• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Sosnowcu
  KRS 0000129353

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja:
Pomagać, stymulować i angażować lokalną społeczność w działania podnoszące świadomość dotyczącą rozwoju i aktywizacji środowisk lokalnych, w szczególności dzieci i młodzieży.

Wizja:
S.I.S. poprzez propagowanie świadomości społecznej wspomaga rozwój środowiska lokalnego przez co harmonijnie wspiera działania współpracy z innymi organizacjami na terenie całego kraju.

Cele:
- działanie i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na uwadze pomoc, ochronę praw oraz tworzenie optymalnych warunków rozwoju dzieci i młodzieży,
- pomaganie w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających młodym ludziom pełnienie funkcji społecznych i zawodowych w społeczeństwie,
- aktywizowanie, szczególnie ludzi młodych, do działań pro społecznych na rzecz swojego środowiska,
- promocja ekologii, ochrony środowiska i zdrowego stylu życia,
- wspieranie rozwoju oświaty, kultury, sportu, rekreacji i turystyki w lokalnym środowisku społecznym,
- ułatwianie młodym ludziom kontaktów z instytucjami i organizacjami, mającymi za zadanie pomoc i aktywizowanie ich do zwiększonej aktywności społecznej,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i innym formom antyspołecznym oraz pomoc osobom i rodzinom dotkniętym tymi problemami,

Nasze Stowarzyszenie skupia się przede wszystkim na zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci, młodzieży i osobom starszym aktywizowaniu ich do działań prospołecznych na rzecz rozwoju swojego środowiska lokalnego. Wspieramy rozwój oświaty, kultury, sportu i rekreacji wśród społeczności lokalnych.
Od 2002 roku organizowaliśmy między innymi:
- Festyny z okazji: 1maja, Dnia Dziecka - częściowo dofinansowany z budżetu Miasta, "Powitanie lata", Festyn integracyjny "Podajmy sobie ręce" - częściowo dofinansowany z budżetu miasta,
- bezpłatne szkolenie dzieci i młodzieży w ramach zespołu tańca nowoczesnego "Rytmix" - częściowo dofinansowane z budżetu miasta,
- IV i V edycja bezpłatnego szkolenia dzieci i młodzieży w grze w szachy, częściowo dofinansowana z budżetu miasta,
- II Świetlicowy turniej szachowy o tytuł „Mistrza Szachownicy”,
- IV turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży „Każdy ma szansę”- częściowo dofinansowane z budżetu miasta,
- IV Konkurs plastyczny „Sosnowiec malowany stara kredką „- częściowo współfinansowany z budżetu miasta,
- III turniej tenisa stołowego o „Puchar Dzielnicy „Południe”- częściowo dofinansowane z budżetu miasta,
- II Spartakiada Integracyjna „Podaj rękę”- częściowo dofinansowane z budżetu miasta oraz ze środków PEFRON,
- I Spartakiada Integracyjna „Łączmy pokolenia” - częściowo dofinansowane z budżetu miasta,
- V Plener plastyczny „Kudowa Zdrój - Szlakiem zaginionych zawodów” - częściowo dofinansowana z budżetu miasta,
- VI Plener plastyczny Wrocław „Perła zabytków Śląska”- częściowo dofinansowana z budżetu miasta,
- III turniej piłki nożnej o Puchar Dzielnicy „Południe” dla drużyn z instytucji działających w naszej Dzielnicy – współorganizowany z MOSiR Sosnowiec,
VI edycja bezpłatnego szkolenie dzieci i młodzieży – szachy - częściowo dofinansowana z budżetu miasta,
- III Świetlicowy turniej szachowy o tytuł Mistrza „Szachownicy”,
-V turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży „Każdy ma szansę”- częściowo dofinansowane z budżetu miasta,
-V Konkurs plastyczny „Sosnowiec za 25 lat „- częściowo współfinansowany z budżetu miasta,
-IV turniej tenisa stołowego o „Puchar Dzielnicy „Południe”- częściowo dofinansowane z budżetu miasta,
-III Spartakiada Integracyjna „Podaj rękę”- częściowo dofinansowane z budżetu miasta oraz ze środków PEFRON,
- II Spartakiada Integracyjna „Łączmy pokolenia” - częściowo dofinansowane z budżetu miasta,
- Programy profilaktyczno-wychowawcze realizowane w czterech Świetlicach Środowiskowych: „Odbieram bez zakłóceń”, „ Wiem widzę rozumie”, „Zanim spróbujesz spójrz inaczej” oraz „Sobą być dobrze żyć”– dofinansowane z Gminy Sosnowiec.
- Program „Komputerowy Świat” – dofinansowany ze środków Gminy Sosnowiec

Współpracujemy z Urzędem Miejskim. Działacze i wolontariusze którzy współpracują z nami w prowadzeniu Świetlicy starają się organizować tak naszym podopiecznym czas aby zajęcia w Świetlicy były dla nich pomocą. Oprócz organizowanych turniejów i konkursów w Świetlicy organizowane są zajęcia warsztatowe. W miarę pozyskiwanych środków staramy się poszerzać naszą ofertę dla wszystkich, którzy posiadają pomysły i zapał do działań.

 • Formularze PIT 2017/2018 dla

  KRS 0000129353

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika