• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka
  KRS 0000142755

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Nie ma przyszłości bez inwestycji w rozwój najmłodszych

Podążamy drogą dialogu społecznego wytyczoną przez Janusza Korczaka, inspirując się jego dorobkiem pedagogicznym, literackim, lekarskim i społecznikowskim. 

Jak wykorzystamy 1%

1% przeznaczymy dla laureatów OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ pn. „Nie wolno zostawić świata, jakim jest”.

Więcej o nas

                                                    "Nie wolno zostawić świata, jakim jest"
Janusz Korczak

POLSKIE STOWARZYSZENIE IM. JANUSZA KORCZAKA

Polskie Stowarzyszenie imienia Janusza Korczaka (PSK) jest organizacją pozarządową promującą i popularyzującą humanistyczne idee i dorobek twórczy tego wybitnego pedagoga, pisarza, publicysty, lekarza, działacza społecznego, a nade wszystko obrońcy praw dziecka.

W swojej działalności prowadzonej od 1997 roku (zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2003 roku, nr KRS 0000142755) Stowarzyszenie kontynuuje i rozwija społeczny ruch korczakowski w Polsce i współpracę międzynarodową, czerpiąc z dorobku Komitetu Uczczenia Pamięci Janusza Korczaka (zał. 1946), Komitetu Korczakowskiego (pow. w 1957), a następnie Polskiego Komitetu Korczakowskiego (zał. 1972).

PSK realizuje projekty z zakresu edukacji, kultury i sztuki, wychowania i profilaktyki adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajmuje się upowszechnianiem i ochroną praw człowieka, dziecka, rozwijaniem samorządności i wychowaniem obywatelskim. Podejmuje działania rewalidacyjno-rehabilitacyjne na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, wspiera i rozwija amatorski ruch artystyczny najmłodszych. Stowarzyszenie inspiruje i inicjuje studia nad dorobkiem Janusza Korczaka, upowszechnia ich wyniki oraz współdziała z instytucjami zainteresowanymi spuścizną korczakowską i jej twórczym zastosowaniem.

Jednym z autorskich programów Stowarzyszenia jest OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE WSPÓLNIE Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ pn. "Nie wolno zostawić świata, jakim jest". Laureaci Konkursu otrzymują w nagrodę 80% kosztów realizacji projektu.

Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka zrzesza szkoły, placówki, instytucje i organizacje pozarządowe noszące imię Janusza Korczaka lub pracujące metodami korczakowskimi z dziećmi i młodzieżą. Stowarzyszenie od 2006 roku jest organizacją pożytku publicznego. Na terenie Polski tworzy federację regionalnych Kręgów Korczakowskich. Należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka (IKA), które skupia wiele różnych organizacji pozarządowych, instytucji oraz członków indywidualnych z 26 krajów. Stowarzyszenie jest członkiem Międzynarodowej Federacji Przyjaciół Dzieci oraz organizacją wspierającą Obywateli dla Edukacji OdE.

Od 2011 roku Przewodniczącą Stowarzyszenia jest Barbara Janina Sochal, która pełni również funkcje wiceprzewodniczącej Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka oraz Międzynarodowej Federacji Przyjaciół Dzieci.
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000142755
  • Adres:Jaktorowska 6, 01-202 Warszawa
  • WWW:pskorczak.org.pl
  • E-mail:barbara.sochal@poczta.onet.pl
  • Telefon:603 671 927  • Formularze PIT 2017/2018 dla
   Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka

   KRS 0000142755

  PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
  Rozliczenie
  na zasadach ogólnych
  Rozliczenie 
  na zasadach ogólnych
  Dochody
  kapitałowe

  Dochody rozliczane
  ryczałtowo

  Dochody podstawowe:
  z pracy, z prac zleconych
  oraz inne podstawowe.
  PIT wybierany przez 82%
  podatników.

  Dochody z działalności
  gospodarczej, dochody
  małoletnich dzieci,
  dochody z zagranicy
  oraz inne dochody
  rozliczane na zasadach
  ogólnych.

   

  Dochody z giełdy
  papierów wartościowych
  udziałów w spółkach
  z o.o., Spółek Akcyjnych
  i podobne.

  Tylko dla tych, którzy zgłosili
  chęć rozliczenia ryczałtowego:
  dochody z wynajmu
  i prowadzenia działalaności
  gospodarczej.
  PIT-39 PIT-36L

  Pobierz załączniki:

  PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

  Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

  lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

  Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

   

   Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
  rozliczana liniowo

  Wyłącznie dla osób, które
  sprzedają nieruchomość
  zakupioną w ciągu
  5 ostatnich lat.

  Dla osób prowadzących
  jednoosobową działalność
  gospodarczą, które wybrały
  opodatkowanie liniowe 19%

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
  Rozlicz dowolne przychody -
  obsługujemy wszystkie druki PIT
  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego
  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
  Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika