• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja Pokolenia
  KRS 0000125212

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja:
Profesjonalnym działaniem wspieramy społeczeństwo obywatelskie poprzez kreowanie i wzmacnianie liderów młodzieżowych i regionalnych przekazując wiedzę, umiejętności, doświadczenia między pokoleniami, narodami, grupami etnicznymi, grupami nieformalnymi i organizacjami.

Celem Fundacji jest działalność edukacyjna i kulturalna w zakresie:
1. zbliżenia między narodem polskim a innymi narodami Europy;
2. wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
3. upowszechniania idei samorządności i samorządu;
4. sprzyjania rozkwitowi kultury i sztuki;
5. wspierania rozwoju kultury mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących teren Rzeczypospolitej Polskiej;
6. wspierania przedsiębiorczości;
7. przeciwdziałania bezrobociu;
8. zapobiegania wykluczeniu społecznemu;
9. promowania i wspomagania edukacji;
10. rozwoju obszarów wiejskich.

Swoją działalność prowadzimy na ternie województwa pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatów tczewskiego i nowodworskiego, koncentrując się na obszarach wiejskich i małych miastach.

Wspieramy:
- młodzież; poprzez programy grantowe (Pomorski Fundusz Młodzieżowy oraz autorski Młodzieżowy Program Grantowy AKTYWATOR) i stypendialne (Program AGRAFKA oraz Fundusz Stypendialny Fundacji Pokolenia), doradztwo, coachingi i warsztaty, cykle szkoleniowe dla liderów i liderek młodzieżowych wraz z opieką tutorską, Klub młodzieżowy "Włącznik" oraz Punkt Interwencji Młodzieżowej,
- grupy nieformalne; poprzez programy grantowe (Działaj Lokalnie, Pomorski Fundusz Młodzieżowy oraz autorski Młodzieżowy Program Grantowy AKTYWATOR), doradztwo, coachingi i warsztaty, cykle szkoleniowe dla liderów i liderek społecznych, Centrum Organizacji Pozarządowych,
- organizacje pozarządowe; poprzez programy grantowe (Działaj Lokalnie, Pomorski Fundusz Młodzieżowy oraz autorski Młodzieżowy Program Grantowy AKTYWATOR), doradztwo, coachingi i warsztaty, cykle szkoleniowe dla liderów i liderek organizacji, Centrum Organizacji Pozarządowych,
- wolontariat; poprzez biuro pośrednictwa pracy wolontariackiej (Lokalne Centrum Wolontariatu w Tczewie), szkolenia i warsztaty dla wolontariuszy i wolontariuszek oraz organizacji i instytucji z nimi współpracujących, kampanie społeczno-informacyjne, Gale Wolontariatu, eventy w przestrzeni publicznej oraz pomoc w działaniach lokalnych organizacji pozarządowych i instytucji publicznych.

Współpracujemy z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi, lokalnymi liderami i liderkami, placówkami edukacyjnymi i kulturalnymi, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Kołami Gospodyń Wiejskich i innymi aktywnymi społecznościami obywatelskimi.

 • Formularze PIT 2017/2018 dla

  KRS 0000125212

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika