1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Radomskie Centrum Siatkarskie
  KRS 0000137721

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Cele działania:
- Organizowanie wyczynowej działalności sportowej w zakresie piłki siatkowej oraz innych dyscyplin sportowych.
- Tworzenie dogodnych warunków do krzewienia kultury fizycznej w środowisku miasta i regionu.
- Podejmowanie różnorodnych działań na rzecz rozwoju sportu, integrowanie procesu szkoleniowego z działalnością wychowawczą, promowanie regionu radomskiego i miasta Radomia oraz firm sponsorujących działalność Klubu w szczególności wśród mieszkańców miasta, a zwłaszcza wśród młodzieży.

Prowadzone działania:
Klub organizuje działalność w piłce siatkowej grup młodzieżowych chłopców począwszy od klas czwartych szkół podstawowych poprzez uczniów klas gimnazjalnych i ponadgminazjalnych. Największym osiągnięciem naszej działalności był masowy i systematyczny udział uczniów zajęciach, w których uczestniczyło ponad 800 chłopców.
Programy dotyczące grup młodzieżowych, obok elementów ogólnorozwojowych, rekreacyjno - sportowych, powszechnej nauki gry w piłkę siatkową spełniają ważne funkcje sportowo-wychowawcze:
- Rekreacyjno-sportowe - tzn. umożliwiające pod kontrolą specjalistów spędzenie czasu wolnego z uwzględnieniem ruchu i wysiłku sportowego oraz kształtowanie tężyzny fizycznej poprzez uprawianie ruchu, ćwiczeń fizycznych, sportu:
- Zdrowotne - poprzez kształtowanie prawidłowych postaw psychofizycznych uczniów w okresie ich intensywnego wzrostu;
- Rehabilitacyjno-lecznicze - m.in. dzięki doborowi odpowiednich ćwiczeń ogólnorozwojowych korygujących wady postawy;
- Edukacyjne - kształtujące świadomość oraz takie cechy jak: systematyczność, zachowanie bezpieczeństwa, stosowanie zasad zgodnych z przepisami, umiejętność współpracy w zespole, dążenie do realizacji założonych celów;
- Społeczno-wychowawcze - kształtowanie nawyków pozytywnej rywalizacji, chęci osiągania sukcesów z zachowaniem ustalonych zasad gry oraz współpracy z rówieśnikami poprzez udział uczniów w zajęciach prowadzonych przez trenerów - wychowawców. Uświadomienie młodzieży, że sport i rekreacja jest najlepszą alternatywą wobec zagrożeń (alkoholizm, narkomania, palenie tytoniu).

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000137721

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Radomskie Centrum Siatkarskie

 • Więcej o nas

  Cele działania:
  - Organizowanie wyczynowej działalności sportowej w zakresie piłki siatkowej oraz innych dyscyplin sportowych.
  - Tworzenie dogodnych warunków do krzewienia kultury fizycznej w środowisku miasta i regionu.
  - Podejmowanie różnorodnych działań na rzecz rozwoju sportu, integrowanie procesu szkoleniowego z działalnością wychowawczą, promowanie regionu radomskiego i miasta Radomia oraz firm sponsorujących działalność Klubu w szczególności wśród mieszkańców miasta, a zwłaszcza wśród młodzieży.

  Prowadzone działania:
  Klub organizuje działalność w piłce siatkowej grup młodzieżowych chłopców począwszy od klas czwartych szkół podstawowych poprzez uczniów klas gimnazjalnych i ponadgminazjalnych. Największym osiągnięciem naszej działalności był masowy i systematyczny udział uczniów zajęciach, w których uczestniczyło ponad 800 chłopców.
  Programy dotyczące grup młodzieżowych, obok elementów ogólnorozwojowych, rekreacyjno - sportowych, powszechnej nauki gry w piłkę siatkową spełniają ważne funkcje sportowo-wychowawcze:
  - Rekreacyjno-sportowe - tzn. umożliwiające pod kontrolą specjalistów spędzenie czasu wolnego z uwzględnieniem ruchu i wysiłku sportowego oraz kształtowanie tężyzny fizycznej poprzez uprawianie ruchu, ćwiczeń fizycznych, sportu:
  - Zdrowotne - poprzez kształtowanie prawidłowych postaw psychofizycznych uczniów w okresie ich intensywnego wzrostu;
  - Rehabilitacyjno-lecznicze - m.in. dzięki doborowi odpowiednich ćwiczeń ogólnorozwojowych korygujących wady postawy;
  - Edukacyjne - kształtujące świadomość oraz takie cechy jak: systematyczność, zachowanie bezpieczeństwa, stosowanie zasad zgodnych z przepisami, umiejętność współpracy w zespole, dążenie do realizacji założonych celów;
  - Społeczno-wychowawcze - kształtowanie nawyków pozytywnej rywalizacji, chęci osiągania sukcesów z zachowaniem ustalonych zasad gry oraz współpracy z rówieśnikami poprzez udział uczniów w zajęciach prowadzonych przez trenerów - wychowawców. Uświadomienie młodzieży, że sport i rekreacja jest najlepszą alternatywą wobec zagrożeń (alkoholizm, narkomania, palenie tytoniu).
 • KRS:0000137721
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00