• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000125605

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Głównym celem Fundacji Tygodnika Powszechnego jest pogłębianie i promowanie demokratycznego modelu społecznego opartego na chrześcijańskich wartościach, pogłębianie idei wolności słowa oraz wolnych i niezależnych mediów, promowanie czytelnictwa i edukacji, pogłębianie i promowanie kultury oraz nauki polskiej w Europie i na świecie.

Fundację powołali 14 czerwca 2002 r. dotychczasowi udziałowcy spółki "Tygodnik Powszechny", oraz grupa pracowników "TP" . Z chwilą rejestracji stała się ona jedynym właścicielem spółki "Tygodnik Powszechny" - czyli wydawcy i właściciela tytułu pisma. Od czerwca 2007 jej partnerem i wspólnikiem w spółce "Tygodnik Powszechny" była Grupa ITI. W ciągu ponad 4 lat współpracy radykalnie uporządkowano i zracjonalizowano strukturę korporacyjną i organizacyjną przedsiębiorstwa, zmieniono i unowocześniono format "TP" oraz doprowadzono do względnej stabilizacji rozpowszechniania płatnego (ok. 22 tys. egz. - ze wzrastającym udziałem prenumeraty) i umocnienia pozycji pisma w internecie, w ramach partnerskiego serwisu www.tygodnik.onet.pl, który odwiedza średnio ponad 900 tys. unikalnych użytkowników miesięcznie. W grudniu 2011 r. Grupa ITI przekazała w drodze darowizny na rzecz Fundacji Tygodnika Powszechnego wszystkie udziały w spółce Tygodnik Powszechny, które objęła w latach 2007-2008 (łącznie 1584 udziały tj. 56,66%) tym samym w posiadaniu Fundacji Tygodnika Powszechnego znajduje się ponownie 100% udziałów.

Oprócz pieczy nad dziedzictwem, jakie stanowią spuścizna i tradycja "Tygodnika Powszechnego" i pełnienia funkcji właścicielskich w spółce Tygodnik Powszechny, Fundacja realizuje projekty wydawnicze, w ramach których pozyskuje środki (publiczne i prywatne) na finansowanie prac wydawniczych i redakcyjnych "TP", który dzięki tej współpracy i współfinansowaniu przez Fundację, wydaje liczne dodatki tematyczne,(w 2013 r. były to "Światy Lutosławskiego", cykle: "Conrad", "Anamneses", serie edukacyjne "Bezpieczne finanse" i Polska się liczy", a w roku 2014 "Wariacje Kolbergowskie", "Copernicus" i "Conrad") a także dołącza inserty z filmami dokumentalnymi i muzyką.

W latach 2002-2012 Fundacja sprawowała także opiekę, finansowała i uczestniczyła w prowadzeniu Archiwum Jerzego Turowicza w Krakowie. Instytucja ta powstała w styczniu 1999 r., po śmierci redaktora naczelnego "TP", dla ocalenia i opracowania ogromnych zbiorów, które kiedyś znajdowały się w mieszkaniu Anny i Jerzego Turowiczów. W Archiwum powstał cyfrowy reprint roczników "TP" z lat 1945 - 2005, cyfrowy katalog archiwum korespondencji J. Turowicza z ponad 1200 korespondentami, cyfrowe kalendarium życia Jerzego Turowicza i cyfrowe archiwum ikonografii. Po opracowaniu i częściowej digitalizacji zbiory Archiwum – zgodnie z wolą spadkobierców Jerzego Turowicza - trafiły do Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. W oparciu o zbiory archiwum powstało już kilka książek o Jerzym Turowiczu, wydano także zbiór jego tekstów publicystycznych. Nadal trwają prace nad monografią życia i twórczości współtwórcy i wieloletniego Redaktora Naczelnego "TP" pod redakcją Tomasza Fiałkowskiego.

Fundacja jest pomysłodawcą i współorganizatorem festiwali kulturalnych:
- Międzynarodowego Festiwalu Literatury im Josepha Conrada (z Miastem Kraków i Krakowskim Biurem Festiwalowym), którego już pięć edycji odbyły się w Krakowie w latach 2009-13, a kolejna, szósta planowana jest na 20-26 października 2014 r.
- Międzynarodowego Festiwalu Historycznego "Wiek XX. Anamneses" (z Miastem Wrocław i Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość), którego dwie edycje odbyły się w latach 2012 i 2013
- Międzynarodowego Festiwalu Nauki "Copernicus" (z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Fundacją na rzecz Nauki Polskiej, Muzeum Narodowym w Krakowie i przy wsparciu Miasta Krakowa i współpracy KBF), którego pierwsza edycja odbędzie się w maju 2014.

Fundacja prowadzi także wiele innych projektów z dziedziny promocji kultury, w szczególności literatury i czytelnictwa, którym patronuje "TP", jak np. ogólnopolska akcja społeczna "Lekcje czytania", która ma pobudzić rozwój czytelnictwa wśród młodych ludzi. "Lekcje czytania" to warsztaty dyskusyjne dla licealistów, które prowadzi pisarz, krytyk literacki, profesor literatury. Akcja rozpoczęła się w listopadzie 2009 r. podczas I Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. J. Conrada . W "Lekcjach czytania" które odbyły się do tej pory w ponad 100 miastach w całej Polsce wzięło udział około 6000 uczniów (www.lekcjeczytania.tygodnik.com.pl).

Uzyskany w roku 2004 status organizacji pożytku publicznego upoważnia Fundację do bycia beneficjentem odpisywanych od podstawy opodatkowania darowizn ze strony osób fizycznych (do 10% dochodu) i podmiotów gospodarczych (do 6% dochodu) oraz do uzyskiwania odpisu 1 proc. należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Środki z 1% podatku Fundacja przeznacza na pokrycie obowiązkowego wkładu własnego w finansowanie projektów kulturalnych i edukacyjnych, z którymi startuje w programach i konkursach dotacyjnych. Dzięki temu pozyskuje w tych programach i konkursach, a także od sponsorów i partnerów wielokrotnie większe sumy.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000125605

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika