• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000145905

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Popieranie wszelkich inicjatyw mających na celu promocję Przedszkoli.
2. Organizowanie i prowadzenie działalności innowacyjnej, animowanie nowatorstwa pedagogicznego.
3. Współudział w podnoszenie poziomu świadczonych usług w Przedszkolach.
4. Popieranie i inicjowanie wszelkich form unowocześniania metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
5. Dążenie do rozwijania twórczych, indywidualnych osobowości dzieci a także ochrona praw dziecka.
6. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i zagranicy, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia.
7. Współudział w rozwijaniu i doskonaleniu systemu wychowania i ochrony zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Pozyskiwanie funduszy w kraju i zagranicą.
2. Działalność edukacyjną, a szczególnie:
a. organizowanie kursów, szkoleń, wykładów, prelekcji;
b. organizowanie konferencji, seminariów, narad;
3. Promocję Placówek oświatowo-wychowawczych:
a. wydawanie folderów, informatorów, tworzenie stron www, podręczników dla dzieci, poradników dla nauczycieli, biuletynów;
b. organizowanie akcji, przedsięwzięć, konkursów, olimpiad;
c. nawiązywanie kontaktów międzynarodowych, pomoc w szkoleniu zagranicznym, na zasadzie zdobywania nowych, sprawdzonych rozwiązań funkcjonujących tam.
4. Działania mające na celu reorganizację Przedszkoli funkcjonujących według zapotrzebowań rodziców.
5. Działania charytatywne i inne, takie jak:
a. współpraca z organizacjami społecznymi, instytucjami krajowymi i zagranicznymi, działającymi na rzecz pomocy dzieciom biednym;
b. współpraca z organami władzy samorządowej;
c. współpraca z organizacjami gospodarczymi;
d. działania integrujące ludzi ze środowiska nauczycieli wychowanie przedszkolnego.

Prowadzone działania
1. "PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECI" - wolontariat w Filharmonii.
cele: Rozwijanie aktywności twórczej dzieci.
maj
2. "SPACERKIEM PO RZESZOWSKICH PRZEDSZKOLACH" - poznajmy się bliżej.
cele: Integracja dzieci, poznanie nowych form pracy, nawiązanie współpracy między placówkami.
maj
3. "OLIMPIADA SPORTU".
cele: Przyswajanie zdrowego stylu życia.
czerwiec
4. "PRZEGLĄD WIEDZY O RZESZOWIE" - współuczestnictwo w akcji o zasięgu ogólnopolskim ("Kapitan Muzyczka"), finał w Teatrze Maska.
cele: Poszerzenie wiedzy na temat naszego miasta wśród najmłodszych.
wrzesień
5. "TĘCZOWA ZABAWA" - przegląd twórczości dzieci.
cele: Dostarczenie dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym radości.
październik
6. "BAL CHARYTATYWNY".
cele: wsparcie finansowe placówek przedszkolnych chcących ubiegać się o znak jakości w edukacji - "ZIELONY CERTYFIKAT - przedszkole i szkoła przyjazne środowisku" lub Wczesnoszkolna Edukacja Językowa - YOUNG LEARNERS - ogólnopolski program doskonalenia nauczycieli.
listopad
7. WIGILIA w Przedszkolu Nr 43 w Rzeszowie.
cele: Integracja środowiska przedszkolnego. Pomoc bezdomnym (Schronisko Brata Alberta).
grudzień
8. "RUCH DROGOWY"
cele: Unikanie zagrożeń.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000145905

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika