• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000098259

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
1. Organizowanie i wspieranie działań służących krwiodawstwu poprzez:
- gromadzenie środków i darów rzeczowych na wspieranie działalności na rzecz krwiodawców i krwiodawstwa,
- wspieranie środkami finansowymi i rzeczowymi instytucji w których członkowie Stowarzyszenia oddają krew, poprzez zakupy aparatury potrzebnej do pozyskania krwi i wytwarzania oraz przechowywania preparatów krwiopochodnych, a także sprzętu i aparatury pośrednio z tym związanej.
2. Pomoc Honorowym Dawcom Krwi realizowana poprzez:
- dofinansowanie udziału w szkoleniach, kursach, konferencjach, zjazdach,
- organizowanie szkoleń, kursów, konferencji, imprez kulturalnych,
- udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej krwiodawcom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
3. Zjednywanie jak największej liczby osób gotowych uczestniczyć w pracach na rzecz krwiodawstwa.
4. Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i zjednywanie osób do oddawania krwi.

Prowadzone działania
Aktualnie w skład Stowarzyszenia wchodzi 8 oddziałów terenowych, które działają lokalnie: Oddział SHDK w Choroszczy, przy Wodociągach Białostockich, w Czarnej Białostockiej, w Łapach, w Sokółce, w Trzciannem, przy OSP w Wasilkowie, Klub Kwadransowych Grubasów w Białymstoku.
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
Nadrzędnym celem przyświecającym Stowarzyszeniu jest rozwój honorowego krwiodawstwa poprzez:
- zachęcanie do regularnego oddawania krwi,
- zrzeszanie dawców krwi w klubach,
- tworzenie nowych jednostek terenowych SHDK,
- pozyskiwanie nowych honorowych dawców krwi,
- propagowanie idei poprzez lokalne media, reklamy wizualne, ulotki, broszury,
- organizowanie akcji pobierania krwi między innymi w oddziałach terenowych SHDK, w szkołach średnich, wyższych, domach kultury małych miejscowości naszego województwa,
- łączenie wspomnianych akcji z konkursami wiedzy o oddawaniu krwi i jej znaczeniu w lecznictwie,
-organizowanie spotkań oświatowych z młodzieżą szkolną i krwiodawcami w celu propagowania honorowego krwiodawstwa i zdrowego stylu życia,
- obchody "Dni Honorowego Krwiodawstwa" (22.1l.- 26.11),
- współorganizowanie festynów - dwa razy w roku, konkursu letniego - raz w roku.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000098259

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika