• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych
  KRS 0000138499

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem działalności TPN jest:
- udzielanie bezinteresownej pomocy osobom przewlekle chorującym psychicznie, w sprawach dotyczących poprawy warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych;
- aktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób niepełnosprawnych;
- podejmowanie i rozwijanie indywidualnych i zorganizowanych form pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi na terenie miasta Łodzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób chorujących psychicznie w ramach którego działają: Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy i Ośrodek Aktywizacji Zawodowej.
Osoby po kryzysie psychicznym mogą również spotykać się w działającym Klubie "Więź". Dzieci osób chorujących psychicznie uzyskują wsparcie w prowadzonej przez TFN świetlicy środowiskowej.
Od 2004 roku na terenie Łodzi funkcjonują indywidualne mieszkania chronione, w których zamieszkują osoby wymagające fachowego wsparcia w samodzielnym funkcjonowaniu w środowisku.
W Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym "Zacisze" w Jedliczach k/Grotnik prowadzone są mieszkania chronione i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla osób chorujących psychicznie. W mieszkaniach chronionych osoby chorujące psychicznie przygotowują się do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. W ORW prowadzone są również turnusy rehabilitacyjne.
Od 1997 roku TPN organizuje coroczne konferencje, które umożliwiają wymianę doświadczeń pomiędzy chorującymi i ich opiekunami zrzeszonymi w stowarzyszeniach z terenu Polski i innych krajów Europy.
TPN włączyło się do realizacji światowego programu "Schizofrenia Otwórzcie Drzwi", którego celem jest przybliżenie problemu choroby psychicznej, jej zrozumienie i wzrost tolerancji społecznej.
Udzielanie bezinteresownej pomocy osobom chorym psychicznie i ich rodzinom.
Od 2005 roku stowarzyszenie (w partnerstwie z pięcioma innymi podmiotami) realizuje w ramach programu EQUAL projekt pod nazwą Koalicja Łamania Oporów Społecznych "KŁOS".

 • Formularze PIT 2017/2018 dla

  KRS 0000138499

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika