• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000117319

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem Towarzystwa jest:
1. dbałość o środowisko naturalne,
2. pobudzanie inicjatywy społecznej dla rozwoju życia społeczno - kulturalnego, artystycznego i sportowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
3. popieranie i upowszechnianie dotychczasowego dorobku i dalszego rozwoju twórczości artystycznej,
4. kultywowanie tradycji historycznych rejonu oraz ochrona i zagospodarowanie jego zabytków,
5. popieranie korzystnych dla mieszkańców wsi zmian w rolnictwie,
6. rozwój oświaty,
7. rozwój turystyki.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, plenerów, koncertów, konkursów itp.
2. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Towarzystwa.
3. skupianie wokół idei Towarzystwa działaczy społecznych kultury, oświaty i sportu, a także zajmujących się zawodowo upowszechnianiem kultury i oświaty organizacji społecznych i zawodowych.
4. organizowanie konferencji, spotkań poświęconych problematyce kultury, oświaty, twórczości artystycznej, sportu, rekreacji i wypoczynku, ochrony zabytków oraz przyrody,
5. gromadzenie funduszy na ochronę i zagospodarowanie zabytków oraz przyrody,
6. współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
7. występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem władz samorządowych, państwowych, stowarzyszeń, fundacji, przedsiębiorstw i osób fizycznych
8. prowadzenie i wspieranie finansowe programów pomocy osobom zagrożonym marginalizacją społeczną
9. realizowanie zadań publicznych zgodnych z celami Towarzystwa.

Prowadzone działania
-Współpraca międzynarodowa i międzyetniczna (kulturalna, edukacyjna) z krajami Wschodu i Zachodu
-nagrodzony wielokrotnie program stypendialny Mecenat
-rekonstrukcja "Granicy w Borzykowie" służącej spotkaniom pod hasłem: "Tam gdzie jest granica, Tam jest również droga" (konferencje, wydawnictwa, wydarzenia kulturalne i artystyczne oraz promocja lokalnej społeczności)
-budowanie tożsamości lokalnej poprzez wspólne z naukowcami, o różnych specjalnościach, prace badawcze i wydawnicze nt kultury pogranicza oraz osadnictwa olęderskiego w Puszczy Pyzdrskiej
-inicjatywy na rzecz dialogu społecznego między Polakami.
Od roku 2009 rozpoczynamy dialog, korzystając z mozliwości IT, dotyczący wpływu braku wymiany elit w samorządach lokalnych na poziom zycia mieszkańców wsi i małych miasteczek.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000117319

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika