• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000103209

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja:
Niesienie pomocy szkołom polskim i placówkom kulturalno - oświatowym znajdującym się na terytoriach zamieszkałych przez Polaków i Polonię, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów za wschodnią granicą RP.

Prowadzone działania:
Wydawanie kwartalnika "Rota" oraz kwartalnika "Echa Polesia". Wydawanie i kolportaż pomocy szkolnych i oświatowych. Organizowanie w polskich ośrodkach kulturalno - oświatowych poza granicami RP akcji informacyjno - promocyjnych nt. polskiej kultury, nauki, języka i historii. Organizowanie przyjazdów do Polski nauczycieli, dzieci i młodzieży oraz wyjazdy za granicę polskich nauczycieli i animatorów życia kulturalno - oświatowego, zespołów folklorystycznych. Prowadzenie seminariów i obozów dla nauczycieli, dzieci i młodzieży. Pomoc dzieciom ze Wschodu, pochodzącym z rodzin najuboższych, dla których co roku organizowany jest wypoczynek letni w Polsce połączony z zajęciami rekreacyjnymi.

Fundacja w 2011 roku zrealizowała następujące tematy statutowe:
1) Kwartalnik ZPB O/Brześć „ECHA POLESIA” numery: 29, 30, 31 i 32 o łącznej objętości 336 stron A4 w druku, tj. 42 arkusze drukarskie i w ogólnym nakładzie 8.000 egzemplarzy przy częściowej pomocy Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie";
2) „Kalendarz Polski 2012” w nakładzie 2.000 egzemplarzy;
3) „Pieśni Polesia” Jana Kondarewicza w nakładzie 400egzemplarzy
4) „Ks. Jan Wasilewski (1885-1948). Życie kapłana z Łotwy” autorstwa Jadwigi Radzina w nakładzie 300 egzemplarzy;
5) Reprint książki „Powiat Prużański (Szkic historyczny)” autorstwa Mikołaja Rozanowa w nakładzie 300 egzemplarzy;
6) „Polak z wuboru” autorstwa Aleksandra Siemionowa w nakładzie 400 egzemplarzy;
7) „Szlakiem Nieposłusznych” Leonarda Konikiewicza, II wydanie, w nakładzie 1000 egzemplarzy;
8) Portrety plakatowe Jana Pawła II dla młodzieży na Wschodzie w nakładzie 3000 sztuk;
9) Dodruki 5 podręczników do nauczania języka polskiego w łącznym nakładzie 1.200 egzemplarzy;
10) Dwie wersje językowe folderów z okazji XX-lecia Szkoły Polskiej im. Ity Kozakiewicz w Rydze w nakładzie 2000 egzemplarzy;
11) Wyposażenie społecznych szkół polskich na Ukrainie I Białorusi w tablice i plansze poglądowe oraz literaturę metodyczno-dydaktyczną;
12) Regulowano koszty 2 nauczycieli języka polskiego i choreografa nauczających na Ukrainie oraz udzielono zapomogi dla 4 nauczycieli polskich na Łotwie;
13) Wykonano sztandar dla polskiej szkoły w Rezekne na Łotwie;
14) Wykonano dostawy nieodpłatne podręczników, śpiewników i pomocy szkolnych z zapasów magazynowych Fundacji o łącznej wartości 65,8 tys. zł;
15) Udzielono pomocy oświatowych dla kilkudziesięciu nauczycieli z różnych ośrodków Rosji, Kazachstanu oraz innych państw;
16) Współorganizacja konkursów dla uczniów polskich szkół społecznych wraz z ustanawianiem nagród dla laureatów;
17) Wspołorganizacja przyjazdów młodzieży szkolnej ze Wschodu do polskich muzeów, zwiedzania zabytków, organizacja współpracy międzyszkolnej;
18) Opłaty obsługi technicznej budynku Centrum Metodycznego Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie w Drohobyczu; Itp.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000103209

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika