1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Centrum Aktywności Społecznej "Pryzmat"
  KRS 0000145638

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Centrum Aktywności Społecznej "Pryzmat" jest organizacją pozarządową, o charakterze niedochodowym, którego misją jest animowanie inicjatyw obywatelskich, służących urzeczywistnieniu idei społeczeństwa obywatelskiego. Otwierając ludzi na siebie nawzajem chcemy podnosić świadomość społeczną, a co za tym idzie współtworzyć świat bez podziałów na lepszych i gorszych.

Prowadzone działania:

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem z terenu woj. podlaskiego.
Ośrodek działa w ramach projektu „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw” realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Nasz ośrodek tworzy wraz z innymi podmiotami, ogólnokrajową Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw i zapewnia wsparcie w uzyskaniu bezpłatnej i profesjonalnej pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej i innych świadczeń osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W ośrodku jest udzielana bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna i socjalna osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Ośrodek zapewnia pokrzywdzonemu bezpłatność w uzyskaniu wsparcia oraz zapewnia dyskrecję w zakresie świadczonej pomocy.

Suwalskie Biuro Wolontariatu
Głównym celem Biura jest zachęcenie młodzieży i osób dorosłych do podejmowania bezinteresownej służby na rzecz innych, pomoc ludziom w trudnych sytuacjach oraz wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych i rozwijanie ich zainteresowań. Prowadzimy pośrednictwo pracy dla wolontariuszy, szkolenia, zajęcia w szkołach oraz organizujemy obchody Dnia Wolontariusza.

Działania strażnicze
Popularyzacja prawa do informacji publicznej, badania aspektów dostępu do informacji publicznej w praktyce, przejrzystość działań administracji, partycypacja społeczna. Publikacje, badania, strona www.jawnosc.pl, www.oswiadczeniamajatkowe.pl.

Biuro Poradnictwa Obywatelskiego
W ramach Biura zapewniamy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej bezpłatne doradztwo prawne i informacje o przysługujących uprawnieniach, procedurach załatwienia sprawy i specjalistycznych instytucjach pomocnych w rozwiązaniu problemu, a także pomagamy w rozwiązaniu problemów prawnych i administracyjnych poprzez prowadzone bezpłatne poradnictwo obywatelskie.

Punkt Wsparcia dla Osób Doświadczających Przemocy
W ramach Punktu udzielamy bezstronnej i bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej oraz wspieramy w rozwiązywaniu problemów. Poza tą działalnością upowszechniamy też wiedzę o przysługujących prawach poprzez udzielanie informacji, prowadzenie szkoleń, organizację prelekcji i wydawnictwo materiałów informacyjnych.

Lokalni Animatorzy Ekonomii Społecznej
Stworzenie warunków dla zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, a także rozwój i zwiększenie aktywności podmiotów wspierających rozwój ekonomii społecznej na terenie woj.. Podlaskiego. . Aby rozpropagować idee ekonomii społecznej prowadzimy specjalne warsztaty szkoleniowe, doradztwo oraz opracowujemy i wydajemy materiały.

Młodzieżowa Grupa Ratownicza
Prowadzimy działania zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wyrobienie wśród dzieci nawyku kulturalnego oraz bezpiecznego zachowania się na drodze oraz zmniejszenie ilości wypadków drogowych z udziałem dzieci i młodzieży. W tym celu specjalnie przeszkoleni wolontariusze organizują pokazy i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz służą pomocą przy obsłudze i organizacji różnego typu imprez.

Z Temidą na Ty
Celem programu jest upowszechnianiem świadomości prawnej i obywatelskiej oraz prewencyjne zapobieganiem przestępczości wśród młodzieży i osób dorosłych. W ramach tego organizujemy szkolenia dla nauczycieli i liderów organizacji pozarządowych; prowadzimy zajęcia w szkołach i placówkach oświatowych; opracowujemy materiały informacyjne i edukacyjne. Zajmujemy się też upowszechnianiem praw człowieka i świadomości obywatelskiej na Białorusi.

Promocja zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom
Podejmowane przez nas działania z zakresu profilaktyki służą promowaniu wśród młodzieży zdrowego stylu życia. Prowadzimy zajęcia warsztatowe, happeningi, festyny prozdrowotne.

Inni - to także my
W ramach tego programu działamy na rzecz upowszechniania wśród społeczeństwa wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z prawami człowieka, mniejszościami narodowymi i przeciwdziałaniem dyskryminacji. Nasze działania to m.in..: organizacja Objazdowego Festiwalu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka "Prawa człowieka w filmie", wystaw fotograficznych, warsztatów, zajęć w szkołach, koncertów, konkursów oraz wydawnictwo publikacji.

Wymiana międzynarodowa
Celem lepszego poznania obywateli i organizacji z innych krajów, realizacji zadań społecznych oraz wymiany doświadczeń organizujemy warsztaty, obozy i seminaria z udziałem młodzieży i osób dorosłych z naszego regionu oraz innych krajów. Każde spotkanie poświęcone jest określonemu tematowi przewodniemu.

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000145638

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Centrum Aktywności Społecznej "Pryzmat"

 • Więcej o nas

  Centrum Aktywności Społecznej "Pryzmat" jest organizacją pozarządową, o charakterze niedochodowym, którego misją jest animowanie inicjatyw obywatelskich, służących urzeczywistnieniu idei społeczeństwa obywatelskiego. Otwierając ludzi na siebie nawzajem chcemy podnosić świadomość społeczną, a co za tym idzie współtworzyć świat bez podziałów na lepszych i gorszych.

  Prowadzone działania:

  Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem z terenu woj. podlaskiego.
  Ośrodek działa w ramach projektu „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw” realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Nasz ośrodek tworzy wraz z innymi podmiotami, ogólnokrajową Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw i zapewnia wsparcie w uzyskaniu bezpłatnej i profesjonalnej pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej i innych świadczeń osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W ośrodku jest udzielana bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna i socjalna osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Ośrodek zapewnia pokrzywdzonemu bezpłatność w uzyskaniu wsparcia oraz zapewnia dyskrecję w zakresie świadczonej pomocy.

  Suwalskie Biuro Wolontariatu
  Głównym celem Biura jest zachęcenie młodzieży i osób dorosłych do podejmowania bezinteresownej służby na rzecz innych, pomoc ludziom w trudnych sytuacjach oraz wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych i rozwijanie ich zainteresowań. Prowadzimy pośrednictwo pracy dla wolontariuszy, szkolenia, zajęcia w szkołach oraz organizujemy obchody Dnia Wolontariusza.

  Działania strażnicze
  Popularyzacja prawa do informacji publicznej, badania aspektów dostępu do informacji publicznej w praktyce, przejrzystość działań administracji, partycypacja społeczna. Publikacje, badania, strona www.jawnosc.pl, www.oswiadczeniamajatkowe.pl.

  Biuro Poradnictwa Obywatelskiego
  W ramach Biura zapewniamy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej bezpłatne doradztwo prawne i informacje o przysługujących uprawnieniach, procedurach załatwienia sprawy i specjalistycznych instytucjach pomocnych w rozwiązaniu problemu, a także pomagamy w rozwiązaniu problemów prawnych i administracyjnych poprzez prowadzone bezpłatne poradnictwo obywatelskie.

  Punkt Wsparcia dla Osób Doświadczających Przemocy
  W ramach Punktu udzielamy bezstronnej i bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej oraz wspieramy w rozwiązywaniu problemów. Poza tą działalnością upowszechniamy też wiedzę o przysługujących prawach poprzez udzielanie informacji, prowadzenie szkoleń, organizację prelekcji i wydawnictwo materiałów informacyjnych.

  Lokalni Animatorzy Ekonomii Społecznej
  Stworzenie warunków dla zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, a także rozwój i zwiększenie aktywności podmiotów wspierających rozwój ekonomii społecznej na terenie woj.. Podlaskiego. . Aby rozpropagować idee ekonomii społecznej prowadzimy specjalne warsztaty szkoleniowe, doradztwo oraz opracowujemy i wydajemy materiały.

  Młodzieżowa Grupa Ratownicza
  Prowadzimy działania zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wyrobienie wśród dzieci nawyku kulturalnego oraz bezpiecznego zachowania się na drodze oraz zmniejszenie ilości wypadków drogowych z udziałem dzieci i młodzieży. W tym celu specjalnie przeszkoleni wolontariusze organizują pokazy i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz służą pomocą przy obsłudze i organizacji różnego typu imprez.

  Z Temidą na Ty
  Celem programu jest upowszechnianiem świadomości prawnej i obywatelskiej oraz prewencyjne zapobieganiem przestępczości wśród młodzieży i osób dorosłych. W ramach tego organizujemy szkolenia dla nauczycieli i liderów organizacji pozarządowych; prowadzimy zajęcia w szkołach i placówkach oświatowych; opracowujemy materiały informacyjne i edukacyjne. Zajmujemy się też upowszechnianiem praw człowieka i świadomości obywatelskiej na Białorusi.

  Promocja zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom
  Podejmowane przez nas działania z zakresu profilaktyki służą promowaniu wśród młodzieży zdrowego stylu życia. Prowadzimy zajęcia warsztatowe, happeningi, festyny prozdrowotne.

  Inni - to także my
  W ramach tego programu działamy na rzecz upowszechniania wśród społeczeństwa wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z prawami człowieka, mniejszościami narodowymi i przeciwdziałaniem dyskryminacji. Nasze działania to m.in..: organizacja Objazdowego Festiwalu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka "Prawa człowieka w filmie", wystaw fotograficznych, warsztatów, zajęć w szkołach, koncertów, konkursów oraz wydawnictwo publikacji.

  Wymiana międzynarodowa
  Celem lepszego poznania obywateli i organizacji z innych krajów, realizacji zadań społecznych oraz wymiany doświadczeń organizujemy warsztaty, obozy i seminaria z udziałem młodzieży i osób dorosłych z naszego regionu oraz innych krajów. Każde spotkanie poświęcone jest określonemu tematowi przewodniemu.
 • KRS:0000145638
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00