• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000105033

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem Fundacji jest:
- pomoc w utrzymaniu i rozwoju specjalistycznej bazy medycznej i rehabilitacyjnej dla osób starszych,
- dążenie do kształcenia personelu medycznego i pozamedycznego w celu efektywniejszego leczenia i obsługi chorych w podeszłym wieku,
- popularyzacja problematyki związanej z potrzebami ludzi starych w celu tworzenia lobby dla seniorów oraz podnoszenia wiedzy w zakresie profilaktyki geriatrycznej w środowisku lekarskim i społeczeństwie.

Fundacja "Pamięć i Pomoc" działa na rzecz osób starszych poprzez organizowanie i wspieranie działalności ograniczającej niepełnosprawność wieku podeszłego i podtrzymywanie samodzielności osób starszych, w tym pomoc ich rodzinom i opiekunom.
Od kilku lat prowadzimy cykliczne programy w ramach współpracy z instytucjami publicznymi, tj.
- Program pn. "Rozwój opieki środowiskowej nad osobami starszymi poprzez wsparcie aktywnych form wolontariatu" - 2004 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (572 odbiorców - uczestników wykładów i konsultacji specjalistycznych),
- Szkolenie dla wolontariuszy z zakresu opieki środowiskowej nad niepełnosprawnym człowiekiem w podeszłym wieku - 2004 r. Urząd Miasta Katowice (72 uczestników),
- Szkolenie wolontariuszy z zakresu właściwego zaspakajania potrzeb człowieka starszego w środowisku - 2005 r. Urząd Miasta Katowice (96 uczestników),
- Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć w formie szkoleń i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów i wolontariuszy - 2005 r. Oddział Śląski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (402 uczestników),
- Rozwój opieki środowiskowej nad niepełnosprawnymi osobami w podeszłym wieku poprzez wsparcie aktywnych form wolontariatu - 2005 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (297 uczestników wykładów i 248 osób korzystających z konsultacji specjalistycznych),
- Program geriatryczny "Pogodna jesień życia - przeciwdziałanie niepełnosprawności i poprawa jakości życia seniorów" - 2005 r. Wydział Zdrowia Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego (75 uczestników).  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000105033

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika