• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000106750

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Cele działania:
1. Wsparcie dzieci i młodzieży oraz dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych w rozwoju kultury fizycznej poprzez sport, wychowanie fizyczne i rehabilitację zawodową mającą wpływ na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.
2. Organizacja, rozwój i promowanie sportu w Polsce i za granicą szczególnie wśród dzieci i młodzieży z miast i wsi ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.
3. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży poprzez m.in.:
- organizację zajęć sekcji sportowych,
- organizację imprez sportowych,
- organizacja obozów sportowych,
- szkolenie trenerów, instruktorów, fizjoterapeutów, klasyfikatorów i wolontariuszy sportu,
- promocja sportu,
- zakup sprzętu sportowego.
4. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród osób niepełnosprawnych poprzez m.in.:
- organizację zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych,
- organizację imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych,
- organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych,
- szkolenie trenerów, instruktorów, fizjoterapeutów, klasyfikatorów i wolontariuszy sportu osób niepełnosprawnych,
- promocja sportu osób niepełnosprawnych
- zakup sprzętu sportowego dla osób niepełnosprawnych.
5. Wychowanie dzieci, młodzieży i dorosłych przez kulturę fizyczną i sport, ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowisku lokalnym i środowisku wiejskim.
6. Udział w międzynarodowej wymianie młodzieży oraz w krajowych i międzynarodowych imprezach sportowych.
7. Promocja i organizacja wolontariatu sportowego wokół zadań kultury fizycznej i sportu.
8. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w rodzinie, w różnych grupach społecznych i zawodowych.
9. Promocja aktywności fizycznej i turystyki promującej zachowania prozdrowotne w kontekście zapobiegania nadwadze.
10. Rozbudowa lokalnej bazy sportowej.
11. Działanie poprzez kontakty sportowe na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
12. Rozwijanie poprzez sport nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
13. Propagowanie bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałania patologiom przy realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.
14. Rozwój turystyki.
15. Pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności statutowej Łukowskiego Stowarzyszenia Rozwoju.
16. Prowadzenie działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 z poź. Zmianami).  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000106750

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika