1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. Hansa Christiana Kofoeda w Siedlcach
  KRS 0000151204

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Głównym celem działania Instytutów Służby Społecznej im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach jest realizacja działań aktywizujących, edukacyjnych, prewencyjnych i pomocowych wg duńskiego programu "Pomocy ku Samopomocy". Placówki te są również miejscem realizacji kar alternatywnych i środków probacyjnych.

Organizujemy zespół profesjonalnych działań edukacyjnych, socjotechnicznych, terapeutycznych, pomocowych, psychologicznych i prawnych, które skierowane do człowieka pozostającego na marginesie życia, potrzebującego pomocy pozwalają mu przy tym wsparciu samodzielnie pokonać te trudności.

Najważniejszą metodą w tym postępowaniu jest nieustanna aktywacja człowieka do myślenia i działania na rzecz rozwiązywania własnych problemów - kształtowanie świadomości, że jest to jedyna i skuteczna droga wyjścia z każdego kryzysu, upadku.
Naszym zadaniem jest dać wiedzę, pokazać metody postępowania i utrwalić je, pomóc odnaleźć nadzieję i utraconą wiarę w siebie oraz poczucie własnej godności - cechy te w życiorysach osób bezrobotnych, alkoholików, narkomanów, bezdomnych, recydywistów, byłych przestępców i ofiar przemocy dawno straciły swój sens i znaczenie. Tam, gdzie to możliwe należy je odbudować w całości lub częściowo, a to pozwoli już tym ludziom na samodzielność - każdy jej wymiar jest ważny bo pozwala wziąć odpowiedzialność za własne życie.

Programy, formy i metody pracy Instytutów Służby Społecznej Prowadzimy nasze działania w trzech głównych programach:
- probacyjnym
- edukacyjnym
- pomocowo - opiekuńczym - aktywizującej pracy socjalnej.

Wszystkie formy działań probacyjnych, edukacji, pomocy, poradnictwa i terapii są bezpłatne dla osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej.

Prowadzimy je dla następujących grup: - młodzieży bezrobotnej (absolwentów szkół zawodowych, średnich i młodych osób bez wykształcenia ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, ubóstwem oraz kryminalizacją); - osób aktywnych zawodowo, które tracą pracę, są ubogie i nie mają środków finansowych na przekwalifikowanie zawodowe;
- osób realizujących środki probacyjne i kary alternatywne; - byłych więźniów lub osób zwolnionych warunkowo lub w okresie zawieszenia kary; - osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią; - ludzi bezdomnych; - ofiar przemocy; - ludzi żyjących w środowiskach patologicznych; - osób dotkniętych biedą materialną. Stworzyliśmy wyjątkową "szkołę" kształcącą umysł, zdolności i osobowość, również po to, by zapobiec zjawisku, gdy jedyną ich szkołą umiejętności życiowych staje się edukacja w więzieniu już w trakcie odbywania kary.

Prowadzone działania
Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy osobom dorosłym i młodzieży, w tym nieletnim zagrożonym uzależnieniem od patologicznych zachowań, nawyków, popędów, substancji psychoaktywnych oraz niepełnosprawnym i mającym problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie, bezrobotnym oraz zapobieganie popadaniu tych osób w konflikt z prawem.
Stowarzyszenie realizuje polską wersję duńskiego programu "Pomocy ku Samopomocy" - na program pomocowo-opiekuńczy składa się wiele działań:
1. punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin,
2. ośrodek konsultacyjno-terapeutyczny dla ofiar przemocy domowej,
3. grupa wsparcia dla kobiet,
4. punkt porad prawnych,
5. telefon zaufania,
6. punkt stałego kontaktu i obsługi dla osób uzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin,
7.prowadzenie hostelu dla bezdomnych opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze.

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000151204

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. Hansa Christiana Kofoeda w Siedlcach

 • Więcej o nas

  Głównym celem działania Instytutów Służby Społecznej im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach jest realizacja działań aktywizujących, edukacyjnych, prewencyjnych i pomocowych wg duńskiego programu "Pomocy ku Samopomocy". Placówki te są również miejscem realizacji kar alternatywnych i środków probacyjnych.

  Organizujemy zespół profesjonalnych działań edukacyjnych, socjotechnicznych, terapeutycznych, pomocowych, psychologicznych i prawnych, które skierowane do człowieka pozostającego na marginesie życia, potrzebującego pomocy pozwalają mu przy tym wsparciu samodzielnie pokonać te trudności.

  Najważniejszą metodą w tym postępowaniu jest nieustanna aktywacja człowieka do myślenia i działania na rzecz rozwiązywania własnych problemów - kształtowanie świadomości, że jest to jedyna i skuteczna droga wyjścia z każdego kryzysu, upadku.
  Naszym zadaniem jest dać wiedzę, pokazać metody postępowania i utrwalić je, pomóc odnaleźć nadzieję i utraconą wiarę w siebie oraz poczucie własnej godności - cechy te w życiorysach osób bezrobotnych, alkoholików, narkomanów, bezdomnych, recydywistów, byłych przestępców i ofiar przemocy dawno straciły swój sens i znaczenie. Tam, gdzie to możliwe należy je odbudować w całości lub częściowo, a to pozwoli już tym ludziom na samodzielność - każdy jej wymiar jest ważny bo pozwala wziąć odpowiedzialność za własne życie.

  Programy, formy i metody pracy Instytutów Służby Społecznej Prowadzimy nasze działania w trzech głównych programach:
  - probacyjnym
  - edukacyjnym
  - pomocowo - opiekuńczym - aktywizującej pracy socjalnej.

  Wszystkie formy działań probacyjnych, edukacji, pomocy, poradnictwa i terapii są bezpłatne dla osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej.

  Prowadzimy je dla następujących grup: - młodzieży bezrobotnej (absolwentów szkół zawodowych, średnich i młodych osób bez wykształcenia ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, ubóstwem oraz kryminalizacją); - osób aktywnych zawodowo, które tracą pracę, są ubogie i nie mają środków finansowych na przekwalifikowanie zawodowe;
  - osób realizujących środki probacyjne i kary alternatywne; - byłych więźniów lub osób zwolnionych warunkowo lub w okresie zawieszenia kary; - osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią; - ludzi bezdomnych; - ofiar przemocy; - ludzi żyjących w środowiskach patologicznych; - osób dotkniętych biedą materialną. Stworzyliśmy wyjątkową "szkołę" kształcącą umysł, zdolności i osobowość, również po to, by zapobiec zjawisku, gdy jedyną ich szkołą umiejętności życiowych staje się edukacja w więzieniu już w trakcie odbywania kary.

  Prowadzone działania
  Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy osobom dorosłym i młodzieży, w tym nieletnim zagrożonym uzależnieniem od patologicznych zachowań, nawyków, popędów, substancji psychoaktywnych oraz niepełnosprawnym i mającym problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie, bezrobotnym oraz zapobieganie popadaniu tych osób w konflikt z prawem.
  Stowarzyszenie realizuje polską wersję duńskiego programu "Pomocy ku Samopomocy" - na program pomocowo-opiekuńczy składa się wiele działań:
  1. punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin,
  2. ośrodek konsultacyjno-terapeutyczny dla ofiar przemocy domowej,
  3. grupa wsparcia dla kobiet,
  4. punkt porad prawnych,
  5. telefon zaufania,
  6. punkt stałego kontaktu i obsługi dla osób uzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin,
  7.prowadzenie hostelu dla bezdomnych opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze.
 • KRS:0000151204
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00