• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja Academia Iuris
  KRS 0000107943

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Fundacja Academia Iuris powstała w 2002 roku jako niezależna pozarządowa organizacja non-profit. Podstawowym celem Fundacji jest ochrona praw i wolności obywatelskich, umacnianie zaufania do państwa i prawa, a także upowszechnianie osobistego zaangażowania prawników w niesienie pomocy osobom potrzebującym. Fundacja prowadzi ogólnopolską sieć punktów porad prawnych dla osób niezamożnych, udziela specjalistycznej pomocy prawnej rodzinom i samotnym matkom. Wspiera od strony prawnej działania organizacji pozarządowych, przygotowuje projekty legislacyjne. Do chwili obecnej pomoc prawną dzięki Fundacji uzyskało ponad 22.000 osób.

Obecnie Fundacja realizuje następujące programy:

1. Poradnia Prawna Fundacji Academia Iuris
Od kwietnia 2002 roku Fundacja Academia Iuris organizuje punkty bezpłatnego poradnictwa prawnego dla najuboższych. W pierwszej fazie programu, tj. od maja do października, porady udzielane były przy Parafii Świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu. Od jesieni 2002 roku otwierane były kolejne punkty bezpłatnych porad prawnych.
W roku 2004 udało się rozszerzyć działalność Poradni Prawnych na inne miasta. Punkty porad powstały w Lublinie i Krakowie.
Obecnie Fundacja prowadzi 26 punktów porad w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Kraśniku, Dąbrowie Górniczej, Częstochowie, Radomiu i w Halinowie pod Warszawą.

2. Program pomocy prawnej dla organizacji pozarządowych
Wiosną 2005r. w Fundacji Academia Iuris został uruchomiony program pomocy prawnej dla organizacji pozarządowych. Program przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność społecznie użyteczną. Aby uzyskać pomoc prawną w ramach niniejszego programu organizacje muszą wykazać, że nie korzystają z profesjonalnej pomocy prawnej i nie są w stanie ponosić kosztów odpłatnej obsługi prawnej.

Miejsca udzielania porad:

Warszawa
- Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25B
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Stanisława Kostki, ul. Hozjusza 2
- Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi", ul. Targowa 82
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Kazimierza, ul. Chełmska 21a
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba, ul. Barska 2
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła, ul. Kobielska 10
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. bł. Władysława z Gielniowa, ul. Przy Bażantarni 2
- Polski Związek Niewidomych - Okręg Mazowiecki, ul. Jasna 22
- Biuro Fundacji Academia Iuris w budynku Fundacji Sto Pociech, ul. Freta 20/24a
- Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny „Michael”, ul. Ks. B. Markiewicza 1
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Zygmunta, ul. Daniłowskiego 64
- Klasztor oo. Dominikanów, ul. Dominikańska 2
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP Matki Pięknej Miłości, ul. Myśliborska 100
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła, ul. Mehoffera 2
- Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ul. Przy Agorze 9

Kraków
- Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, ul. Loretańska 11
- Dzienny Ośrodek Socjoterapii "Na Lea", Stowarzyszenie "U Siemachy" ul. Lea 55

Lublin
- Centrum Duszpasterstwa Młodzieży przy kościele Ducha Świętego, ul. Krakowskie Przedmieście 1
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie Filia Nr 3, ul. Mieszka I 4

Łódź
- Jezuickie Duszpasterstwo Akademickie, ul. Sienkiewicza 60
- Duszpasterstwo Akademickie przy kościele św. Teresy, ul. Kopcińskiego 1/3

Kraśnik
- Kościół Św. Ducha, ul. Narutowicza 31

Radom
- Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Struga 1

Dąbrowa Górnicza
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Boskiej Anielskiej, ul. Królowej Jadwigi 15

Częstochowa
- Jasna Góra, Poradnia Psychologiczna przy Halach św. Józefa, ul. Kordeckiego 2

Halinów
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszej Marii Panny Matki Łaski Boskiej, ul. Okuniewska 61.

 • Formularze PIT 2017/2018 dla

  KRS 0000107943

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika