• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000090988

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja:
Dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych umysłowo, wspieranie rodzin, aby były w stanie sprostać sytuacji wychowania dziecka niepełnosprawnego i przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym. Celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Prowadzone działania:
Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej "Arka" dla 55-ciu osób z niepełnosprawnością intelektualną od 1995r.
Od 2003r. prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodzin i Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, który zapewnia m.in. samopomocowe grupy wsparcia, szkolenia dla rodziców, doradztwo, warsztaty psychologiczne, integracyjne zajęcia terapeutyczne i logopedyczne dla dzieci i młodzieży, gimnastykę, rozpowszechnienie wydawnictw z biblioteczki specjalistycznej.
Od 2004r. prowadzenie Mieszkań Chronionych, w których osoby niepełnosprawne przy wsparciu asystentów personalnych uczą się samodzielnego życia i prowadzenia gospodarstwa domowego.
Prowadzenie projektu "Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną" w Głogowie, przy ul. Norwida 3. Jest to jednostka szkoleniowa, prowadząca pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, przygotowująca indywidualne plany drogi zawodowej, poszukująca miejsc pracy i wspierająca w zatrudnieniu wspomaganym na otwartym rynku pracy (projekt dofinansowany ze środków EFS).
Realizacja projektu "wsparcie osób z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego" (wykonywanie podpałek).
Od 2014r. realizacja projektu "Trening mieszkalnictwa drogą do samodzielności", w ramach którego w cyklach 2-miesiecznych sześcioosobowa grupa uczestników przy wsparciu asystentów nabywa umiejętności związane z codziennym życiem (projekt dofinansowany ze środków PFRON).
Organizacja wyjazdowych form rehabilitacji i rekreacji: turnusów rehabilitacyjnych, pikników, wycieczek, pielgrzymek itp.
Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez integracyjnych, w tym Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Współpraca z samorządem, instytucjami, pracodawcami i partnerami społecznymi w zakresie zaspakajania potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności w zakresie aktywizacji zawodowej.
Promocja twórczości osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie wystaw, ukazywanie możliwości artystycznych i teatralnych osób niepełnosprawnych, udział w konkursach, prezentacjach itp.
Zdobywanie funduszy na realizację celów statutowych poprzez opracowywanie projektów, programów i wniosków.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000090988

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika