• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000093656

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja:
Realizowanie zasad równouprawnienia kobiet w życiu społeczno-politycznym, zawodowym, oraz rodzinnym.
Obrona praw i interesów kobiet.
Pomoc kobietom, ich rodzinom i dzieciom.
Działalność na rzecz osób bezrobotnych, poszukujących pracy.
Pomoc osobom uzależnionym i niepełnosprawnym.
Działalność na rzecz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

Prowadzone działania:
Zbieranie funduszy i organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z porażeniem mózgowym.
Zbiórka i rozdawnictwo odzieży używanej.

Projekty realizowane przez Łódzki Oddział Wojewódzki LKP w roku 2012:

1. Promowanie i prowadzenie mediacji - w tym mediacji rodzinnych (kontynuacja).
Projekt dotowany przez Urząd Miasta Łodzi - w ramach umowy zawartej na okres: 1.03.2010 – 31.12.2012.

2. Specjalistyczne działania konsultacyjno-interwencyjne dla osób z problemem alkoholowym, ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie (kontynuacja).
Projekt dotowany przez Urząd Miasta Łodzi - w ramach umowy zawartej na okres: 22.03.2010 – 27.12.2012.

3. Działania aktywizujące w Klubie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - świetlica.
Projekt dotowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - w ramach umowy zawartej na okres: 30.05 – 31.12.2012.

4. Sprawne rodziny osób niepełnosprawnych - wyjazd do Sielpii.
Projekt dotowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - w ramach umowy zawartej na okres: 23.05 – 31.12.2012.

5. „SENIORZY i MŁODZIEŻ”.
Projekt dotowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - w ramach umowy zawartej na okres: 01.06 – 31.12.2012.

6. "MIKOŁAJKI 2012".
Projekt cykliczny - dotowany:
- przez Urząd Miasta Łodzi - w ramach kontynuacji umowy z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywamia Problemów Alkoholowych, zawartej na okres: 17.03.2010 – 27.12.2012;
- przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - w ramach umowy z zakresu działań pomocy społecznej - polityki prorodzinnej, zawartej na okres: 25.05 – 31.12.2012.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000093656

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika