1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Abstynentów Klubu "Opoka" w Przysusze
  KRS 0000138587

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem klubu jest:
1. Niesienie pomocy członkom Klubu i rodzinom z problemem alkoholowym.
2. Wzajemne wspieranie się w dążeniu do utrzymania abstynencji.
3. Propagowanie ruchu trzeźwościowego wśród społeczeństwa miasta Przysuchy i okolic.
4. Uczenie się życia w duchu trzeźwości.
5. Rozwijanie u członków Klubu pożytecznych i satysfakcjonujących zainteresowań.
6. Profilaktyka i współpraca z młodzieżą.

Cele statutowe klubu realizowane są poprzez:
1. Udział członków Klubu i ich rodzin w różnych formach oddziaływań typu psychoterapeutycznego (między innymi terapii grupowej)
2. Wzajemną pomoc członków Klubu w utrzymaniu abstynencji od napojów alkoholowych.
3. Organizowanie i prowadzenie na terenie swojego działania, działalności kulturalno-oświatowej, turystyczno-sportowej itp, zapewniającej warunki do właściwego spędzania czasu wolnego w abstynencji: organizowanie pracy klubowej w formie prelekcji i odczytów, koncertów rozrywkowych, bezalkoholowych wieczorków tanecznych, przynależności do kół zainteresowań, czytelnictwa książek i prasy, udziału w grupach sportowych, oglądanie telewizji itp. organizowanie form zbiorowego wypoczynku, w tym wspólne oglądanie spektakli, filmów i innych imprez widowiskowych, udziału w wycieczkach itp.
4. Udział członków Klubu w społecznej akcji zwalczania alkoholizmu.
5. Nawiązywanie kontaktów towarzyskich i utrzymywanie stałej więzi pomiędzy leczącymi się i pragnącymi pozostać w stałej abstynencji.
6. Zachęcanie do pracy w ramach Klubu wszystkich którzy są zdecydowani pomagać innym, nie dotkniętym chorobą alkoholową.
7. Udzielanie pomocy rodzinom osób dotkniętych chorobą alkoholową.
8.Współpraca z instytucjami i organizacjami o podobnych celach-krajowych i zagranicznych.
9. Rozwijanie w granicach dyktowanych potrzebami Klubu współpracy z organami państwowymi, instytucjami i organizacjami społecznymi zajmującymi się zwalczaniem alkoholizmu, a zwłaszcza placówkami Służby Zdrowia, Komisjami Przeciw-alkoholowymi. Klub powinien utrzymywać kontakty z zakładami pracy w celu propagowania swojej działalności, w tym nawiązywać bliższą współpracę z kierownictwem zakładów, w których pracują uzależnieni od alkoholu.
10. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000138587

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Abstynentów Klubu "Opoka" w Przysusze

 • Więcej o nas

  Celem klubu jest:
  1. Niesienie pomocy członkom Klubu i rodzinom z problemem alkoholowym.
  2. Wzajemne wspieranie się w dążeniu do utrzymania abstynencji.
  3. Propagowanie ruchu trzeźwościowego wśród społeczeństwa miasta Przysuchy i okolic.
  4. Uczenie się życia w duchu trzeźwości.
  5. Rozwijanie u członków Klubu pożytecznych i satysfakcjonujących zainteresowań.
  6. Profilaktyka i współpraca z młodzieżą.

  Cele statutowe klubu realizowane są poprzez:
  1. Udział członków Klubu i ich rodzin w różnych formach oddziaływań typu psychoterapeutycznego (między innymi terapii grupowej)
  2. Wzajemną pomoc członków Klubu w utrzymaniu abstynencji od napojów alkoholowych.
  3. Organizowanie i prowadzenie na terenie swojego działania, działalności kulturalno-oświatowej, turystyczno-sportowej itp, zapewniającej warunki do właściwego spędzania czasu wolnego w abstynencji: organizowanie pracy klubowej w formie prelekcji i odczytów, koncertów rozrywkowych, bezalkoholowych wieczorków tanecznych, przynależności do kół zainteresowań, czytelnictwa książek i prasy, udziału w grupach sportowych, oglądanie telewizji itp. organizowanie form zbiorowego wypoczynku, w tym wspólne oglądanie spektakli, filmów i innych imprez widowiskowych, udziału w wycieczkach itp.
  4. Udział członków Klubu w społecznej akcji zwalczania alkoholizmu.
  5. Nawiązywanie kontaktów towarzyskich i utrzymywanie stałej więzi pomiędzy leczącymi się i pragnącymi pozostać w stałej abstynencji.
  6. Zachęcanie do pracy w ramach Klubu wszystkich którzy są zdecydowani pomagać innym, nie dotkniętym chorobą alkoholową.
  7. Udzielanie pomocy rodzinom osób dotkniętych chorobą alkoholową.
  8.Współpraca z instytucjami i organizacjami o podobnych celach-krajowych i zagranicznych.
  9. Rozwijanie w granicach dyktowanych potrzebami Klubu współpracy z organami państwowymi, instytucjami i organizacjami społecznymi zajmującymi się zwalczaniem alkoholizmu, a zwłaszcza placówkami Służby Zdrowia, Komisjami Przeciw-alkoholowymi. Klub powinien utrzymywać kontakty z zakładami pracy w celu propagowania swojej działalności, w tym nawiązywać bliższą współpracę z kierownictwem zakładów, w których pracują uzależnieni od alkoholu.
  10. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 • KRS:0000138587
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00