraw Społecznych
-od 2002 r. Urząd Marszałkowski - ROPS, Urząd Wojewódzki - Kuratorium Oświaty, Wydział Zdrowia
-od 1999-2000 PFRON Oddział Małopolski, od 2001 PFRON Zarząd Główny, 2008 PFRON Oddział Małopolski
-od 2009 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie - realizacja zadań zleconych ze środków PFRON

W ramach współpracy Okręg Małopolski PZN zorganizował:

1. Szkolenia zespołów aktywności społecznej stacjonarne – PFRON,

PARTNER III – wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe:
Szkolenie zespołów aktywności społecznej
Kwota dotacji: 39 217,50 zł (65 Beneficjentów ostatecznych)
Rok: 2008.

2. Kursy języka niemieckiego i angielskiego – PFRON,

PARTNER III – wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe:
- Kurs języka niemieckiego w biurze Okręgu
Kwota dotacji: 10 530,00 zł (10 Beneficjentów ostatecznych)
Rok: 2008
- Kurs języka angielskiego w biurze Okręgu
Kwota dotacji: 11 365,20 zł (12 Beneficjentów ostatecznych)
Rok: 2008
- Kurs języka angielskiego w Nowym Targu (12 Beneficjentów ostatecznych)
Kwota dotacji: 11 131,20 zł
Rok: 2008

Zadanie zlecone w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pn. Nasza placówka-porady dla Was.
- Kurs języka angielskiego (8 osób) oraz kurs języka niemieckiego (8 osób)
Kwota dotacji: 16 848,00 zł.
Rok: 2009
- Kurs języka angielskiego (8 osób) oraz kurs języka niemieckiego (8 osób)
Kwota dotacji: 6 560,00 zł
Rok: 2010

3. Kurs komputerowy Małopolski Urząd Wojewódzki
Małopolski Urząd Wojewódzki- Podtrzymywanie i stymulowanie aktywności życiowej i ułatwianie osobom niewidomym i słabowidzącym uczestnictwa w życiu społecznym poprzez zorganizowanie kursów komputerowych oraz wyjazdowego spotkania integracyjnego pn. „Aktywność bez barier”:
- Kurs komputerowy (20 osób)
Kwota dotacji: 6 570,00 zł
Rok: 2008

Małopolski Urząd Wojewódzki - Podtrzymywanie i stymulowanie aktywności życiowej i ułatwianie osobom niewidomym i słabowidzącym uczestnictwa w życiu społecznym poprzez zorganizowanie specjalistycznych kursów i szkoleń oraz okolicznościowych spotkań integracyjnych pn. „Oswoić ciemność”:
- Kurs komputerowy (20 osób)
Kwota dotacji: 8 040,00 zł
Rok: 2009
- Kurs komputerowy (20 osób)
Kwota dotacji : 7 833,86 zł
Rok 2010

4. Kurs tańca towarzyskiego Małopolski Urząd Wojewódzki, MOPS w Krakowie
Małopolski Urząd Wojewódzki- Podtrzymywanie i stymulowanie aktywności życiowej ułatwianie osobom niewidomym i słabowidzącym uczestnictwa w życiu społecznym poprzez zorganizowanie kursów komputerowych oraz wyjazdowego spotkania integracyjnego pn. „Aktywność bez barier”:
- Kurs tańca towarzyskiego (20 osób)
Kwota dotacji: 2 427,00 zł
Rok: 2008

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie – Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych pn. „Aktywność w świecie ciemności”
- Kurs tańca towarzyskiego (20 osób)
Kwota dotacji: 7 200,00 zł
Rok: 2009

5. Imprezy integracyjno – aktywizujące - PFRON, MOPS w Krakowie, Urząd Wojewódzki
PFRON - PARTNER III – wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe:
- Integracyjne rajdy górskie i wycieczki dla osób z dysfunkcja wzroku (25 osób)
Kwota dotacji: 10 164,83 zł
Rok: 2008

Małopolski Urząd Wojewódzki- Podtrzymywanie i stymulowanie aktywności życiowej i ułatwianie osobom niewidomym i słabowidzącym uczestnictwa w życiu społecznym poprzez zorganizowanie kursów komputerowych oraz wyjazdowego spotkania integracyjnego pn. „Aktywność bez barier”:
- Wyjazd integracyjny do Kopalnia Soli w Bochni (55 osób)
Kwota dotacji: 7 105,12 zł
Rok: 2008

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie – Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych pn. „Aktywność w świecie ciemności”
- Spotkania z psychologiem i muzykiem w „ Klubie Homera” (101 osób)
Kwota dotacji: 12 800,00 zł
Rok: 2009

6. Szkolenie nowoprzyjętych dorosłych i dzieci – Małopolski Urząd Wojewódzki, PFRON
Podtrzymywanie aktywności życiowej i ułatwianie osobom niewidomym i słabowidzącym uczestnictwa w życiu społecznym poprzez m.in. specjalistyczne poradnictwo, organizowanie tematycznych warsztatów integracyjno – szkoleniowych, arteterapię pn. „ Razem łatwiej”
- Zorganizowanie dla 25 osób 5 dniowego szkolenia (25 osób)
Kwota dotacji: 10 488,25 zł
Rok: 2008
- Wczesna interwencja (10 dzieci)
Kwota dotacji: 4 786,00 zł
Rok: 2008

Małopolski Urząd Wojewódzki - Podtrzymywanie i stymulowanie aktywności życiowej i ułatwianie osobom niewidomym i słabowidzącym uczestnictwa w życiu społecznym poprzez zorganizowanie specjalistycznych kursów i szkoleń oraz okolicznościowych spotkań integracyjnych pn. „Oswoić ciemność”:
- Szkolenie nowoprzyjętych dorosłych (22 osoby)
Kwota dotacji: 8 633,80 zł
Rok: 2009
- Szkolenie nowoprzyjętych dzieci i młodzieży (60dzieci)
Kwota dotacji: 4 703,51 zł + 12 150,00 zł (PFRON) w ramach zadania zleconego art. 36 ustawy z dnia 27
sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pn. Nasza placówka-porady dla Was.
Rok: 2009

Małopolski Urząd Wojewódzki- Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i seniorów pn. „Tacy sami, a ściana między nami”:
- Szkolenie nowoprzyjętych dorosłych (20 osób)
Kwota dotacji:20 698,50 zł
Rok: 2010

7. Szkolenie dla członków rodzin osób niepełnosprawnych pn. "Asystent moim wzrokiem" MOPS w Krakowie
- Asystent moim wzrokiem (40 osób)
Kwota dotacji : 39 999,97 zł
Rok: 2009

8. Wystawa dorobku artystycznego osób z dysfunkcją wzroku Małopolski Urząd Wojewódzki
Podtrzymywanie aktywności życiowej i ułatwianie osobom niewidomym i słabowidzącym uczestnictwa w życiu społecznym poprzez m.in. specjalistyczne poradnictwo, organizowanie tematycznych warsztatów integracyjno – szkoleniowych, arteterapię pn. „Razem łatwiej”
- Zorganizowanie z okazji Dnia Białej Laski wystawy i wernisażu (80 osób)
Kwota dotacji: 7 405,87zł
Rok: 2008

Małopolski Urząd Wojewódzki- Podtrzymywanie i stymulowanie aktywności życiowej i ułatwianie osobom niewidomym i słabowidzącym uczestnictwa w życiu społecznym poprzez zorganizowanie specjalistycznych kursów i szkoleń oraz okolicznościowych spotkań integracyjnych pn. „Oswoić ciemność”:
- Wystawa dorobku artystycznego osób niewidomych (113 osób)
Kwota dotacji: 5 764,62 zł
Rok: 2009

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – zadanie publiczne Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2010 r. pn. „Aktywni mimo przeciwności”
- Wystawa dorobku artystycznego osób niewidomych pn. Wielcy i My(100 osób)
Kwota dotacji: 9 758,50 zł
Rok: 2010

9. Warsztaty plastyczne (arteterapia) Małopolski Urząd Wojewódzki
Podtrzymywanie aktywności życiowej i ułatwianie osobom niewidomym i słabowidzącym uczestnictwa w życiu społecznym poprzez m.in. specjalistyczne poradnictwo, organizowanie tematycznych warsztatów integracyjno – szkoleniowych, arteterapię pn. „Razem łatwiej”
- Warsztaty plastyczne (40 osób)
Kwota dotacji : 1 573,85 zł
Rok: 2008

Małopolski Urząd Wojewódzki- Podtrzymywanie i stymulowanie aktywności życiowej i ułatwianie osobom niewidomym i słabowidzącym uczestnictwa w życiu społecznym poprzez zorganizowanie specjalistycznych kursów i szkoleń oraz okolicznościowych spotkań integracyjnych pn. „Oswoić ciemność”:
- Zajęcia z arteterapii (10 osób)
Kwota dotacji: 3 950,00 zł
Rok: 2009

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – zadanie publiczne Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2010 r. pn. „Aktywni mimo przeciwności”
- Innowacyjne zajęcia z arteterapii (15 osób)
Kwota dotacji: 5 989,89 zł
Rok: 2010
- Orientacja przestrzenna (3 osoby)
Kwota dotacji 20 895,00 zł
Rok: 2010
- Zorganizowanie pokazów i utworzenie innowacyjnej Wzorcowni sprzętu rehabilitacyjnego w PZN OM (108 osób)
Kwota dotacji: 7 804,16 zł
Rok: 2010

10. Doposażenie zbioru książki mówionej Małopolski Urząd Wojewódzki
Podtrzymywanie aktywności życiowej i ułatwianie osobom niewidomym i słabowidzącym uczestnictwa w życiu społecznym poprzez m.in. specjalistyczne poradnictwo, organizowanie tematycznych warsztatów integracyjno – szkoleniowych, arteterapię pn. „Razem łatwiej”
- Doposażenie zbioru książki mówionej
Kwota dotacji: 1 236,03 zł
Rok: 2008

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – zadanie publiczne Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2010 r. pn. „Aktywni mimo przeciwności”
- Doposażenie zbioru książki mówionej
Kwota dotacji: 1 000,00zł
Rok: 2010

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – art. 36 ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
- prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek „ Nasza Placówka – Porady dla Was”
Dotacja 237 654,13 zł
Rok: 2009
Dotacja 202 934,77 zł
Rok: 2010
- Organizowania i prowadzenia zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych na rynek pracy” – pn. „Moja praca-Moja szansa”.
Dotacja: 143 983,61 zł
Rok: 2009
Dotacja 143 986,31 zł
Rok: 2010


 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo małopolskie
 • KRS:0000088851
 • Konto:54 858 9 00 06 0 000 0011 130 2 00 01
 • Adres:ul. Olszańska 5, 31-513 Kraków
 • WWW:https://www.pzn.malopolska.pl/1-procent/
 • E-mail:pzn@pzn.malopolska.pl
 • Telefon:48 12 262 53 59

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski

  KRS 0000088851

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski

 • Integracja, rehabilitacja i wyrównanie szans dla osób niewidomych i słabowidzących.

  Związek zrzesza osoby niewidome i słabowidzące, w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej, a także w celu ochrony ich praw obywatelskich.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Głównym celem jest społeczna integracja, rehabilitacja podstawowa, społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z tytułu dysfunkcji narządu wzroku. Działamy w celu ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych oraz społecznych osób niewidomych i słabowidzących oraz przeciwdziałaniu ich dyskryminacji. Organizujemy szkolenia, warsztaty, kursy i imprezy integracyjno - aktywizujace.

 • Więcej o nas

  Okręg Małopolski PZN w Krakowie współpracuje z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego:
  -od 1995 r. Urząd Miasta Krakowa - Wydział Kultury, Wydział Spraw Społecznych
  -od 2002 r. Urząd Marszałkowski - ROPS, Urząd Wojewódzki - Kuratorium Oświaty, Wydział Zdrowia
  -od 1999-2000 PFRON Oddział Małopolski, od 2001 PFRON Zarząd Główny, 2008 PFRON Oddział Małopolski
  -od 2009 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie - realizacja zadań zleconych ze środków PFRON

  W ramach współpracy Okręg Małopolski PZN zorganizował:

  1. Szkolenia zespołów aktywności społecznej stacjonarne – PFRON,

  PARTNER III – wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe:
  Szkolenie zespołów aktywności społecznej
  Kwota dotacji: 39 217,50 zł (65 Beneficjentów ostatecznych)
  Rok: 2008.

  2. Kursy języka niemieckiego i angielskiego – PFRON,

  PARTNER III – wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe:
  - Kurs języka niemieckiego w biurze Okręgu
  Kwota dotacji: 10 530,00 zł (10 Beneficjentów ostatecznych)
  Rok: 2008
  - Kurs języka angielskiego w biurze Okręgu
  Kwota dotacji: 11 365,20 zł (12 Beneficjentów ostatecznych)
  Rok: 2008
  - Kurs języka angielskiego w Nowym Targu (12 Beneficjentów ostatecznych)
  Kwota dotacji: 11 131,20 zł
  Rok: 2008

  Zadanie zlecone w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pn. Nasza placówka-porady dla Was.
  - Kurs języka angielskiego (8 osób) oraz kurs języka niemieckiego (8 osób)
  Kwota dotacji: 16 848,00 zł.
  Rok: 2009
  - Kurs języka angielskiego (8 osób) oraz kurs języka niemieckiego (8 osób)
  Kwota dotacji: 6 560,00 zł
  Rok: 2010

  3. Kurs komputerowy Małopolski Urząd Wojewódzki
  Małopolski Urząd Wojewódzki- Podtrzymywanie i stymulowanie aktywności życiowej i ułatwianie osobom niewidomym i słabowidzącym uczestnictwa w życiu społecznym poprzez zorganizowanie kursów komputerowych oraz wyjazdowego spotkania integracyjnego pn. „Aktywność bez barier”:
  - Kurs komputerowy (20 osób)
  Kwota dotacji: 6 570,00 zł
  Rok: 2008

  Małopolski Urząd Wojewódzki - Podtrzymywanie i stymulowanie aktywności życiowej i ułatwianie osobom niewidomym i słabowidzącym uczestnictwa w życiu społecznym poprzez zorganizowanie specjalistycznych kursów i szkoleń oraz okolicznościowych spotkań integracyjnych pn. „Oswoić ciemność”:
  - Kurs komputerowy (20 osób)
  Kwota dotacji: 8 040,00 zł
  Rok: 2009
  - Kurs komputerowy (20 osób)
  Kwota dotacji : 7 833,86 zł
  Rok 2010

  4. Kurs tańca towarzyskiego Małopolski Urząd Wojewódzki, MOPS w Krakowie
  Małopolski Urząd Wojewódzki- Podtrzymywanie i stymulowanie aktywności życiowej ułatwianie osobom niewidomym i słabowidzącym uczestnictwa w życiu społecznym poprzez zorganizowanie kursów komputerowych oraz wyjazdowego spotkania integracyjnego pn. „Aktywność bez barier”:
  - Kurs tańca towarzyskiego (20 osób)
  Kwota dotacji: 2 427,00 zł
  Rok: 2008

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie – Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych pn. „Aktywność w świecie ciemności”
  - Kurs tańca towarzyskiego (20 osób)
  Kwota dotacji: 7 200,00 zł
  Rok: 2009

  5. Imprezy integracyjno – aktywizujące - PFRON, MOPS w Krakowie, Urząd Wojewódzki
  PFRON - PARTNER III – wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe:
  - Integracyjne rajdy górskie i wycieczki dla osób z dysfunkcja wzroku (25 osób)
  Kwota dotacji: 10 164,83 zł
  Rok: 2008

  Małopolski Urząd Wojewódzki- Podtrzymywanie i stymulowanie aktywności życiowej i ułatwianie osobom niewidomym i słabowidzącym uczestnictwa w życiu społecznym poprzez zorganizowanie kursów komputerowych oraz wyjazdowego spotkania integracyjnego pn. „Aktywność bez barier”:
  - Wyjazd integracyjny do Kopalnia Soli w Bochni (55 osób)
  Kwota dotacji: 7 105,12 zł
  Rok: 2008

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie – Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych pn. „Aktywność w świecie ciemności”
  - Spotkania z psychologiem i muzykiem w „ Klubie Homera” (101 osób)
  Kwota dotacji: 12 800,00 zł
  Rok: 2009

  6. Szkolenie nowoprzyjętych dorosłych i dzieci – Małopolski Urząd Wojewódzki, PFRON
  Podtrzymywanie aktywności życiowej i ułatwianie osobom niewidomym i słabowidzącym uczestnictwa w życiu społecznym poprzez m.in. specjalistyczne poradnictwo, organizowanie tematycznych warsztatów integracyjno – szkoleniowych, arteterapię pn. „ Razem łatwiej”
  - Zorganizowanie dla 25 osób 5 dniowego szkolenia (25 osób)
  Kwota dotacji: 10 488,25 zł
  Rok: 2008
  - Wczesna interwencja (10 dzieci)
  Kwota dotacji: 4 786,00 zł
  Rok: 2008

  Małopolski Urząd Wojewódzki - Podtrzymywanie i stymulowanie aktywności życiowej i ułatwianie osobom niewidomym i słabowidzącym uczestnictwa w życiu społecznym poprzez zorganizowanie specjalistycznych kursów i szkoleń oraz okolicznościowych spotkań integracyjnych pn. „Oswoić ciemność”:
  - Szkolenie nowoprzyjętych dorosłych (22 osoby)
  Kwota dotacji: 8 633,80 zł
  Rok: 2009
  - Szkolenie nowoprzyjętych dzieci i młodzieży (60dzieci)
  Kwota dotacji: 4 703,51 zł + 12 150,00 zł (PFRON) w ramach zadania zleconego art. 36 ustawy z dnia 27
  sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pn. Nasza placówka-porady dla Was.
  Rok: 2009

  Małopolski Urząd Wojewódzki- Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i seniorów pn. „Tacy sami, a ściana między nami”:
  - Szkolenie nowoprzyjętych dorosłych (20 osób)
  Kwota dotacji:20 698,50 zł
  Rok: 2010

  7. Szkolenie dla członków rodzin osób niepełnosprawnych pn. "Asystent moim wzrokiem" MOPS w Krakowie
  - Asystent moim wzrokiem (40 osób)
  Kwota dotacji : 39 999,97 zł
  Rok: 2009

  8. Wystawa dorobku artystycznego osób z dysfunkcją wzroku Małopolski Urząd Wojewódzki
  Podtrzymywanie aktywności życiowej i ułatwianie osobom niewidomym i słabowidzącym uczestnictwa w życiu społecznym poprzez m.in. specjalistyczne poradnictwo, organizowanie tematycznych warsztatów integracyjno – szkoleniowych, arteterapię pn. „Razem łatwiej”
  - Zorganizowanie z okazji Dnia Białej Laski wystawy i wernisażu (80 osób)
  Kwota dotacji: 7 405,87zł
  Rok: 2008

  Małopolski Urząd Wojewódzki- Podtrzymywanie i stymulowanie aktywności życiowej i ułatwianie osobom niewidomym i słabowidzącym uczestnictwa w życiu społecznym poprzez zorganizowanie specjalistycznych kursów i szkoleń oraz okolicznościowych spotkań integracyjnych pn. „Oswoić ciemność”:
  - Wystawa dorobku artystycznego osób niewidomych (113 osób)
  Kwota dotacji: 5 764,62 zł
  Rok: 2009

  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – zadanie publiczne Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2010 r. pn. „Aktywni mimo przeciwności”
  - Wystawa dorobku artystycznego osób niewidomych pn. Wielcy i My(100 osób)
  Kwota dotacji: 9 758,50 zł
  Rok: 2010

  9. Warsztaty plastyczne (arteterapia) Małopolski Urząd Wojewódzki
  Podtrzymywanie aktywności życiowej i ułatwianie osobom niewidomym i słabowidzącym uczestnictwa w życiu społecznym poprzez m.in. specjalistyczne poradnictwo, organizowanie tematycznych warsztatów integracyjno – szkoleniowych, arteterapię pn. „Razem łatwiej”
  - Warsztaty plastyczne (40 osób)
  Kwota dotacji : 1 573,85 zł
  Rok: 2008

  Małopolski Urząd Wojewódzki- Podtrzymywanie i stymulowanie aktywności życiowej i ułatwianie osobom niewidomym i słabowidzącym uczestnictwa w życiu społecznym poprzez zorganizowanie specjalistycznych kursów i szkoleń oraz okolicznościowych spotkań integracyjnych pn. „Oswoić ciemność”:
  - Zajęcia z arteterapii (10 osób)
  Kwota dotacji: 3 950,00 zł
  Rok: 2009

  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – zadanie publiczne Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2010 r. pn. „Aktywni mimo przeciwności”
  - Innowacyjne zajęcia z arteterapii (15 osób)
  Kwota dotacji: 5 989,89 zł
  Rok: 2010
  - Orientacja przestrzenna (3 osoby)
  Kwota dotacji 20 895,00 zł
  Rok: 2010
  - Zorganizowanie pokazów i utworzenie innowacyjnej Wzorcowni sprzętu rehabilitacyjnego w PZN OM (108 osób)
  Kwota dotacji: 7 804,16 zł
  Rok: 2010

  10. Doposażenie zbioru książki mówionej Małopolski Urząd Wojewódzki
  Podtrzymywanie aktywności życiowej i ułatwianie osobom niewidomym i słabowidzącym uczestnictwa w życiu społecznym poprzez m.in. specjalistyczne poradnictwo, organizowanie tematycznych warsztatów integracyjno – szkoleniowych, arteterapię pn. „Razem łatwiej”
  - Doposażenie zbioru książki mówionej
  Kwota dotacji: 1 236,03 zł
  Rok: 2008

  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – zadanie publiczne Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2010 r. pn. „Aktywni mimo przeciwności”
  - Doposażenie zbioru książki mówionej
  Kwota dotacji: 1 000,00zł
  Rok: 2010

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – art. 36 ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
  - prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek „ Nasza Placówka – Porady dla Was”
  Dotacja 237 654,13 zł
  Rok: 2009
  Dotacja 202 934,77 zł
  Rok: 2010
  - Organizowania i prowadzenia zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych na rynek pracy” – pn. „Moja praca-Moja szansa”.
  Dotacja: 143 983,61 zł
  Rok: 2009
  Dotacja 143 986,31 zł
  Rok: 2010

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo małopolskie
 • KRS:0000088851
 • Konto:54 858 9 00 06 0 000 0011 130 2 00 01
 • Adres:ul. Olszańska 5, 31-513 Kraków
 • WWW:https://www.pzn.malopolska.pl/1-procent/
 • E-mail:pzn@pzn.malopolska.pl
 • Telefon:48 12 262 53 59
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00