1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Polska Akcja Humanitarna
KRS 0000136833

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Czynimy świat lepszym

Polska Akcja Humanitarna od 1992 roku nieprzerwanie pomaga osobom poszkodowanym w wyniku konfliktów zbrojnych i katastrof humanitarnych. Obecnie mamy stałe misje w Somalii, Iraku, Syrii, Sudanie Południowym i na Ukrainie. W Polsce realizujemy projekt Pajacyk, dzięki któremu dożywiamy potrzebujące dzieci w placówkach oświatowych.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Zapewnimy dostęp do wody, sanitariatów, żywności i schronienia dla cierpiących w wyniku klęsk żywiołowych i konfliktów na świecie. W Polsce będziemy dalej dożywiać dzieci w ramach programu Pajacyk.

Więcej o nas

Więcej o nas

W 2017 roku nasza pomoc dotarła do prawie 1,5 mln osób. Zwiększył się zakres i zasięg pomocy oraz jej innowacyjność. Wszystkie nasze działania łączy dbałość o godność każdego człowieka, któremu pomagamy. Nasza pomoc ma nie tylko zaspokoić doraźne potrzeby. Naszym zadaniem jest tworzenie takich warunków do rozwoju, żeby beneficjenci mogli uniezależnić się od pomocy humanitarnej.

Utrzymywanie funduszu rezerwowego oraz dywersyfikowanie źródeł finansowania pozwala nam na szybkie reagowanie na pojawiające się potrzeby oraz zapewnienie stabilnej, nieprzerwanej pomocy tam gdzie jest taka potrzeba (np. w Syrii). W naszej pracy skupiamy się na kilku istotnych dla nas obszarach:

Woda i godne warunki sanitarne: woda niezbędna jest w każdym aspekcie życia człowieka. Od jej czystości i dostępności zależy szansa na zdrowe i godne życie. Woda potrzebna jest nie tylko do picia. Bez niej trudno jest przygotować jedzenie albo zadbać o higienę własną i gospodarstwa domowego. Trudności w dostępie do wody wpływają również bezpośrednio na możliwość edukacji i rozwoju człowieka. W warunkach kryzysu czysta woda jest niezbędna, żeby zapobiegać rozprzestrzenianiu się groźnych chorób bakteryjnych. W tych obszarach skupiamy się na:

 • Budowie studni, toalet i punktów do mycia rąk
 • Wywozie śmieci i ścieków
 • Szkoleniach mechaników pomp i lokalnych komitetów wodnych, odpowiedzialnych za sprawiedliwą dystrybucję wody

Dostęp do żywności: katastrofy naturalne i konflikty zbrojne mają bezpośredni wpływ na dostęp ludności do pożywienia. Brak jedzenia jest poważnym zagrożeniem dla życia i zdrowia. Pewny i stały dostęp do żywności zwiększa poczucie bezpieczeństwa i pozwala godnie żyć. W przypadku dostępu do żywności nasze działania nie ograniczają się tylko do dystrybucji produktów żywnościowych, ale mają również na celu wspomaganie lokalnej społeczności w rozwoju rolnictwa na danym terenie. Dlatego Polska Akcja Humanitarna:

 • Szkoli liderów uprawy rolnej i rybołówstwa
 • Pomaga zakładać szkółki rolnicze
 • Realizuje transfery pieniężne potrzebne do zakupu narzędzi rolniczych

Schronienie i pomoc nieżywnościowa: gdy wybucha konflikt zbrojny lub dochodzi do katastrofy naturalnej, społeczność nie zawsze jest w stanie samodzielnie poradzić sobie ze skutkami kryzysu. Ludzie niespodziewanie tracą swój dobytek oraz dostęp do wody lub innych zasobów, z których mogliby skorzystać w kryzysowej sytuacji. Problemem jest również brak dostępu do czystej wody, toalet czy żywności. Społeczność mierzy się z problemem utraty dachu nad głową, brakiem możliwości pracy czy edukacji. W takich sytuacjach Polska Akcja Humanitarna stara się pomagać osobom dotkniętym kryzysami humanitarnymi poprzez:

 • Dostarczanie materiałów niezbędnych do budowy schronień
 • Dostarcza niezbędne produkty codzienne jak środki czystości czy produkty do higieny osobistej
 • Szkoli lokalne komitety zajmujące się zarządzaniem ryzykiem

Dostęp do edukacji: każdy człowiek powinien mieć dostęp do edukacji również w sytuacji kryzysu humanitarnego. Daje to takim osobom poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. Nauka nawet w ograniczonym zakresie pozwala na dalsze zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności. Im więcej dzieci ma stały dostęp do edukacji i regularnie chodzi do szkół, tym większe merytoryczne wsparcie dadzą swojej społeczności i lokalnej gospodarce w przyszłości. Polska Akcja Humanitarna wspiera edukację dzieci poprzez:

 • Odbudowę zniszczonych szkół
 • Remonty toalet w szkołach
 • Pomoc w organizowaniu transportu dzieci do szkół

Akcja Pajacyk: Program dożywiania dzieci Pajacyk działa od 1998 roku. W roku szkolnym 2017/2018 dotarliśmy z pomocą do 1737 dzieci. W tym roku uruchomiliśmy też po raz pierwszy program dożywiania w okresie wakacji letnich, który skierowany jest do organizacji prowadzących w okresie wakacyjnym placówki wsparcia dziennego takie jak: świetlice środowiskowe, ogniska wychowawcze, kluby, świetlice socjoterapeutyczne. Pomysł rozszerzenia programu dożywiania dzieci na czas wakacji zrodził się z zaobserwowanej potrzeby wsparcia tej grupy w czasie wolnym od nauki szkolnej. W okresie wakacji, kiedy szkoły są zamknięte, dzieci pozostają bez pomocyi. W okresie wakacji w 2017 roku, Polska Akcja Humanitarna dotarła z pomocą do 1126 dzieci.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000136833
 • Konto:02 249 0 00 05 0 000 4600 831 6 87 72
 • Adres:al. Solidarności 78A, 00-145 Warszawa
 • WWW:pah.org.pl
 • E-mail:piotr.dybowski@pah.org.pl
 • Telefon:22 828 8882 w. 260Formularze PIT 2019/2020 dla
Polska Akcja Humanitarna

KRS 0000136833

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00