• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000117616

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja:
Wspieranie i organizowanie działalności promującej zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne dzieci i młodzieży oraz ich środowisk.
Wspieranie wszelkich inicjatyw służących wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży. Upowszechnianie i rozwijanie postaw i wartości humanistycznych i ekologicznych umożliwiających pełne i odpowiedzialne uczestnictwo w życiu społeczeństwa i środowiska.
Obrona i ochrona wartości propagowanych przez Fundację ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
- organizowanie działalności promującej rozwój oraz pomocy materialnej i psychologicznej na rzecz dzieci, młodzieży i ich środowisk.
- organizowanie pomocy materialnej i profesjonalnej dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, tworzenia możliwości własnego rozwoju i regeneracji sił.
- współpracę i wymianę doświadczeń z ośrodkami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi o celach zbieżnych z celami Fundacji.
- prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej.

Fundacja "Bene Vobis" realizuje następujące programy:
ANIOŁ STRÓŻ - Program wsparcia rodzin zaprzyjaźnionych dzieci z domów dziecka
KOMPAS - Klub Podróżnika
Zdajemy Maturę, Idziemy na Studia! Program wsparcia psychoedukacyjnego dla usamodzielnianych wychowanków domów dziecka i z rodzin zastępczych
"Szkolny program integracyjny dla gimnazjum - Przyjazna szkoła" - program dla uczniów, rodziców, nauczycieli.
"Szkolny Program Profilaktyki Uzależnień "Nie biorę" - uczniowie gimnazjum i liceum, rodzice tych uczniów, nauczyciele.
"Szkolny Program Przeciwdziałania Przemocy Międzyrówieśniczej" - dla uczniów, rodziców, nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów.
"Młodzież dla Młodzieży" czyli program liderów młodzieżowych.
"Edukator Systemowej Profilaktyki" - szkolenie dla profesjonalistów zajmujących się profilaktyką w szkołach i innych placówkach opiekuńczo- wychowawczych.
"Szkolenie Zespołu Domu Dziecka w Pyrach do systemowej pracy terapeutycznej i edukacyjnej z dzieckiem i rodziną" - wychowawcy, profesjonaliści pracujący w domu dziecka.
"Zadania profilaktyczne w Poradni MOP dla młodzieży zagrożonej patologią i ich rodziców".
"Poprzez wsparcie do rozwoju i radości" - grupy wsparcia dla młodzieży zagrożonej patologią.
"Poradnia Profilaktyczna dla osób pochodzących ze środowisk zagrożonych uzależnieniem, realizacja programu "DAĆ SZANSĘ".
Projekt "Korporacja z Duszą", którego celem jest zebranie funduszy na rzecz specjalistycznej pomocy dzieciom z domów dziecka.

więcej informacji o działaniach Fundacji:
http://fundacjabenevobis.pl/
http://aktywniisamodzielni.pl/  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000117616

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika