1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Trzebnickie Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka
  KRS 0000132946

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Aktualną misją stowarzyszenia jest rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Trzebnicy.

Działalność rehabilitacyjna w Warsztatach Terapii Zajęciowej realizowana jest zgodnie z Ustawą o Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej oraz Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych, a także zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej.

Rehabilitacja prowadzona jest przez zespół specjalistów tworzących Radę Programową Warsztatu. Oddziaływania terapeutyczne prowadzone są wielokierunkowo w celu stymulacji wszystkich sfer funkcjonowania. Ta różnorodność oddziaływań umożliwiła wykorzystanie i rozwijanie już istniejących sprawności i umiejętności, a także nabywanie nowych oraz możliwie najpełniejsze wykorzystanie potencjału tkwiącego w każdym uczestniku. Dla każdego uczestnika zostaje opracowany przez Radę Programową Indywidualny Program Rehabilitacji. Plan ten ewaluowany jest raz w roku.

Realizacja celów określonych w Indywidualnym Programie Rehabilitacji odbywa się poprzez zastosowanie różnorodnych metod i technik zmierzających do:
-rozwijania umiejętności życia codziennego oraz zaradności osobistej;
-poprawy funkcjonowania społeczno-emocjonalnego oraz intelektualnego;
-nabywania i rozwijania umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym oraz podjęcie pracy.

Dążymy również, poprzez odpowiednie działania rehabilitacyjne i poprzez dostosowanie potrzeb i możliwości poszczególnych uczestników, do poprawy ogólnej ich sprawności ruchowej.

W pracy Warsztatów wykorzystuje się wszelkie dostępne i znane metody dydaktyczne, które dla osiągnięcia lepszych efektów rehabilitacyjnych przeplatają się ze sobą i wzajemnie uzupełniają. Wśród tych metod znajdują się: metody słowne, poglądowe, aktywizujące i praktycznego działania, waloryzacyjne oraz elementy metody ośrodków pracy. Intensywność i bogactwo form, treści, metod, technik i środków oddziaływań terapeutycznych sprzyjają rozwojowi osobowości uczestników we wszystkich sferach.

Rehabilitacja odbywa się w siedmiu pracowniach terapeutycznych w oparciu o indywidualne programy rehabilitacji.
Są to pracownie:
- rękodzieła artystycznego;
- komputerowo-informatycznej z elementami reedukacji;
- plastycznej;
- krawieckiej;
- ceramicznej;
- muzykoterapii i choreografii;
- gospodarstwa domowego i życia codziennego.

Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) finansowana jest przez Państwo Polskie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (PFRON) poprzez samorządy terytorialne. W naszym przypadku przez Powiat Trzebnicki.

Procedura przekazywania środków finansowych samorządom terytorialnym wynika z zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808, z późn. zm.). Określa ono wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zobowiązań dotyczących kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej w danym powiecie (środków funduszu przekazywanych zgodnie z algorytmem). Środki przekazywane w drodze algorytmu określają wysokość zobowiązań obliczanych jako iloczyn liczby uczestników WTZ (wynikającej z podpisanych przez powiat umów do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który jest obliczany algorytm) i kwoty środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ i stanowią maksymalną kwotę zobowiązań samorządu powiatowego z tego tytułu. Przedmiotowa kwota środków PFRON przekazywanych algorytmem na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ jest wielkością stałą i znaną. Zobowiązania Państwa Polskiego dotyczące rocznego kosztu pobytu uczestnika w WTZ wynikające z algorytmu od 2009 r. do dnia dzisiejszego wynoszą 14 796 zł. (bez uwzględnienia corocznej inflacji).

Wysokość środków finansowych na działalność WTZ w danym roku zawiera proporcje pokrycia kosztów działalności WTZ, które zostały określone w ustawie o rehabilitacji (...), tzn. maksymalnie 90% ze środków PFRON i co najmniej 10% ze środków Starostwa Powiatowego.

Środki powyższe są niewystarczające na pokrycie w całości kosztów działalności WTZ związanych m.in., z rosnącymi opłatami za media (gaz do celów c.o., energią elektryczną, wod.-kan.) nie wspominając o potrzebie wzrostu wynagrodzeń personelu obsługi WTZ. Stąd też systematyczna pomoc w dofinansowaniu warsztatu przez Trzebnickie Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka” - podmiot prawny prowadzącego warsztat. Stowarzyszenie jako Organizacja Pożytku Publicznego ma możliwość prawną pozyskiwania 1% podatków i różnego rodzaju darowizn m.in. na w/w cel.

Każda pomoc jest mile widziana. Informacje dotyczące sposobu przekazywania pomocy finansowej zawierają strony internetowe.

Strona internetowa Warsztatu Terapii Zajęciowej: www.wtztrzebnica.pl

Strona internetowa Stowarzyszenia "Uśmiech Dziecka": www.usmiech.dziecka.prv.pl

Zwracamy się także i tą drogą z apelem o darowizny w dowolnej wysokości na obsługę finansową warsztatów dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Darowizny w wysokości do 6% dochodu rocznego można odpisać przy rocznym wypełnianiu sprawozdania PIT. Nr KRS 0000132946.

Zapraszamy również chętnych do uczestnictwa w terapii i rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Warunkiem przyjęcia do codziennej terapii zajęciowej jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem na konieczność uczestnictwa w terapii zajęciowej. Tel. 71 312 15 00, e-mail: tsusmiechdziecka@poczta.fm, internet: www.wtztrzebnica.pl

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000132946

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Trzebnickie Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka

 • Więcej o nas

  Aktualną misją stowarzyszenia jest rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Trzebnicy.

  Działalność rehabilitacyjna w Warsztatach Terapii Zajęciowej realizowana jest zgodnie z Ustawą o Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej oraz Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych, a także zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej.

  Rehabilitacja prowadzona jest przez zespół specjalistów tworzących Radę Programową Warsztatu. Oddziaływania terapeutyczne prowadzone są wielokierunkowo w celu stymulacji wszystkich sfer funkcjonowania. Ta różnorodność oddziaływań umożliwiła wykorzystanie i rozwijanie już istniejących sprawności i umiejętności, a także nabywanie nowych oraz możliwie najpełniejsze wykorzystanie potencjału tkwiącego w każdym uczestniku. Dla każdego uczestnika zostaje opracowany przez Radę Programową Indywidualny Program Rehabilitacji. Plan ten ewaluowany jest raz w roku.

  Realizacja celów określonych w Indywidualnym Programie Rehabilitacji odbywa się poprzez zastosowanie różnorodnych metod i technik zmierzających do:
  -rozwijania umiejętności życia codziennego oraz zaradności osobistej;
  -poprawy funkcjonowania społeczno-emocjonalnego oraz intelektualnego;
  -nabywania i rozwijania umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym oraz podjęcie pracy.

  Dążymy również, poprzez odpowiednie działania rehabilitacyjne i poprzez dostosowanie potrzeb i możliwości poszczególnych uczestników, do poprawy ogólnej ich sprawności ruchowej.

  W pracy Warsztatów wykorzystuje się wszelkie dostępne i znane metody dydaktyczne, które dla osiągnięcia lepszych efektów rehabilitacyjnych przeplatają się ze sobą i wzajemnie uzupełniają. Wśród tych metod znajdują się: metody słowne, poglądowe, aktywizujące i praktycznego działania, waloryzacyjne oraz elementy metody ośrodków pracy. Intensywność i bogactwo form, treści, metod, technik i środków oddziaływań terapeutycznych sprzyjają rozwojowi osobowości uczestników we wszystkich sferach.

  Rehabilitacja odbywa się w siedmiu pracowniach terapeutycznych w oparciu o indywidualne programy rehabilitacji.
  Są to pracownie:
  - rękodzieła artystycznego;
  - komputerowo-informatycznej z elementami reedukacji;
  - plastycznej;
  - krawieckiej;
  - ceramicznej;
  - muzykoterapii i choreografii;
  - gospodarstwa domowego i życia codziennego.

  Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) finansowana jest przez Państwo Polskie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (PFRON) poprzez samorządy terytorialne. W naszym przypadku przez Powiat Trzebnicki.

  Procedura przekazywania środków finansowych samorządom terytorialnym wynika z zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808, z późn. zm.). Określa ono wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zobowiązań dotyczących kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej w danym powiecie (środków funduszu przekazywanych zgodnie z algorytmem). Środki przekazywane w drodze algorytmu określają wysokość zobowiązań obliczanych jako iloczyn liczby uczestników WTZ (wynikającej z podpisanych przez powiat umów do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który jest obliczany algorytm) i kwoty środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ i stanowią maksymalną kwotę zobowiązań samorządu powiatowego z tego tytułu. Przedmiotowa kwota środków PFRON przekazywanych algorytmem na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ jest wielkością stałą i znaną. Zobowiązania Państwa Polskiego dotyczące rocznego kosztu pobytu uczestnika w WTZ wynikające z algorytmu od 2009 r. do dnia dzisiejszego wynoszą 14 796 zł. (bez uwzględnienia corocznej inflacji).

  Wysokość środków finansowych na działalność WTZ w danym roku zawiera proporcje pokrycia kosztów działalności WTZ, które zostały określone w ustawie o rehabilitacji (...), tzn. maksymalnie 90% ze środków PFRON i co najmniej 10% ze środków Starostwa Powiatowego.

  Środki powyższe są niewystarczające na pokrycie w całości kosztów działalności WTZ związanych m.in., z rosnącymi opłatami za media (gaz do celów c.o., energią elektryczną, wod.-kan.) nie wspominając o potrzebie wzrostu wynagrodzeń personelu obsługi WTZ. Stąd też systematyczna pomoc w dofinansowaniu warsztatu przez Trzebnickie Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka” - podmiot prawny prowadzącego warsztat. Stowarzyszenie jako Organizacja Pożytku Publicznego ma możliwość prawną pozyskiwania 1% podatków i różnego rodzaju darowizn m.in. na w/w cel.

  Każda pomoc jest mile widziana. Informacje dotyczące sposobu przekazywania pomocy finansowej zawierają strony internetowe.

  Strona internetowa Warsztatu Terapii Zajęciowej: www.wtztrzebnica.pl

  Strona internetowa Stowarzyszenia "Uśmiech Dziecka": www.usmiech.dziecka.prv.pl

  Zwracamy się także i tą drogą z apelem o darowizny w dowolnej wysokości na obsługę finansową warsztatów dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Darowizny w wysokości do 6% dochodu rocznego można odpisać przy rocznym wypełnianiu sprawozdania PIT. Nr KRS 0000132946.

  Zapraszamy również chętnych do uczestnictwa w terapii i rehabilitacji społecznej i zawodowej.

  Warunkiem przyjęcia do codziennej terapii zajęciowej jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem na konieczność uczestnictwa w terapii zajęciowej. Tel. 71 312 15 00, e-mail: tsusmiechdziecka@poczta.fm, internet: www.wtztrzebnica.pl
 • KRS:0000132946
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00