1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju
  KRS 0000106750

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Cele działania:
1. Wsparcie dzieci i młodzieży oraz dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych w rozwoju kultury fizycznej poprzez sport, wychowanie fizyczne i rehabilitację zawodową mającą wpływ na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.
2. Organizacja, rozwój i promowanie sportu w Polsce i za granicą szczególnie wśród dzieci i młodzieży z miast i wsi ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.
3. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży poprzez m.in.:
- organizację zajęć sekcji sportowych,
- organizację imprez sportowych,
- organizacja obozów sportowych,
- szkolenie trenerów, instruktorów, fizjoterapeutów, klasyfikatorów i wolontariuszy sportu,
- promocja sportu,
- zakup sprzętu sportowego.
4. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród osób niepełnosprawnych poprzez m.in.:
- organizację zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych,
- organizację imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych,
- organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych,
- szkolenie trenerów, instruktorów, fizjoterapeutów, klasyfikatorów i wolontariuszy sportu osób niepełnosprawnych,
- promocja sportu osób niepełnosprawnych
- zakup sprzętu sportowego dla osób niepełnosprawnych.
5. Wychowanie dzieci, młodzieży i dorosłych przez kulturę fizyczną i sport, ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowisku lokalnym i środowisku wiejskim.
6. Udział w międzynarodowej wymianie młodzieży oraz w krajowych i międzynarodowych imprezach sportowych.
7. Promocja i organizacja wolontariatu sportowego wokół zadań kultury fizycznej i sportu.
8. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w rodzinie, w różnych grupach społecznych i zawodowych.
9. Promocja aktywności fizycznej i turystyki promującej zachowania prozdrowotne w kontekście zapobiegania nadwadze.
10. Rozbudowa lokalnej bazy sportowej.
11. Działanie poprzez kontakty sportowe na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
12. Rozwijanie poprzez sport nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
13. Propagowanie bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałania patologiom przy realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.
14. Rozwój turystyki.
15. Pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności statutowej Łukowskiego Stowarzyszenia Rozwoju.
16. Prowadzenie działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 z poź. Zmianami).

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000106750

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju

 • Więcej o nas

  Cele działania:
  1. Wsparcie dzieci i młodzieży oraz dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych w rozwoju kultury fizycznej poprzez sport, wychowanie fizyczne i rehabilitację zawodową mającą wpływ na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.
  2. Organizacja, rozwój i promowanie sportu w Polsce i za granicą szczególnie wśród dzieci i młodzieży z miast i wsi ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.
  3. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży poprzez m.in.:
  - organizację zajęć sekcji sportowych,
  - organizację imprez sportowych,
  - organizacja obozów sportowych,
  - szkolenie trenerów, instruktorów, fizjoterapeutów, klasyfikatorów i wolontariuszy sportu,
  - promocja sportu,
  - zakup sprzętu sportowego.
  4. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród osób niepełnosprawnych poprzez m.in.:
  - organizację zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych,
  - organizację imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych,
  - organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych,
  - szkolenie trenerów, instruktorów, fizjoterapeutów, klasyfikatorów i wolontariuszy sportu osób niepełnosprawnych,
  - promocja sportu osób niepełnosprawnych
  - zakup sprzętu sportowego dla osób niepełnosprawnych.
  5. Wychowanie dzieci, młodzieży i dorosłych przez kulturę fizyczną i sport, ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowisku lokalnym i środowisku wiejskim.
  6. Udział w międzynarodowej wymianie młodzieży oraz w krajowych i międzynarodowych imprezach sportowych.
  7. Promocja i organizacja wolontariatu sportowego wokół zadań kultury fizycznej i sportu.
  8. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w rodzinie, w różnych grupach społecznych i zawodowych.
  9. Promocja aktywności fizycznej i turystyki promującej zachowania prozdrowotne w kontekście zapobiegania nadwadze.
  10. Rozbudowa lokalnej bazy sportowej.
  11. Działanie poprzez kontakty sportowe na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
  12. Rozwijanie poprzez sport nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
  13. Propagowanie bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałania patologiom przy realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.
  14. Rozwój turystyki.
  15. Pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności statutowej Łukowskiego Stowarzyszenia Rozwoju.
  16. Prowadzenie działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 z poź. Zmianami).
 • KRS:0000106750
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00