1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja Pokolenia
  KRS 0000125212

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

"Rób to, co możesz, tym, co posiadasz, i tam, gdzie jesteś."

Fundacja Pokolenia działa od 2002 r. Wśród obszarów strategicznych znajdują się: włączenie społeczne, aktywność obywatelska oraz ekonomia społeczna. Nasze działania realizujemy budując sieć współpracy, w oparciu o wspólnie zidentyfikowane wartości i cele. Wdrażmy, zarówno w zarządzaniu organizacją, jak i poszczególnych projektach, partycypacyjny model, oparty na zaangażowaniu i wspólnym podejmowaniu decyzji. Skupiamy się na wspieraniu społeczności lokalnych Tczewa i Powiatu Tczewskiego, ale także Subregionu Nadwislańskiego oraz całego Pomorza.

Włącznie społeczne: oferujemy wsparcie dla osób oddalonych od rynku pracy, z barierami społecznymi (m.in. bezdomni, wychodzący z uzależnień, czy niepełnosprawni). Pomagamy rozwiązać różne problemy, pokonać przeszkody i znaleźć zatrudnienie. Prowadzimy Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim.

Aktywność obywatelska: pobudzamy i wspieramy lokalną aktywność. Kształcimy liderów społecznych, rozwijamy wolontariat oraz dofinansowujemy oddolne inicjatywy mieszkańców. Przyznajemy dotacje w ramach Programu Działaj Lokalnie i autorskiego Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY.

Ekonomia społeczna: prowadzimy Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES Dobra Robota. Wspieramy powstawanie biznesów społecznych i tworzenie miejsc pracy dla osób wykluczonych. Sami też kreujemy lokalne rozwiązania - powołaliśmy 2 przedsiębiorstwa społ.: Tczewscy Kurierzy Rowerowi i Spółdzielnia lodziarska "Jasna".

Jak wykorzystamy 1%

Środki z 1% zostaną przeznaczone na wsparcie działań Fundacji Pokolenia, szczególnie na dofianansowanie oddolnych inicjatyw mieszkańców Pomorza w ramach naszych programów: Działaj Lokalnie i Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY.

Więcej o nas

Fundacja Pokolenia jest organizacją pozarządową działającą od 2002 r. Powstała by wspierać lokalną społeczność i inne podmioty społeczne. Wśród obszarów strategicznych znajdują się: włączenie społeczne, aktywność obywatelska oraz ekonomia społeczna. Nasze działania strategiczne realizujemy budując sieć współpracy, w oparciu o wspólnie zidentyfikowane wartości i cele. Wdrażamy, zarówno w zarządzaniu organizacją, jak i poszczególnych projektach partycypacyjny model, oparty na zaangażowaniu i wspólnym podejmowaniu decyzji.

W obszarze strategicznym włączenie społeczne realizujemy następujące działania: aktywizacja społeczna osób narażonych na wykluczenie społeczne (programy wychodzenia z bezdomności, terapia psychologiczna, treningi umiejętności społecznych, programy przeciwdziałania przemocy domowej, programy wolontariatu, kluby, centra dla dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami). Zasięg terytorialny: Powiat Tczewski, w tym w szczególności obszary zdegradowane Tczewa oraz Gminy Tczew i Morzeszczyn.

W obszarze strategicznym aktywność obywatelska realizujemy następujące działania: programy grantowe Działaj Lokalnie i Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY (skierowane zarówno do organizacji pozarządowych, jak i nieformalnych grup mieszkańców, w tym z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym), programy szkoleniowe dla liderów i liderek oraz animatorów i animatorek lokalnych, Centrum Organizacji Pozarządowych (m.in. inkubacja ngo, szkolenia, doradztwo, udostępnianie infrastruktury, rady działalności pożytku publicznego, rady organizacji pozarządowych), projekty promujące debaty oksfordzkie jako formę prowadzenia debaty publicznej, kawiarenki obywatelskie, projekty z zakresu pobudzania wysokiej jakości współpracy administracji publicznej z sektorem społecznym, działania z zakresu praw człowieka, w tym praw kobiet, działania z zakresu konsultacji społecznych (strategii, programów współpracy, procesów rewitalizacji, budżetu obywatelskiego i innych). Zasięg terytorialny: subregion nadwiślański woj. pomorskiego.

W obszarze strategicznym ekonomia społeczna realizujemy następujące działania: programy edukacyjne z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, aspektów formalno-prawnych funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, inkubacja przedsiębiorstw społecznych, animacja, doradztwo kluczowe, realizacja działań ekonomicznych wspierających wchodzenie na rynek pracy grup narażonych na wykluczenie społeczne, w tym w szczególności osób młodych (spółdzielnia tczewskich kurierów rowerowych – w trakcie uruchamiania). Prowadzimy Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES Dobra Robota. Zasięg terytorialny: subregion metropolitalny woj. pomorskiego.

Powołaliśmy także dwa przedsiębiorstwa społeczne: Tczewscy Kurierzy Rowerowi oraz Spółdzielnia lodziarska "Jasna", które aktywizują i zatrudniają osoby wyluczone, a zyski przeznaczają na cele społeczne.

MISJA FUNDACJI POKOLENIA

Jesteśmy zespołem specjalistów i specjalistek, działamy, nieustannie się rozwijając, by jak najlepiej odpowiadać na aktualne potrzeby społeczności lokalnej. Dzielimy się wiedzą, umiejętnościami i narzędziami, mając na uwadze przede wszystkim dobro osób, które wspieramy. Zachowujemy i szanujemy godność osób, z którymi współpracujemy. Wypracowując wspólne zasady prowadzimy dialog, przestrzegamy zasad pomocniczości i idei dobra wspólnego.

WIZJA FUNDACJI POKOLENIA

Społeczeństwo, w którym każdy ma równe szanse na rozwój i realizację swoich inicjatyw w celu świadomego budowania dobra wspólnego, spełniania się w swojej pasji, niesienia pomocy potrzebującym i nieskrępowanej działalności mającej na celu realizowanie idei humanistycznych i humanitarnych. W centrum działań podejmowanych przez organizacje i podmioty administracji publicznej znajduje się dobro człowieka, jego rozwój, zachowanie pełni praw oraz umożliwienie działań służących wzmacnianiu społeczeństwa lokalnego. Obywatele i obywatelki mają świadomość swoich praw i obowiązków, współtworzą społeczność lokalną, budując kapitał społeczny, czerpiąc dobre wzorce i realizując się także w pracy społecznej i wolontarystycznej


 • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
 • Obszar działania:województwo pomorskie
 • KRS:0000125212
 • Konto:10 834 5 00 06 0 003 6113 200 0 00 01
 • Adres:Janiszewko 31, 83-130 Pelplin /biuro: ul. Obr. Westerplatte 6, 83-110 Tczew
 • WWW:www.fundacjapokolenia.pl
 • E-mail:biuro@fundacjapokolenia.pl
 • Telefon:58 352 45 46 • Formularze PIT 2019/2020 dla
  Fundacja Pokolenia

  KRS 0000125212

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Pokolenia

 • "Rób to, co możesz, tym, co posiadasz, i tam, gdzie jesteś."

  Fundacja Pokolenia działa od 2002 r. Wśród obszarów strategicznych znajdują się: włączenie społeczne, aktywność obywatelska oraz ekonomia społeczna. Nasze działania realizujemy budując sieć współpracy, w oparciu o wspólnie zidentyfikowane wartości i cele. Wdrażmy, zarówno w zarządzaniu organizacją, jak i poszczególnych projektach, partycypacyjny model, oparty na zaangażowaniu i wspólnym podejmowaniu decyzji. Skupiamy się na wspieraniu społeczności lokalnych Tczewa i Powiatu Tczewskiego, ale także Subregionu Nadwislańskiego oraz całego Pomorza.

  Włącznie społeczne: oferujemy wsparcie dla osób oddalonych od rynku pracy, z barierami społecznymi (m.in. bezdomni, wychodzący z uzależnień, czy niepełnosprawni). Pomagamy rozwiązać różne problemy, pokonać przeszkody i znaleźć zatrudnienie. Prowadzimy Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim.

  Aktywność obywatelska: pobudzamy i wspieramy lokalną aktywność. Kształcimy liderów społecznych, rozwijamy wolontariat oraz dofinansowujemy oddolne inicjatywy mieszkańców. Przyznajemy dotacje w ramach Programu Działaj Lokalnie i autorskiego Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY.

  Ekonomia społeczna: prowadzimy Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES Dobra Robota. Wspieramy powstawanie biznesów społecznych i tworzenie miejsc pracy dla osób wykluczonych. Sami też kreujemy lokalne rozwiązania - powołaliśmy 2 przedsiębiorstwa społ.: Tczewscy Kurierzy Rowerowi i Spółdzielnia lodziarska "Jasna".

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki z 1% zostaną przeznaczone na wsparcie działań Fundacji Pokolenia, szczególnie na dofianansowanie oddolnych inicjatyw mieszkańców Pomorza w ramach naszych programów: Działaj Lokalnie i Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY.

 • Więcej o nas

  Fundacja Pokolenia jest organizacją pozarządową działającą od 2002 r. Powstała by wspierać lokalną społeczność i inne podmioty społeczne. Wśród obszarów strategicznych znajdują się: włączenie społeczne, aktywność obywatelska oraz ekonomia społeczna. Nasze działania strategiczne realizujemy budując sieć współpracy, w oparciu o wspólnie zidentyfikowane wartości i cele. Wdrażamy, zarówno w zarządzaniu organizacją, jak i poszczególnych projektach partycypacyjny model, oparty na zaangażowaniu i wspólnym podejmowaniu decyzji.

  W obszarze strategicznym włączenie społeczne realizujemy następujące działania: aktywizacja społeczna osób narażonych na wykluczenie społeczne (programy wychodzenia z bezdomności, terapia psychologiczna, treningi umiejętności społecznych, programy przeciwdziałania przemocy domowej, programy wolontariatu, kluby, centra dla dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami). Zasięg terytorialny: Powiat Tczewski, w tym w szczególności obszary zdegradowane Tczewa oraz Gminy Tczew i Morzeszczyn.

  W obszarze strategicznym aktywność obywatelska realizujemy następujące działania: programy grantowe Działaj Lokalnie i Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY (skierowane zarówno do organizacji pozarządowych, jak i nieformalnych grup mieszkańców, w tym z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym), programy szkoleniowe dla liderów i liderek oraz animatorów i animatorek lokalnych, Centrum Organizacji Pozarządowych (m.in. inkubacja ngo, szkolenia, doradztwo, udostępnianie infrastruktury, rady działalności pożytku publicznego, rady organizacji pozarządowych), projekty promujące debaty oksfordzkie jako formę prowadzenia debaty publicznej, kawiarenki obywatelskie, projekty z zakresu pobudzania wysokiej jakości współpracy administracji publicznej z sektorem społecznym, działania z zakresu praw człowieka, w tym praw kobiet, działania z zakresu konsultacji społecznych (strategii, programów współpracy, procesów rewitalizacji, budżetu obywatelskiego i innych). Zasięg terytorialny: subregion nadwiślański woj. pomorskiego.

  W obszarze strategicznym ekonomia społeczna realizujemy następujące działania: programy edukacyjne z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, aspektów formalno-prawnych funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, inkubacja przedsiębiorstw społecznych, animacja, doradztwo kluczowe, realizacja działań ekonomicznych wspierających wchodzenie na rynek pracy grup narażonych na wykluczenie społeczne, w tym w szczególności osób młodych (spółdzielnia tczewskich kurierów rowerowych – w trakcie uruchamiania). Prowadzimy Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES Dobra Robota. Zasięg terytorialny: subregion metropolitalny woj. pomorskiego.

  Powołaliśmy także dwa przedsiębiorstwa społeczne: Tczewscy Kurierzy Rowerowi oraz Spółdzielnia lodziarska "Jasna", które aktywizują i zatrudniają osoby wyluczone, a zyski przeznaczają na cele społeczne.

  MISJA FUNDACJI POKOLENIA

  Jesteśmy zespołem specjalistów i specjalistek, działamy, nieustannie się rozwijając, by jak najlepiej odpowiadać na aktualne potrzeby społeczności lokalnej. Dzielimy się wiedzą, umiejętnościami i narzędziami, mając na uwadze przede wszystkim dobro osób, które wspieramy. Zachowujemy i szanujemy godność osób, z którymi współpracujemy. Wypracowując wspólne zasady prowadzimy dialog, przestrzegamy zasad pomocniczości i idei dobra wspólnego.

  WIZJA FUNDACJI POKOLENIA

  Społeczeństwo, w którym każdy ma równe szanse na rozwój i realizację swoich inicjatyw w celu świadomego budowania dobra wspólnego, spełniania się w swojej pasji, niesienia pomocy potrzebującym i nieskrępowanej działalności mającej na celu realizowanie idei humanistycznych i humanitarnych. W centrum działań podejmowanych przez organizacje i podmioty administracji publicznej znajduje się dobro człowieka, jego rozwój, zachowanie pełni praw oraz umożliwienie działań służących wzmacnianiu społeczeństwa lokalnego. Obywatele i obywatelki mają świadomość swoich praw i obowiązków, współtworzą społeczność lokalną, budując kapitał społeczny, czerpiąc dobre wzorce i realizując się także w pracy społecznej i wolontarystycznej

 • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
 • Obszar działania:województwo pomorskie
 • KRS:0000125212
 • Konto:10 834 5 00 06 0 003 6113 200 0 00 01
 • Adres:Janiszewko 31, 83-130 Pelplin /biuro: ul. Obr. Westerplatte 6, 83-110 Tczew
 • WWW:www.fundacjapokolenia.pl
 • E-mail:biuro@fundacjapokolenia.pl
 • Telefon:58 352 45 46
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00