• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000111612

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja:
Stowarzyszenie „Serce Dzieciom” jest organizacją pozarządową zrzeszoną dobrowolnie nie w celach zarobkowych. Wszelkie działania prowadzi na rzecz społeczności lokalnej, które służą dobru wspólnemu.
-Przeciwdziała patologiom społecznym.
-Rozwija wspólnoty i społeczności lokalne.
-Działa na rzecz integracji europejskiej, upowszechniania i ochrony wolności i praw obywatelskich.
- Wspiera techniczne, szkoleniowo, doradczo, finansowo i organizacyjne organizacje pozarządowe.

Działania:

- BEZPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE - dyżury specjalistów: prawnik, psycholog, prawo konsumentów.

- BEZPŁATNE PORADNICTWO DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE - pomoc prawna i psychologiczna dla ofiar przemocy.

- REALIZACJA PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE - Celem programu jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych
celów o charakterze dobra wspólnego. Stowarzyszenie jako Lokalna Organizacja Grantowa udziela dotacje dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z przeznaczeniem na realizację najciekawszych projektów na terenie powiatu stargardzkiego.

- REALIZACJA PROJEKTÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO - wsparcie podmiotów i inicjatyw ekonomii społecznej. Tworzenie równych szans edukacyjnych dla uczniów i uczennic uczęszczających do szkół osiągających niższy przeciętny wynik egzaminów zewnętrznych, zwiększenie możliwości uczniów i uczennic klas specjalnych w radzeniu sobie na wolnym rynku pracy po ukończeniu edukacji.

- REALIZACJA PROGRAMU "NA START" - wsparcie młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo wychowawcze, oświatowe oraz rodziny zastępcze, nie mającej perspektyw na własne mieszkanie lub powrót do rodziny biologicznej.

Nagrody, wyróżnienia:
- W 2006 r. Stowarzyszenie otrzymało nagrodę specjalną Ministra Pracy i Polityki Społecznej za działania na rzecz integracji oraz aktywności lokalnej społeczności.
- Stowarzyszenie „Serce Dzieciom” zostało kilkukrotnie nagrodzone przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, m.in. za sieciowanie grantobiorców, nagłośnienie Programu „Działaj Lokalnie” oraz jako Najskuteczniejsza Organizacja Grantowa w Polsce.

www.espoleczna.sercedzieciom.pl;
www.dobrepraktyki.sercedzieciom.pl;  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000111612

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika