• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000095730

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
Celem Towarzystwa jest:
1) opieka, wspieranie i tworzenie sprzyjających warunków materialnych dla działalności Harcerskiego Zespołu Artystycznego „SŁONECZNI”,
2) promocja twórczości muzycznej dla dzieci i młodzieży,
3) wspieranie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży,
4) wspieranie najbardziej wartościowych dokonań twórczych, poszukiwanie nowych rozwiązań i form wyrazu artystycznego,
5) gromadzenie środków celem finansowania nowych pozycji repertuarowych (w tym szczególnie piosenek) dla dzieci i młodzieży,
6) upowszechnienie najbardziej wartościowych dokonań twórczych wśród dzieci i młodzieży poprzez koncerty, nagrania radiowe i telewizyjne oraz własne wydawnictwa,
7) gromadzenie piosenek zuchowych, harcerskich i innych dla dzieci i młodzieży celem upowszechnienia ich wśród wszystkich chętnych,
8) tworzenie warunków dla więzi kultury polskiej z kulturą innych krajów i narodów,
9) prezentacja w kraju i poza jego granicami dorobku polskiej kultury dziecięcej

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1) pozyskanie i gromadzenie środków finansowych i dóbr materialnych z przeznaczeniem ich w całości na cele statutowe Towarzystwa,
2) współpracę z organami administracji samorządowej, organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi, osobami prawnymi i fizycznymi, a także z innymi stowarzyszeniami, związkami i fundacjami,
3) organizowanie i patronowanie imprezom kulturalnym i artystycznym z udziałem dzieci i młodzieży,
4) prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego:
5) prowadzenie działalności informacyjnej,
6) fundowanie nagród i wyróżnień dla osób i twórców, działających dla dobra kultury dzieci i młodzieży,
7) inne formy działalności służące celom Towarzystwa.

Prowadzone działania
TWTD "Słoneczni" prowadzi działalność w zakresie:
- promowanie twórczości muzycznej dla dzieci i młodzieży,
- wspieranie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży,
- organizowanie i patronowanie imprezom kulturalnym i artystycznym z udziałem dzieci i młodzieży,
- prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej repertuaru piosenek harcerskich i dziecięcych ,
- udział zespołu „Słoneczni” w nagraniach radiowych i telewizyjnych,
- koncerty zespołu „Słoneczni” w kraju i za granicą,
- prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych poprzez wydawanie płyt CD i śpiewników z piosenkami wykonywanymi przez zespół „Słoneczni”  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000095730

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika