• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000131602

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Cele:
a) promocja zagadnień związanych z chorobami nowotworowymi przewodu pokarmowego i ich zapobieganiem w ramach kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy,
b) edukacja społeczeństwa w zakresie nowotworów przewodu pokarmowego i kształtowanie właściwych postaw zdrowotnych,
c) współpraca z mediami w zakresie promowania właściwego stylu życia i odżywiania, służącego profilaktyce chorób nowotworowych przewodu pokarmowego,
d) udział w działaniach profilaktycznych zmierzających do wczesnego wykrycia i skutecznego leczenia chorób nowotworowych przewodu pokarmowego w populacji polskiej,
e) budowa programu profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego w oparciu o zalecenia Polskiego Komitetu Zwalczania Raka i wytyczne WHO,
f) promowanie wdrażania nowoczesnych metod diagnostyczno-leczniczych służących wczesnemu wykryciu i leczeniu zmian nowotworowych,
g) podejmowanie działań zmierzających do doposażenia zakładów diagnostyczno-leczniczych, naukowych i dydaktycznych w nowoczesną aparaturę, sprzęt oraz materiały medyczne, naukowe i dydaktyczne,
h) aktywność naukowa wyrażająca się:
- badaniami klinicznymi prowadzonymi przez członków Towarzystwa,
- organizacją konferencji i zjazdów naukowych,
- współpracą z innymi naukowymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi o profilu związanym z
profilaktyką i leczeniem chorób nowotworowych przewodu pokarmowego,
- wydawaniem czasopism, monografii i wydawnictw związanych z tematyką zainteresowań
Towarzystwa,
- tworzeniem funduszu stypendialnego dla młodych pracowników naukowych z dziedziny chorób przewodu pokarmowego.
d) współpraca z przemysłem farmaceutycznym i firmami produkującymi sprzęt endoskopowy i do badań obrazowych, w celu prowadzenia badań przesiewowych i nadzoru w zakresie chorób nowotworowych przewodu pokarmowego oraz działalności szkoleniowo-edukacyjnej.

Prowadzone działania
Działalność naukowa
Ważnym zadaniem Towarzystwa było organizowanie zebrań naukowo - szkoleniowych, obejmujących jego lekarzy różnych specjalności.
Od roku 2002 OŁ PTPCNPP zorganizowało 7 spotkań naukowo-szkoleniowych dla lekarz POZ, internistów, chirurgów i gastroenterologów, w tym jedno z udziałem jednego z najlepszych patologów gastroenterologicznych w Europie, Michaela Vietha z Magdeburga.
PTPCNPP wydatnie przyczyniło się do wybrania Łodzi na miejsce zorganizowania Europejskiego Klubu Trzustkowego w roku 2008, gdzie Łódź wygrała rywalizację z Atenami i Pragą. Było to możliwe - między innymi - dzięki wydelegowaniu przez PTPCNPP na spotkanie tego stowarzyszenia do Padwy w czerwcu 2004 licznej delegacji polskich naukowców. Przedstawili oni liczne, budzące znaczne zainteresowanie uczestników konferencji prace i nadali ton całemu spotkaniu.
Zorganizowaliśmy w Łodzi w dniach 22-23.kwietnia 2005 III Krajową Konferencję Adeptów Fizjologii n.t. "Funkcja przewodu pokarmowego w zdrowiu i chorobie". Było to prestiżowe ogólnopolskie spotkanie młodych naukowców i lekarzy z zaproszonymi autorytetami naukowymi w dziedzinie biologii i medycyny. Spotkanie to służyło dalszemu promowaniu wiedzy o przewlekłych chorobach przewodu pokarmowego, zwłaszcza nowotworowych wśród młodych badaczy.

Działalność dydaktyczna i organizacyjna
Uczestniczymy jako wykładowcy w kursach szkolenia podyplomowego, z zakresu chorób przewodu pokarmowego, dla specjalizujących się i specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych. Prowadzimy ponadto zajęcia dla lekarzy ubiegających się o specjalizację w zakresie medycyny rodzinnej.
PTPCNPP zorganizowało szkolenia endoskopowe dla lekarzy z całej Polski, które trwały od października 2002 do grudnia 2003.
Polskie Towarzystwo Profilaktyki Chorób Nowotworowych Przewodu Pokarmowego w Łodzi przy realizacji swoich celów statutowych współpracuje z licznymi podmiotami działającymi na rzecz szeroko rozumianej ochrony zdrowia: Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne, Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego UM w Łodzi, Ewopharma, Bonne Sante, Altana Pharma.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000131602

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika