• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  KRS 0000116594

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najstarszą i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Jesteśmy organizacją typu think-and-do-tank, będącą rzecznikiem prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, czyli biorący pod uwagę wpływ przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo.
Wyznaczamy trendy i kierunki odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Działamy od roku 2000, podejmując liczne inicjatywy umożliwiające dialog i wymianę doświadczeń w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju pomiędzy czterema grupami interesariuszy: firmami, przedstawicielami władz publicznych, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem akademickim.

Główne obszary działalności Forum Odpowiedzialnego Biznesu:
- Promujemy odpowiedzialny biznes
- Wspieramy firmy we wdrażaniu zasad odpowiedzialnego biznesu
- Wspólnie działamy z biznesem na rzecz społeczeństwa
- Analizujemy i rozwijamy odpowiedzialny biznes.

Do najważniejszych realizowanych przez nas inicjatyw należą:
- Program Partnerstwa - kompleksowy program współpracy FOB z firmami - liderami odpowiedzialnego biznesu
- Karta Różnorodności www.kartaroznorodnosci.pl
- doroczna publikacja "Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki"
- Targi CSR www.targicsr.pl
- Konkurs Raporty Społeczne www.raportyspoleczne.pl
- Pióro odpowiedzialności - Konkurs dla dziennikarzy
- Projekt RespEn www.responsiblesme.eu/pl
- Rozmowy o odpowiedzialnym biznesie
- CSR 2.0
- Wizja 2050
- Ranking Odpowiedzialnych Firm.

Ważnym elementem naszej aktywności są publikacje i badania (m.in. cykl publikacji "Wspólna odpowiedzialność" , "15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu" część 1 i 2, "Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli", "Zarządzanie różnorodnością w Polsce" i inne. Badania: Menedżerowie 500/Lider CSR, Odpowiedzialny marketing oczami menedżerów, "Odpowiedzialny łańcuch dostaw" i inne.)

Zapraszamy do odwiedzenia nas na:
www.odpowiedzialnybiznes.pl
www.facebook.com/ForumOdpowiedzialnegoBiznesu

 • Formularze PIT 2017/2018 dla

  KRS 0000116594

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika