• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000116341

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem Stowarzyszenia jest pogłębianie wiedzy w zakresie historii regionu, ochrona dziedzictwa kulturowego, podejmowanie wszechstronnych działań mających na celu rozwój i kształtowanie regionu oraz wspieranie jego mieszkańców w szeroko rozumianym rozwoju.

1. Integracja mieszkańców Cigacic, Górek Małych, Górzykowa, Leśnej Góry i Nowego Świata,
2. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie rozwoju turystyki, sportu i rekreacji w regionie,
3. Działanie na rzecz poprawy środowiska naturalnego oraz propagowanie zachowań proekologicznych,
4. Przywracanie i rozwój walorów turystycznych regionu,
5. Upowszechnianie historii regionu i dziedzictwa kulturowego,
6. Wspieranie środowisk zainteresowanych wszechstronnym rozwojem regionu,
7. Inspirowanie działań na rzecz niepełnosprawnych i zwalczania patologii społecznych,
8. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych zwolnienie z pracy,
9. Prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej, eksperckiej i doradczej,
10. Prowadzenie działalności oświatowej i kulturalnej m.in. przez organizowanie konferencji, odczytów, spotkań, seminariów i wystaw,
11. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami,
12. Promocja przedsiębiorczość i nowoczesnych rozwiązań gospodarczych,
13. Promocja zdrowia
14. Wspieranie idei równouprawnienia i tolerancji,
15. Rozwój świadomości obywatelskiej,
16. Współpraca z organami władzy samorządowej
17. Prowadzenie dokumentacji stowarzyszenia w zakresie realizowanych celów.

Prowadzone działania:
Integracja mieszkańców regionu.
Ochrona środowiska i propagowanie zachowań proekologicznych.
Rozwój walorów turystycznych.
Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
Działanie na rzecz integracji europejskiej.
Rozwój świadomości obywatelskiej.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000116341

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika