• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000158040

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
Misją Fundacji jest aktywne włączanie się w rozwój informacyjnego społeczeństwa obywatelskiego. Cel ten realizowany jest poprzez wspomaganie następujących inicjatyw:
-wspieranie edukacji informatycznej i podnoszenie powszechnej świadomości w celu budowania społeczeństwa obywatelskiego;
-popularyzacja i ułatwianie szerokiego dostępu do Internetu oraz wszechstronna pomoc w rozwoju tego niezależnego medium;
-krzewienie wiedzy na temat możliwości praktycznego wykorzystania sieci dla celów charytatywnych, marketingowych, reklamowych i informacyjnych;
-organizowanie, budowę i prowadzenie obiektów sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych;
-zapobieganie negatywnym zjawiskom występującym w środowisku młodzieżowym poprzez stwarzanie i promowanie atrakcyjnej alternatywy dla zachowań patogennych i niebezpiecznych (np. edukacja poprzez sport).
Aktualnie najważniejszą sprawą jest dla nas doprowadzenie do powstania w Poznaniu pod wiaduktami Trasy Katowickiej profesjonalnego obiektu sportowo-rekreacyjnego typu "Skate Park", który będzie udostępniony młodzieży bezpłatnie.
oraz działalność charytatywna realizowana pośrednio również poprzez edukację informatyczną:
- pomoc osobom potrzebującym, niezaradnym i w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zapewnienie doradztwa, szkolenia, rozbudzanie i koordynowanie inicjatyw społecznych oraz promowanie przedsiębiorczości;
- działalność charytatywna na rzecz ochrony zwierząt, zasobów przyrody i ochrony środowiska naturalnego.

Prowadzone działania
Aktualnie najważniejszą sprawą jest dla nas doprowadzenie do powstania w Poznaniu pod wiaduktami Trasy Katowickiej profesjonalnego obiektu sportowo-rekreacyjnego typu "Skate Park", który będzie udostępniony młodzieży bezpłatnie oraz bezpośrednio związanego z nim centrum edukacji i integracji młodzieży europejskiej. Fundacja jest pomysłodawcą projektu i inicjatorem tego przedsięwzięcia.
(pełna informacja wraz z wizualizacja znajduje się na stronie informacyjnej www.pyrlandia.com).  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000158040

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika