• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000146124

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
Misją Komitetu jest ochrona praw dziecka w myśl przepisów prawa, w tym Konstytucji RP, "Konwencji o Prawach Dziecka" przyjętej przez Zgromadzenie ogólne ONZ w listopadzie 1989 roku, a obowiązującej w Polsce od dnia 7 lipca 1991 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 526 z 1991r.).
Głównym celem TKOPD jest pomoc dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie. Oferta TKOPD adresowana jest do dzieci i młodzieży - ofiar przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz zaniedbań i niewłaściwej opieki oraz pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym.
Stowarzyszenie prowadzi poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz prawne dla dzieci, młodzieży oraz ich rodzin i opiekunów.
TKOPD prowadzi warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia specjalistyczne dla dorosłych z zakresu profilaktyki nadużyć seksualnych wobec dzieci.

Prowadzone działania
- wielozakresowa pomoc rodzinie z problemem przemocy, nastawiona na pełnienie przez nią podstawowych funkcji opiekuńczych i wychowawczych;
- zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi; zapewnienie pomocy wychowawczej i terapeutycznej młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi;
- interwencja, diagnoza i terapia w przypadku przemocy wobec dzieci;
- ochrona dzieci przed wszystkimi formami wykorzystania seksualnego, w tym pedofilią, wzmocnienie opieki nad dziećmi - ofiarami przemocy;
- podnoszenie społecznej świadomości co do rozmiarów, form i skutków przemocy wobec dzieci oraz co do prawnych możliwości i zobowiązań każdego obywatela w zakresie ochrony dzieci przed przemocą, zaniedbaniem i demoralizacją;
- upowszechnianie programów szkoleniowych oraz poradnictwa psychologicznego
- diagnoza sytuacji rodzinnej dziecka i interwencja;
- terapia rodzin i terapie indywidualne dzieci - ofiar przemocy w rodzinie;
- bezpłatna pomoc prawna;
- zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży,
- wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży - ofiar przemocy emocjonalnej.
Adresaci: dzieci i młodzież z Poznania i województwa wielkopolskiego.
Liczba osób objętych pomocą: ok. 3000 osób rocznie.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000146124

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika