• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000110116

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja:
Fundamentalnym celem Fundacji jest wspieranie różnego rodzaju działań twórczych osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną. Tworzenie warunków do czynnej rehabilitacji przez działalność artystyczną oraz rozszerzenie działań osób niepełnosprawnych w amatorskich zespołach twórczości artystycznej. Finansowanie zakupów instrumentów muzycznych, kostiumów. Realizowana w Fundacji promocja kultury artystycznej osób niepełnosprawnych ma przyczynić się do ich aktywnej adaptacji społecznej, a także przełamać stereotypy myślenia oraz panujące jeszcze w chwili obecnej bariery w szerokim środowisku społecznym.

Prowadzone działania:
Zapewnienie różnych form rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w dziedzinie krzewienia kultury artystycznej. Stworzenie spójnego programu równowagi psychosomatycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez terapię czynną w ramach organizowania czasu wolnego. Działania wspomagające i rozwijające aktywność twórczą osób niepełnosprawnych. W ramach procesu adaptacji społecznej niepełnosprawnych organizowanie koncertów estradowych Zespołu Pieśni i Tańca. Cykl regularnych spotkań z rodzicami osób niepełnosprawnych - szkolenia, informacje. Praca z wolontariuszami. Propagowanie własnych działań w szerokim środowisku społecznym, kontakty z mediami. Fundacja prowadzi Zespół Muzyczny "Mazowiacy". Do Zespołu przyjmowana jest młodzież niepełnosprawna z Warszawy i okolic. "Mazowiacy" pracują w czterech sekcjach: orkiestra, grupa taneczna,studio pantomimy, sekcja wokalna.

Ogólnopolski Teatr Niepełnosprawnych powołano do życia 21 listopada 2002 roku z inicjatywy Prezesa Fundacji Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Warszawie dr Leszka Ploch. Teatr Niepełnosprawnych prowadzi swoją działalność artystyczną na gościnnej scenie Teatru ATENEUM w Warszawie. Teatr Niepełnosprawnych jest podporządkowany Fundacji Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. Stałą siedzibą dyrekcji Teatru N jest biuro Fundacji w Warszawie przy ul. Hożej 88. Prezentowane w Teatrze N sztuki teatralne (programy artystyczne) odbywają się co 6 do 8 tygodni (8 do 10 spektakli rocznie).  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000110116

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika