1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Towarzystwo Wspierania Twórczości Dziecięcej "Słoneczni"
  KRS 0000095730

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Zachęcamy wszystkich do wsparcia Słonecznych, to nieocenione środki na istotne potrzeby.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1) pozyskanie i gromadzenie środków finansowych i dóbr materialnych z przeznaczeniem ich w całości na cele statutowe Towarzystwa,
2) współpracę z organami administracji samorządowej, organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi, osobami prawnymi i fizycznymi, a także z innymi stowarzyszeniami, związkami i fundacjami,
3) organizowanie i patronowanie imprezom kulturalnym i artystycznym z udziałem dzieci i młodzieży,
4) prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego:
5) prowadzenie działalności informacyjnej,
6) fundowanie nagród i wyróżnień dla osób i twórców, działających dla dobra kultury dzieci i młodzieży,
7) inne formy działalności służące celom Towarzystwa.

Jak wykorzystamy 1%

Środki z 1% pozwalają Towarzystwu na sprawowanei opieki nad Harcerskim Zespołem Artystycznym "SŁONECZNI" im. hm. Edwarda Sośnierza Śląskiej Choragwi ZHP.

Pozwalają one na prowadzenia bieżącej działalności, dofinansowania Harcerskiej Akcji Letniej Zespołu "SŁONECZNI", sfinansowania niezbędnego sprzętu technicznego i nagłośnieniowego, nowych strojów scenicznych oraz mundurów harcerskich i zuchowych.

Więcej o nas

Misja
Celem Towarzystwa jest:
1) opieka, wspieranie i tworzenie sprzyjających warunków materialnych dla działalności Harcerskiego Zespołu Artystycznego „SŁONECZNI”,
2) promocja twórczości muzycznej dla dzieci i młodzieży,
3) wspieranie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży,
4) wspieranie najbardziej wartościowych dokonań twórczych, poszukiwanie nowych rozwiązań i form wyrazu artystycznego,
5) gromadzenie środków celem finansowania nowych pozycji repertuarowych (w tym szczególnie piosenek) dla dzieci i młodzieży,
6) upowszechnienie najbardziej wartościowych dokonań twórczych wśród dzieci i młodzieży poprzez koncerty, nagrania radiowe i telewizyjne oraz własne wydawnictwa,
7) gromadzenie piosenek zuchowych, harcerskich i innych dla dzieci i młodzieży celem upowszechnienia ich wśród wszystkich chętnych,
8) tworzenie warunków dla więzi kultury polskiej z kulturą innych krajów i narodów,
9) prezentacja w kraju i poza jego granicami dorobku polskiej kultury dziecięcej

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1) pozyskanie i gromadzenie środków finansowych i dóbr materialnych z przeznaczeniem ich w całości na cele statutowe Towarzystwa,
2) współpracę z organami administracji samorządowej, organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi, osobami prawnymi i fizycznymi, a także z innymi stowarzyszeniami, związkami i fundacjami,
3) organizowanie i patronowanie imprezom kulturalnym i artystycznym z udziałem dzieci i młodzieży,
4) prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego:
5) prowadzenie działalności informacyjnej,
6) fundowanie nagród i wyróżnień dla osób i twórców, działających dla dobra kultury dzieci i młodzieży,
7) inne formy działalności służące celom Towarzystwa.

Prowadzone działania
TWTD "Słoneczni" prowadzi działalność w zakresie:
- promowanie twórczości muzycznej dla dzieci i młodzieży,
- wspieranie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży,
- organizowanie i patronowanie imprezom kulturalnym i artystycznym z udziałem dzieci i młodzieży,
- prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej repertuaru piosenek harcerskich i dziecięcych ,
- udział zespołu „Słoneczni” w nagraniach radiowych i telewizyjnych,
- koncerty zespołu „Słoneczni” w kraju i za granicą,
- prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych poprzez wydawanie płyt CD i śpiewników z piosenkami wykonywanymi przez zespół „Słoneczni”.

Zwracxamy się do wszystkich naszych Przyjaciół i Darczyńców o wspieranie naszej działalności podczas dokonywania rozliczeń podatkowych. Aby pomóc Słonecznym wystarczy w swoich zeznaniach podatkowych wpisać numer KRS 0000095730. Pod tym numerem zarejestrowane jest Towarzystwo Wspierania Twórczości Dziecięcej „Słoneczni”, które zgodnie ze statutem opiekuje się Harcerskim Zespołem Artystycznym SŁONECZNI. W wypełnianym przez podatników zeznaniu istnieje możliwość zaznaczenia pola, które pozwoli nam poznać nazwiska ofiarodawców, którym chcemy podziękować w sposób szczególny.

Dla prowadzenia bieżącej działalności, dofinansowania Harcerskiej Akcji Letniej Zespołu SŁONECZNI, sfinansowania niezbędnego sprzętu technicznego i nagłośnieniowego, nowych strojów scenicznych oraz mundurów harcerskich i zuchowych, każdego roku potrzebujemy pomocy finansowej. Z 1% podatku otrzymujemy co roku wsparcie w wysokości kilku tysięcy złotych. To oznacza, że nie należymy do wielkich stowarzyszeń czy fundacji gromadzących olbrzymie kwoty. Wiemy jednak, że potrzebujących wokół jest naprawdę wiele, a nasze potrzeby choć skromniejsze, są dla nas bardzo istotne.

Dlatego jeśli Wasze rodziny chcą wesprzeć w jednym roku kilka organizacji, poszczególne osoby uzyskujące przychody mogą rozliczyć się indywidualnie, a każda z nich może przekazać swój 1% podatku innej organizacji.

Każdego roku Towarzystwo Wspierania Twórczości Dziecięcej „Słoneczni”, jako Organizacja Pożytku Publicznego, publikuje na swojej stronie sprawozdanie finansowe, z którego wynika jaką pomoc uzyskaliśmy z 1% podatku.


 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000095730
 • Konto:79 102 0 23 13 0 000 3402 001 9 36 31
 • Adres:Aleja Wojciecha Korfantego 8, 40-004 Katowice
 • WWW:https://sloneczni.pl/
 • E-mail:poczta@sloneczni.pl
 • Telefon:608058056 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Towarzystwo Wspierania Twórczości Dziecięcej "Słoneczni"

  KRS 0000095730

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Towarzystwo Wspierania Twórczości Dziecięcej "Słoneczni"

 • Zachęcamy wszystkich do wsparcia Słonecznych, to nieocenione środki na istotne potrzeby.

  Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
  1) pozyskanie i gromadzenie środków finansowych i dóbr materialnych z przeznaczeniem ich w całości na cele statutowe Towarzystwa,
  2) współpracę z organami administracji samorządowej, organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi, osobami prawnymi i fizycznymi, a także z innymi stowarzyszeniami, związkami i fundacjami,
  3) organizowanie i patronowanie imprezom kulturalnym i artystycznym z udziałem dzieci i młodzieży,
  4) prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego:
  5) prowadzenie działalności informacyjnej,
  6) fundowanie nagród i wyróżnień dla osób i twórców, działających dla dobra kultury dzieci i młodzieży,
  7) inne formy działalności służące celom Towarzystwa.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki z 1% pozwalają Towarzystwu na sprawowanei opieki nad Harcerskim Zespołem Artystycznym "SŁONECZNI" im. hm. Edwarda Sośnierza Śląskiej Choragwi ZHP.

  Pozwalają one na prowadzenia bieżącej działalności, dofinansowania Harcerskiej Akcji Letniej Zespołu "SŁONECZNI", sfinansowania niezbędnego sprzętu technicznego i nagłośnieniowego, nowych strojów scenicznych oraz mundurów harcerskich i zuchowych.

 • Więcej o nas

  Misja
  Celem Towarzystwa jest:
  1) opieka, wspieranie i tworzenie sprzyjających warunków materialnych dla działalności Harcerskiego Zespołu Artystycznego „SŁONECZNI”,
  2) promocja twórczości muzycznej dla dzieci i młodzieży,
  3) wspieranie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży,
  4) wspieranie najbardziej wartościowych dokonań twórczych, poszukiwanie nowych rozwiązań i form wyrazu artystycznego,
  5) gromadzenie środków celem finansowania nowych pozycji repertuarowych (w tym szczególnie piosenek) dla dzieci i młodzieży,
  6) upowszechnienie najbardziej wartościowych dokonań twórczych wśród dzieci i młodzieży poprzez koncerty, nagrania radiowe i telewizyjne oraz własne wydawnictwa,
  7) gromadzenie piosenek zuchowych, harcerskich i innych dla dzieci i młodzieży celem upowszechnienia ich wśród wszystkich chętnych,
  8) tworzenie warunków dla więzi kultury polskiej z kulturą innych krajów i narodów,
  9) prezentacja w kraju i poza jego granicami dorobku polskiej kultury dziecięcej

  Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
  1) pozyskanie i gromadzenie środków finansowych i dóbr materialnych z przeznaczeniem ich w całości na cele statutowe Towarzystwa,
  2) współpracę z organami administracji samorządowej, organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi, osobami prawnymi i fizycznymi, a także z innymi stowarzyszeniami, związkami i fundacjami,
  3) organizowanie i patronowanie imprezom kulturalnym i artystycznym z udziałem dzieci i młodzieży,
  4) prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego:
  5) prowadzenie działalności informacyjnej,
  6) fundowanie nagród i wyróżnień dla osób i twórców, działających dla dobra kultury dzieci i młodzieży,
  7) inne formy działalności służące celom Towarzystwa.

  Prowadzone działania
  TWTD "Słoneczni" prowadzi działalność w zakresie:
  - promowanie twórczości muzycznej dla dzieci i młodzieży,
  - wspieranie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży,
  - organizowanie i patronowanie imprezom kulturalnym i artystycznym z udziałem dzieci i młodzieży,
  - prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej repertuaru piosenek harcerskich i dziecięcych ,
  - udział zespołu „Słoneczni” w nagraniach radiowych i telewizyjnych,
  - koncerty zespołu „Słoneczni” w kraju i za granicą,
  - prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych poprzez wydawanie płyt CD i śpiewników z piosenkami wykonywanymi przez zespół „Słoneczni”.

  Zwracxamy się do wszystkich naszych Przyjaciół i Darczyńców o wspieranie naszej działalności podczas dokonywania rozliczeń podatkowych. Aby pomóc Słonecznym wystarczy w swoich zeznaniach podatkowych wpisać numer KRS 0000095730. Pod tym numerem zarejestrowane jest Towarzystwo Wspierania Twórczości Dziecięcej „Słoneczni”, które zgodnie ze statutem opiekuje się Harcerskim Zespołem Artystycznym SŁONECZNI. W wypełnianym przez podatników zeznaniu istnieje możliwość zaznaczenia pola, które pozwoli nam poznać nazwiska ofiarodawców, którym chcemy podziękować w sposób szczególny.

  Dla prowadzenia bieżącej działalności, dofinansowania Harcerskiej Akcji Letniej Zespołu SŁONECZNI, sfinansowania niezbędnego sprzętu technicznego i nagłośnieniowego, nowych strojów scenicznych oraz mundurów harcerskich i zuchowych, każdego roku potrzebujemy pomocy finansowej. Z 1% podatku otrzymujemy co roku wsparcie w wysokości kilku tysięcy złotych. To oznacza, że nie należymy do wielkich stowarzyszeń czy fundacji gromadzących olbrzymie kwoty. Wiemy jednak, że potrzebujących wokół jest naprawdę wiele, a nasze potrzeby choć skromniejsze, są dla nas bardzo istotne.

  Dlatego jeśli Wasze rodziny chcą wesprzeć w jednym roku kilka organizacji, poszczególne osoby uzyskujące przychody mogą rozliczyć się indywidualnie, a każda z nich może przekazać swój 1% podatku innej organizacji.

  Każdego roku Towarzystwo Wspierania Twórczości Dziecięcej „Słoneczni”, jako Organizacja Pożytku Publicznego, publikuje na swojej stronie sprawozdanie finansowe, z którego wynika jaką pomoc uzyskaliśmy z 1% podatku.

 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000095730
 • Konto:79 102 0 23 13 0 000 3402 001 9 36 31
 • Adres:Aleja Wojciecha Korfantego 8, 40-004 Katowice
 • WWW:https://sloneczni.pl/
 • E-mail:poczta@sloneczni.pl
 • Telefon:608058056
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00