• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000135974

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem organizacji jest niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym w trudnych sytuacjach życiowych.

Organizacja realizuje projekty w ramach placówek obejmujących zasięgiem wszystkie dzielnice Chorzowa.
Są to Zespół Świetlic Dzielnicowych ’CHATKA’ (4 świetlice), , 3 Kluby Seniora (również dla osób niepełnosprawnych), Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Wykonywane zadania pomocowe są skierowane zarówno do dzieci, jak i osób starszych, dla młodzieży szkolnej oraz absolwentów wchodzących na rynek pracy, a także osób bezrobotnych i zagrożonych utratą zatrudnienia. Ponadto na bieżąco po pomoc merytoryczno - doradczą zgłaszają się ludzie znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej.

Zespół Świetlic Dzielnicowych "CHATKA"
Projekt skierowany do dzieci i młodzieży gimnazjalnej, obejmuje swoim zakresem ok. 150 podopiecznych zgrupowanych w czterech świetlicach rozmieszczonych w poszczególnych dzielnicach Chorzowa.Wszystkie świetlice są placówkami specjalistycznymi socjoterapeutycznymi.
Placówki oferują pomoc profesjonalnej kadry pedagogicznej i opiekuńczo - wychowawczej, zapewniając:
- opiekę pedagogiczną
- pomoc logopedyczną
- wsparcie psychologiczne
- imprezy rekreacyjne i gimnastykę korekcyjną
- zabawy świetlicowe i koła zainteresowań
- korepetycje
- wycieczki
- wyjazdy kolonijne.
Codziennie zajęcia kończą się pełnowartościowym posiłkiem. Świetlice świadczą swoją pomoc przez cały rok.

Kluby Seniora
Utworzone dla osób starszych trzy placówki, zapewniające rodzinną atmosferę i opiekę terapeutyczną. Kluby spełniają ważną rolę w programie aktywizacji lokalnej seniorów, zachęcając do pielęgnowania zainteresowań i kontaktów z dziedzictwem kulturowym regionu. Promują zdrowy tryb życia i uczestnictwo w życiu miasta.

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
Celem Centrum jest inicjowanie i wzmacnianie aktywności społecznej mieszkańców Chorzowa poprzez wspieranie merytoryczne, techniczne, lokalowe, szkoleniowe, doradcze dla nowych oraz już istniejących organizacji pozarządowych i innych inicjatyw społecznych Chorzowa. Organizacja i wspieranie idei wolontariatu. Inne inicjatywy w miarę rozwoju i potrzeb organizacji pozarządowych.

Współpraca międzynarodowa

Stowarzyszenie na bieżąco współpracuje z niemiecką strukturą powiatową Paritätische Dienste z Hameln k. Hanoweru, organizując warsztaty wymiany doświadczeń w pracy socjalnej i zagraniczne wyjazdy studyjne.
Uczestnicząc w kontaktach pomiędzy miastami partnerskimi Chorzowa, Stowarzyszenie współpracuje z Diakonią Ewangelicką miasta Iserlohn, a także Służbą Maltańską z Iserlohn i Berlina oraz AWO Dortmund, organizując wymianę młodzieży w ramach praktyk zawodowych z zakresu pracy socjalnej, konferencje i giełdy partnerstw. Nawiązano również współpracę z miastem partnerskim Creil we Francji.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000135974

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika