1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział Wielkopolska
  KRS 0000137276

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom chorym na stwardnienie rozsiane.
Wspieranie psychicznie załamanych chorobą i jej postępem.
Popularyzowanie wiedzy o etiologii, metodach leczenia i zabezpieczaniu się przed rzutami choroby.
Pomoc w uzyskiwaniu dostępu do sanatoriów, turnusów rehabilitacyjnych.
Instruktaż w zakresie przysługującej opieki medycznej, rehabilitacyjnej i prawnej.
Dla ciężej poszkodowanych okresowo rehabilitacja oraz pomoc ASYSTENTA w domu chorego.
Utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami samorządowymi.

Prowadzone działania - aktualnie (od 2004r):
Utworzenie i prowadzenie Programu "OSOBISTY ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ CHOREJ NA SM" na terenie Poznania, w ramach którego realizowana jest współczesna idea pomocy osobom niepełnosprawnym z SM.
Objawy choroby powodują postępującą niepełnosprawność, głównie ruchową. Niepełnosprawność ta sprawia, że większość osób nie tylko rezygnuje z aktywności społecznej i zawodowej ale nawet staje się bezradna w zwykłych czynnościach domowych.
Pomoc ASYSTENTA ma ogromny wpływ na zachowanie różnorodnej aktywności życiowej, ma niezaprzeczalną wartość terapeutyczną i rehabilitacyjną w sytuacji, gdy niepełnosprawność nie powala wychodzić z domów, a często - z łóżek. Ważnym aspektem tej działalności jest realne odciążenie i fizyczne i psychiczne opiekuna chorej osoby, najczęściej członka rodziny.
W wielu krajach Unii Europejskiej istnieje dostępna i szeroko wykorzystywana funkcja ASYSTENTA ON. Wprowadzenie w Poznaniu programu "asystent osoby niepełnosprawnej" jest dobrym początkiem tego wartościowego procesu społecznego. By Program rozszerzyć na inne osoby niepełnosprawne - zapraszamy inne organizacje zainteresowane tematem do kontaktu z PTSR O/Wielkopolska.
Umożliwienie podjęcia miejsca pracy osobom zdobywającym zawód "asystent osoby niepełnosprawnej".
To nowy zawód z grupy: Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej, wprowadzony do klasyfikacji zawodów w 2001 roku, nr: 346.
Nasze możliwości finansowe oraz mobilne (z powodu SM) są jednak nikłe w stosunku do potrzeb osób niepełnosprawnych ON, jak i do ilości Absolwentów Państwowego Studium Medycznego w Poznaniu - uzyskujących ten bardzo potrzebny zawód.
Mamy nadzieję na coraz szersze zaangażowanie instytucji samorządowych, opieki społecznej, PFRON, urzędów pracy, pracodawców...
Przepisy są. W aktualnej Ustawie o Zatrudnieniu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mówi się o możliwości zatrudniania przez pracodawców Asystentów dla pracujących tam osób niepełnosprawnych. A więc Asystent potrzebny nie tylko w domach ale i w zakładach pracy dla ON.
Nasza akcja propaguje ten zawód na terenie Poznania, chcemy, by trafił do świadomości społecznej poprzez porównanie:
- jak przewodnik dla niewidomego; - jak tłumacz języka migowego dla osoby niesłyszącej; tak - Asystent dla osoby niepełnosprawnej ruchowo!

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000137276

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział Wielkopolska

 • Więcej o nas

  Misja
  Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom chorym na stwardnienie rozsiane.
  Wspieranie psychicznie załamanych chorobą i jej postępem.
  Popularyzowanie wiedzy o etiologii, metodach leczenia i zabezpieczaniu się przed rzutami choroby.
  Pomoc w uzyskiwaniu dostępu do sanatoriów, turnusów rehabilitacyjnych.
  Instruktaż w zakresie przysługującej opieki medycznej, rehabilitacyjnej i prawnej.
  Dla ciężej poszkodowanych okresowo rehabilitacja oraz pomoc ASYSTENTA w domu chorego.
  Utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami samorządowymi.

  Prowadzone działania - aktualnie (od 2004r):
  Utworzenie i prowadzenie Programu "OSOBISTY ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ CHOREJ NA SM" na terenie Poznania, w ramach którego realizowana jest współczesna idea pomocy osobom niepełnosprawnym z SM.
  Objawy choroby powodują postępującą niepełnosprawność, głównie ruchową. Niepełnosprawność ta sprawia, że większość osób nie tylko rezygnuje z aktywności społecznej i zawodowej ale nawet staje się bezradna w zwykłych czynnościach domowych.
  Pomoc ASYSTENTA ma ogromny wpływ na zachowanie różnorodnej aktywności życiowej, ma niezaprzeczalną wartość terapeutyczną i rehabilitacyjną w sytuacji, gdy niepełnosprawność nie powala wychodzić z domów, a często - z łóżek. Ważnym aspektem tej działalności jest realne odciążenie i fizyczne i psychiczne opiekuna chorej osoby, najczęściej członka rodziny.
  W wielu krajach Unii Europejskiej istnieje dostępna i szeroko wykorzystywana funkcja ASYSTENTA ON. Wprowadzenie w Poznaniu programu "asystent osoby niepełnosprawnej" jest dobrym początkiem tego wartościowego procesu społecznego. By Program rozszerzyć na inne osoby niepełnosprawne - zapraszamy inne organizacje zainteresowane tematem do kontaktu z PTSR O/Wielkopolska.
  Umożliwienie podjęcia miejsca pracy osobom zdobywającym zawód "asystent osoby niepełnosprawnej".
  To nowy zawód z grupy: Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej, wprowadzony do klasyfikacji zawodów w 2001 roku, nr: 346.
  Nasze możliwości finansowe oraz mobilne (z powodu SM) są jednak nikłe w stosunku do potrzeb osób niepełnosprawnych ON, jak i do ilości Absolwentów Państwowego Studium Medycznego w Poznaniu - uzyskujących ten bardzo potrzebny zawód.
  Mamy nadzieję na coraz szersze zaangażowanie instytucji samorządowych, opieki społecznej, PFRON, urzędów pracy, pracodawców...
  Przepisy są. W aktualnej Ustawie o Zatrudnieniu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mówi się o możliwości zatrudniania przez pracodawców Asystentów dla pracujących tam osób niepełnosprawnych. A więc Asystent potrzebny nie tylko w domach ale i w zakładach pracy dla ON.
  Nasza akcja propaguje ten zawód na terenie Poznania, chcemy, by trafił do świadomości społecznej poprzez porównanie:
  - jak przewodnik dla niewidomego; - jak tłumacz języka migowego dla osoby niesłyszącej; tak - Asystent dla osoby niepełnosprawnej ruchowo!
 • KRS:0000137276
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00