1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej w Muszynie
  KRS 0000103399

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja:
Ochrona istniejących walorów środowiska naturalnego w regionie. Ochrona zabytków architektury i sztuki ludowej. Inicjowanie i popieranie badań nad historią Ziemi Muszyńskiej. Popieranie regionalnej twórczości ludowej.

Celem Stowarzyszenia jest:
a. promocja i upowszechnianie wiedzy o dorobku regionu, w tym kultury, tradycji i jego historycznego dziedzictwa Ziemi Muszyńskiej.
b. podejmowanie i wspieranie działań na rzecz chronienia dziedzictwa narodowego, zabytków kultury materialnej, sztuki ludowej oraz przyrody,
c. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
d. inspirowanie i prowadzenie badań nad historią Ziemi Muszyńskiej,
e. realizowanie i wspieranie działalności wydawniczej służącej popularyzacji Ziemi Muszyńskiej , oraz innej zgodnej z celami Stowarzyszenia,
f. nawiązanie kontaktów z osobami z różnych regionów Polski, które zainteresowane są Ziemią Muszyńską lub realizującymi cele zgodne z celami Stowarzyszenia,
g. rozwinięcie współpracy z osobami oraz organizacjami pozarządowymi z innych krajów zainteresowanych współpracą, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy przygranicznej ze Słowacją,
h. gromadzenie środków na fundusze stypendialne i udzielanie stypendiów dla uczniów i absolwentów szkół,
i. wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a. Odkrywanie, dokumentowanie i popularyzowanie ciekawych miejsc, zabytków, pomników przyrody i innych obiektów
zlokalizowanych na terenie regionu.
b. Ochronę zabytków kultury materialnej oraz pomników przyrody.
c. Działalność szkoleniowo-edukacyjną, organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, debat, odczytów, konkursów adresowanych do wszystkich zainteresowanych dorobkiem regionu a także imprez turystycznych.
d. Wydawanie ulotek, folderów, tworzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej, broszur, książek poświęconych wiedzy o dorobku kulturalnym Ziemi Muszyńskiej.
e. Prowadzenie portalu internetowego poświęconego Stowarzyszeniu.
f. Inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących kultury oraz ochrony środowiska.
g. Propagowanie turystycznych walorów regionu.
h. Współpracę z innymi organizacjami i instytucjami w zakresie działań na rzecz promocji regionu.
i. Pozyskiwanie funduszy w kraju i za granicą dla realizacji celów statutowych.
j. Współpracę i wymianę osobową z organizacjami i osobami fizycznymi działającymi w Polsce i na świecie.
k. Współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi.
l. Wydawanie czasopisma „Harnik” .
m. Prowadzenie funduszy stypendialnych dla uzdolnionych dzieci, młodzieży i studentów .

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000103399

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej w Muszynie

 • Więcej o nas

  Misja:
  Ochrona istniejących walorów środowiska naturalnego w regionie. Ochrona zabytków architektury i sztuki ludowej. Inicjowanie i popieranie badań nad historią Ziemi Muszyńskiej. Popieranie regionalnej twórczości ludowej.

  Celem Stowarzyszenia jest:
  a. promocja i upowszechnianie wiedzy o dorobku regionu, w tym kultury, tradycji i jego historycznego dziedzictwa Ziemi Muszyńskiej.
  b. podejmowanie i wspieranie działań na rzecz chronienia dziedzictwa narodowego, zabytków kultury materialnej, sztuki ludowej oraz przyrody,
  c. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  d. inspirowanie i prowadzenie badań nad historią Ziemi Muszyńskiej,
  e. realizowanie i wspieranie działalności wydawniczej służącej popularyzacji Ziemi Muszyńskiej , oraz innej zgodnej z celami Stowarzyszenia,
  f. nawiązanie kontaktów z osobami z różnych regionów Polski, które zainteresowane są Ziemią Muszyńską lub realizującymi cele zgodne z celami Stowarzyszenia,
  g. rozwinięcie współpracy z osobami oraz organizacjami pozarządowymi z innych krajów zainteresowanych współpracą, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy przygranicznej ze Słowacją,
  h. gromadzenie środków na fundusze stypendialne i udzielanie stypendiów dla uczniów i absolwentów szkół,
  i. wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  a. Odkrywanie, dokumentowanie i popularyzowanie ciekawych miejsc, zabytków, pomników przyrody i innych obiektów
  zlokalizowanych na terenie regionu.
  b. Ochronę zabytków kultury materialnej oraz pomników przyrody.
  c. Działalność szkoleniowo-edukacyjną, organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, debat, odczytów, konkursów adresowanych do wszystkich zainteresowanych dorobkiem regionu a także imprez turystycznych.
  d. Wydawanie ulotek, folderów, tworzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej, broszur, książek poświęconych wiedzy o dorobku kulturalnym Ziemi Muszyńskiej.
  e. Prowadzenie portalu internetowego poświęconego Stowarzyszeniu.
  f. Inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących kultury oraz ochrony środowiska.
  g. Propagowanie turystycznych walorów regionu.
  h. Współpracę z innymi organizacjami i instytucjami w zakresie działań na rzecz promocji regionu.
  i. Pozyskiwanie funduszy w kraju i za granicą dla realizacji celów statutowych.
  j. Współpracę i wymianę osobową z organizacjami i osobami fizycznymi działającymi w Polsce i na świecie.
  k. Współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi.
  l. Wydawanie czasopisma „Harnik” .
  m. Prowadzenie funduszy stypendialnych dla uzdolnionych dzieci, młodzieży i studentów .
 • KRS:0000103399
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00