1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy "Serce"
  KRS 0000135974

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem organizacji jest niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym w trudnych sytuacjach życiowych.

Organizacja realizuje projekty w ramach placówek obejmujących zasięgiem wszystkie dzielnice Chorzowa.
Są to Zespół Świetlic Dzielnicowych ’CHATKA’ (4 świetlice), , 3 Kluby Seniora (również dla osób niepełnosprawnych), Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Wykonywane zadania pomocowe są skierowane zarówno do dzieci, jak i osób starszych, dla młodzieży szkolnej oraz absolwentów wchodzących na rynek pracy, a także osób bezrobotnych i zagrożonych utratą zatrudnienia. Ponadto na bieżąco po pomoc merytoryczno - doradczą zgłaszają się ludzie znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej.

Zespół Świetlic Dzielnicowych "CHATKA"
Projekt skierowany do dzieci i młodzieży gimnazjalnej, obejmuje swoim zakresem ok. 150 podopiecznych zgrupowanych w czterech świetlicach rozmieszczonych w poszczególnych dzielnicach Chorzowa.Wszystkie świetlice są placówkami specjalistycznymi socjoterapeutycznymi.
Placówki oferują pomoc profesjonalnej kadry pedagogicznej i opiekuńczo - wychowawczej, zapewniając:
- opiekę pedagogiczną
- pomoc logopedyczną
- wsparcie psychologiczne
- imprezy rekreacyjne i gimnastykę korekcyjną
- zabawy świetlicowe i koła zainteresowań
- korepetycje
- wycieczki
- wyjazdy kolonijne.
Codziennie zajęcia kończą się pełnowartościowym posiłkiem. Świetlice świadczą swoją pomoc przez cały rok.

Kluby Seniora
Utworzone dla osób starszych trzy placówki, zapewniające rodzinną atmosferę i opiekę terapeutyczną. Kluby spełniają ważną rolę w programie aktywizacji lokalnej seniorów, zachęcając do pielęgnowania zainteresowań i kontaktów z dziedzictwem kulturowym regionu. Promują zdrowy tryb życia i uczestnictwo w życiu miasta.

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
Celem Centrum jest inicjowanie i wzmacnianie aktywności społecznej mieszkańców Chorzowa poprzez wspieranie merytoryczne, techniczne, lokalowe, szkoleniowe, doradcze dla nowych oraz już istniejących organizacji pozarządowych i innych inicjatyw społecznych Chorzowa. Organizacja i wspieranie idei wolontariatu. Inne inicjatywy w miarę rozwoju i potrzeb organizacji pozarządowych.

Współpraca międzynarodowa

Stowarzyszenie na bieżąco współpracuje z niemiecką strukturą powiatową Paritätische Dienste z Hameln k. Hanoweru, organizując warsztaty wymiany doświadczeń w pracy socjalnej i zagraniczne wyjazdy studyjne.
Uczestnicząc w kontaktach pomiędzy miastami partnerskimi Chorzowa, Stowarzyszenie współpracuje z Diakonią Ewangelicką miasta Iserlohn, a także Służbą Maltańską z Iserlohn i Berlina oraz AWO Dortmund, organizując wymianę młodzieży w ramach praktyk zawodowych z zakresu pracy socjalnej, konferencje i giełdy partnerstw. Nawiązano również współpracę z miastem partnerskim Creil we Francji.

 • Formularze PIT 2019/2020 dla

  KRS 0000135974

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy "Serce"

 • Więcej o nas

  Celem organizacji jest niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym w trudnych sytuacjach życiowych.

  Organizacja realizuje projekty w ramach placówek obejmujących zasięgiem wszystkie dzielnice Chorzowa.
  Są to Zespół Świetlic Dzielnicowych ’CHATKA’ (4 świetlice), , 3 Kluby Seniora (również dla osób niepełnosprawnych), Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

  Wykonywane zadania pomocowe są skierowane zarówno do dzieci, jak i osób starszych, dla młodzieży szkolnej oraz absolwentów wchodzących na rynek pracy, a także osób bezrobotnych i zagrożonych utratą zatrudnienia. Ponadto na bieżąco po pomoc merytoryczno - doradczą zgłaszają się ludzie znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej.

  Zespół Świetlic Dzielnicowych "CHATKA"
  Projekt skierowany do dzieci i młodzieży gimnazjalnej, obejmuje swoim zakresem ok. 150 podopiecznych zgrupowanych w czterech świetlicach rozmieszczonych w poszczególnych dzielnicach Chorzowa.Wszystkie świetlice są placówkami specjalistycznymi socjoterapeutycznymi.
  Placówki oferują pomoc profesjonalnej kadry pedagogicznej i opiekuńczo - wychowawczej, zapewniając:
  - opiekę pedagogiczną
  - pomoc logopedyczną
  - wsparcie psychologiczne
  - imprezy rekreacyjne i gimnastykę korekcyjną
  - zabawy świetlicowe i koła zainteresowań
  - korepetycje
  - wycieczki
  - wyjazdy kolonijne.
  Codziennie zajęcia kończą się pełnowartościowym posiłkiem. Świetlice świadczą swoją pomoc przez cały rok.

  Kluby Seniora
  Utworzone dla osób starszych trzy placówki, zapewniające rodzinną atmosferę i opiekę terapeutyczną. Kluby spełniają ważną rolę w programie aktywizacji lokalnej seniorów, zachęcając do pielęgnowania zainteresowań i kontaktów z dziedzictwem kulturowym regionu. Promują zdrowy tryb życia i uczestnictwo w życiu miasta.

  Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
  Celem Centrum jest inicjowanie i wzmacnianie aktywności społecznej mieszkańców Chorzowa poprzez wspieranie merytoryczne, techniczne, lokalowe, szkoleniowe, doradcze dla nowych oraz już istniejących organizacji pozarządowych i innych inicjatyw społecznych Chorzowa. Organizacja i wspieranie idei wolontariatu. Inne inicjatywy w miarę rozwoju i potrzeb organizacji pozarządowych.

  Współpraca międzynarodowa

  Stowarzyszenie na bieżąco współpracuje z niemiecką strukturą powiatową Paritätische Dienste z Hameln k. Hanoweru, organizując warsztaty wymiany doświadczeń w pracy socjalnej i zagraniczne wyjazdy studyjne.
  Uczestnicząc w kontaktach pomiędzy miastami partnerskimi Chorzowa, Stowarzyszenie współpracuje z Diakonią Ewangelicką miasta Iserlohn, a także Służbą Maltańską z Iserlohn i Berlina oraz AWO Dortmund, organizując wymianę młodzieży w ramach praktyk zawodowych z zakresu pracy socjalnej, konferencje i giełdy partnerstw. Nawiązano również współpracę z miastem partnerskim Creil we Francji.
 • KRS:0000135974
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00