• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000148945

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja:
1. Promowanie drobnej i średniej przedsiębiorczości.
2. Promowanie polskiego produktu.
3. Promowanie lokalnych przedsiębiorstw oraz lokalnych marek produktów.
4. Doradztwo w zakresie otwierania działalności gospodarczej oraz pozyskiwania na ten cel środków pomocowych, funduszy.
5. Rozwijanie i propagowanie postaw i działań sprzyjających:
- wzrostowi poparcia społecznego dla przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz dla rozwoju procesów integracyjnych w Europie
- inicjowanie i organizowaniu działań społeczności lokalnych na rzecz rozwoju i wspieranie inicjatyw organizacyjnych oraz rozwoju współpracy regionalnej i lokalnej z państwami Unii Europejskiej
-inicjatywom podejmowanym przez różnorodne instytucje państwa i organizacje społeczne na rzecz wszechstronnego rozwoju współpracy europejskiej.
6. Wspieranie kultury, sportu i mediów lokalnych.
7. Opieka i pomoc społeczna oraz dążenie do polepszenia warunków życia jednostki i rodziny.
8. Promowanie regionu, jego tradycji, walorów i dorobku oraz możliwości społeczno-gospodarcze. Popieranie i wspomaganie samorządności lokalnej, kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich i twórczego uczestnictwa mieszkańców w życiu społeczno-gospodarczym i kulturowym lokalnych środowisk.
9. Wspieranie rodziny w wypełnianiu jej obowiązków - roli edukacyjnej i wychowawczej wobec dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie różnym przejawom patologii i zapobieganie ich negatywnym skutkom społecznym.
10. Popularyzowanie zdrowego stylu życia, troski i dbałości o środowisko i kulturę społecznego współżycia.

Prowadzone działania:
1. Organizacja kolonii letnich dla dzieci.
2. Wspieranie rodzin i dzieci o najniższych dochodach w akcji Zielona szkoła.
3. Fundowanie stypendium dla uzdolnionej studentki na zakwaterowanie (miasto Wrocław).
4. Doraźna pomoc materialna i rzeczowa dla rodzin najuboższych z okazji świąt.
5. Pomoc i współpraca z zespołem ludowym propagującym kulturę regionalną.
6. Przygotowanie Fundacji do akcji Wyprawka dla Pierwszaków do szkoły (tornistry z wyposażeniem).  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000148945

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika