• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000101660

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja:
1. Wyzwalanie i pobudzanie inicjatyw społecznych na rzecz Miasta i Regionu.
2. Organizowanie i prowadzenie działalności wydawniczej wynikającej z programu działania Towarzystwa.
3. Czynne popieranie i upowszechnianie dotychczasowego dorobku i dalszego rozwoju kultury oraz twórczości artystycznej i naukowej w Mieście i Regionie.
4. Popularyzacja wiedzy o Mieście i Regionie.
5. Inicjowanie i prowadzenie badań naukowych poprzez Komisje Ośrodka Naukowo - Badawczego Towarzystwa.
6. Skupianie wokół idei Towarzystwa społecznych działaczy, twórców oraz osób zawodowo zajmujących się upowszechnianiem kultury, oświaty i nauki.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie czasopism, książek i innych wydawnictw.
8. Inicjowanie i prowadzenie działalności w zakresie rewaloryzacji dóbr kultury związanych z historią, tradycjami i dniem dzisiejszym miast Głogowa i Regionu.
9. Prowadzenie działalności w zakresie postaw patriotycznych związanych z historią i osiągnięciami współczesnego dorobku.
10. Organizowanie konferencji i sympozjów naukowych.
11. Współorganizowanie wystaw, pokazów, uroczystości, wycieczek poznawczych związanych ze specyfiką historyczno - kulturalną Miasta i Regionu Głogowskiego.
12. Współpracowanie na zasadach partnerskich z innymi towarzystwami, instytucjami kulturalno - oświatowymi i naukowymi.
13. Prowadzenie badań naukowych w ramach Ośrodka Naukowo - Badawczego.
14. Powoływanie komisji zainteresowań twórczych opierających swą działalność na regulaminach zatwierdzonych przez Radę Towarzystwa.
15. Prowadzenie innej działalności na rzecz Miasta i Regionu.

Preferowane programy:
1. Wydawnictwo "Encyklopedia Ziemi Głogowskiej".
2. Konsultacje udzielane studentom, szczególnie piszącym prace dyplomowe związane z Głogowem i Regionem Głogowskim.
3. Gromadzenie materiałów archiwalnych do Banku Informacji wiedzy o Głogowie i Regionie tj. wydawnictwa (również obcojęzyczne), mapy, dyskietki komputerowe itp.
4. Współpraca i pomoc pedagogom zainteresowanym regionalizmem.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000101660

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika