• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000098165

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja:
1. Tworzenie jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju, opieki i rehabilitacji oraz edukacji osób z mózgowym porażeniem dziecięcym, dbanie o ich godne życie.
2. Wspieranie rodzin, którym urodziło się niepełnosprawne dziecko, aby mogły sprostać czekającym ich trudnym sytuacjom.
3. Tworzenie przyjaznego klimatu wokół problemu niepełnosprawnych oraz animowanie ruchu wolontarystycznego na rzecz niepełnosprawnych dzieci.

Prowadzone działania:
1. "Grupa wsparcia" - comiesięczne spotkania z rodzicami i opiekunami, zaproszonymi gośćmi, specjalistami, także indywidualne wsparcie psychologiczne.
2. Terapia psychopedagogiczna i rehabilitacja lecznicza - zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży.
3. Pomoc prawna i obywatelska dla rodziców i dla młodzieży - upowszechnianie wiedzy na temat przysługujących praw i przywilejów. Nauczanie aktywnej postawy we własnej sprawie.
4. Spotkania integracyjne dla dzieci - zabawa noworoczna, mikołajki, dzień dziecka, turnieje sportowe, warsztaty plastyczne, wyjazdy w plener, do teatru, na koncerty.
5. Odbyły się trzy Integracyjne Rodzinne Wyprawy po Zdrowie i Przygodę, w czerwcu 2007r, w sierpniu 2008r, w czerwcu 2009r.
6. Klub Wolontariatu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym.
7. Lokalny Punkt Informacji dla Organizacji Pozarządowych z powiatu mińskiego - od czerwca 2002r.
8. Uruchomienie edukacyjnych zajęć korekcyjno kompensacyjnych wspomagających rozwój dziecka z wykorzystaniem komputera - od lutego 2003r.
9. Od IX 2005r. terapia SNOEZELEN w Sali Doświadczania Świata.
10. Od 2006r. regularne rodzinne wyjazdy na basen do Józefowa i do Wesołej.
11. Od 2007r działa młodzieżowy KLUB AKTYWNOŚCI - grupowe spotkania z psychologiem, nauka prostych prac biurowych, nauka korzystania z komputera i internetu, lekcje języka angielskiego, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczno ruchowe, wspólne spędzanie wolnego czasu.
12. Od czerwca 2009 zajęcia logopedyczne i zajęcia z komunikacji pozawerbalnej.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000098165

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika