• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000125160

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze powstało w 1994 r. Jesteśmy niezależną organizacją ekologiczną, dążącą do poprawy jakości życia mieszkańców, w szczególności osób niezmotoryzowanych i pragnących mieszkać w zdrowym i przyjaznym człowiekowi otoczeniu.

Naszą misję realizujemy poprzez:
- Promocję transportu publicznego, w tym kolejowego;
- Promocję ruchu rowerowego i działania na rzecz poprawy warunków jazdy na rowerze;
- Działania na rzecz respektowania praw pieszych;
- Działania zmierzające do ograniczenia ruchu samochodowego;
- Wspieranie mieszkańców we współdecydowaniu o własnym otoczeniu i wzmacnianie kontroli społecznej;
- Budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa;
- Działania zmierzające do redukcji odpadów u źródła i odzysku surowców wtórnych;
- Ochronę terenów zieleni i miejsc przyrodniczo cennych.

Terenem naszych działań jest Warszawa i Mazowsze, ale staramy się również wspierać inicjatywy zbieżne z naszą misją w innych regionach Polski.

Kampania rowerowa
Staramy się o poprawę jakości powstających dróg dla rowerów, tak aby były spójne, bezpieczne i wygodne. Jesteśmy znani z organizacji największych w Europie Środkowo-Wschodniej przejazdów rowerzystów - Warszawskiej Masy Krytycznej. Co miesiąc od kilkuset do półtora tysiąca rowerzystów przejeżdża ulicami Warszawy, zwracając uwagę władzom miasta na swoją obecność i domagając się tworzenia warunków do jazdy na rowerze oraz traktowania rowerzystów jako pełnoprawnych uczestników ruchu.

Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych
Rzecznik działa na rzecz pieszych, rowerzystów, pasażerów komunikacji publicznej. Podejmuje interwencje w Warszawie w przypadkach złej organizacji komunikacji publicznej, dyskryminacji pieszych (np. poprzez likwidację przejść przez jezdnię, zajmowanie chodników przez parkingi), projektowania ścieżek rowerowych niskiej jakości. Ponadto Rzecznik stara się o lepsze rozkłady kolejowe na terenie całego kraju.

VVarszawska Inicjatywa Piesza (VIP)
Celem akcji społecznej VVarszawska Inicjatywa Piesza jest zwrócenie uwagi na problemy komunikacji pieszej (szczególnie dotkliwych dla mniej osób sprawnych ruchowo - np. z wózkami lub na wózkach), w tym zwłaszcza braku przejść dla pieszych. Pierwszym celem jest utworzenie stałego przejścia dla pieszych przez ulicę Emilii Plater na wysokości Dworca Centralnego (póki co udało się tam wywalczyć przejście tymczasowe). VVarszawska Inicjatywa Piesza powstała, bo pieszym się należą zebry dla pieszych zamiast korytarzy dla kretów, miejska sieć deptaków, uspokojenie ruchu, które poprawia ich bezpieczeństwo na drodze,
a - czy się to komuś podoba czy nie: nasze nogi to najstarszy srodek transportu; pieszym jest każdy z nas, także kierowca; każda podróż zaczyna się lub kończy na wiązaniu butów; pieszego najłatwiej zabić; chodzenie pieszo ma szereg zalet; chodzenia pieszo nic nie zastąpi. Z tych powodów miasto powinno nas zachęcać do chodzenia pieszo, aby transport miejski stanął wreszcie na dwóch nogach.

Centrum Zrównoważonego Transportu
Celem tego programu jest promocja i wspieranie przyjaznych środowisku form transportu. Długofalowym celem CZT jest wzrost podróży transportem publicznym i rowerowym w Polsce. W 2006 roku przedmiotem projektu było min. utworzenie sieci (Koalicji) organizacji pozarządowych i osób działających na rzecz promocji zrównoważonego transportu oraz ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko, zdrowie i życie ludzi. W rezultacie powstała Koalicja Lanckorońska na rzecz zrównoważonego transportu, w skład której wchodzi 15 organizacji.

Interwencje ekologiczne
Podejmujemy interwencje prawne w przypadkach łamania prawa środowiska, planach zabudowy miejsc przyrodniczo cennych i obniżania jakości życia mieszkańców przez budowę szkodliwych inwestycji.
Zapobiegliśmy budowie drogi przez Pole Mokotowskie, ocaliliśmy łęgi wiślane przed całkowitym wycięciem, podejmowaliśmy działania na rzecz ochrony przyrody Portu Praskiego.
Naszym celem jest zachowanie jak największej ilości terenów zielonych w Warszawie i zwiększenie wpływu mieszkańców na swoje otoczenie. W listopadzie 2006 r. byliśmy współorganizatorami akcji "Pociąg dla Rospudy", miała ona na celu mobilizację opinii publicznej do ochrony zagrożonego przecięciem drogą krajową cennego obszaru Natura 2000 - Doliny Rospudy i zawiązania porozumienia z mieszkańcami Augustowa w tej sprawie podczas zorganizowanej w mieście dyskusji.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000125160

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika