• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000160636

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Stowarzyszenie Harcerskie jest organizacją wychowawczą, która w swoich działaniach stwarza warunki wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego i fizycznego rozwoju człowieka. Zaspokaja potrzeby i oczekiwania, rozwija uzdolnienia i zainteresowania swoich członków. Uczy zdecydowania i odpowiedzialności, samorządności i demokracji oraz szacunku i tolerancji dla innych ludzi i odmiennych poglądów, kształtuje zaradność, nawyki gospodarności i skutecznego działania, dba o zdrowie i sprawność fizyczną swoich członków, kształtuje nawyki higieny i aktywności ruchowej w kontakcie z przyrodą, rozwija świadomość ekologiczną, organizuje działalność na rzecz ochrony środowiska, pielęgnuje kulturę, tradycje narodowe i harcerskie, jest rzecznikiem oraz obrońcą praw i interesów dzieci.

Stowarzyszenie liczy około 650 członków działających w dwudziestu drużynach harcerskich (dzieci w wieku 11-18 lat) i wędrowniczych oraz jedenastu gromadach zuchowych (dzieci w wieku 7-11 lat).
Podstawowa praca Stowarzyszenia prowadzona jest w tych właśnie podstawowych jednostkach organizacyjnych czyli drużynach harcerskich i gromadach zuchowych. Każda z tych jednostek realizuje własny program, zgodny z metodą harcerską, celami pracy harcerskiej i potrzebami jej członków. Program działania układa drużynowy a zatwierdza właściwy komendant hufca.
Drużyny uczestniczą też we wspólnych działaniach hufca czy całego Stowarzyszenia. Te wspólne działania są jednocześnie stałymi elementami naszej pracy. Należą do nich:
-coroczny obóz letni czy kolonia zuchowa (staramy się aby każda drużyna wyjeżdżała na obóz lub kolonię letnią). Do tej pory na każdą akcja letnią uzyskiwaliśmy dotacje z Wydziału Oświaty Dzielnicy Śródmieście i czasami Pragi-Południe
-zimowiska najczęściej o charakterze szkoleniowym lub narciarskim
-służba na rzecz innych - służba harcerzy i całego Stowarzyszenia na biednych l ubogich - świąteczna zbiórka Żywności, współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
-seminaria kształceniowe - przygotowanie do obozu, możliwość postawienia pytań i odpowiedzi na problemy wychowawcze pojawiające się w drużynach, jest to też forma dokształcania drużynowych i zwracania ich uwagi na nowe problemy lub zaprezentowania nowych propozycji programowych
-zloty drużyn i gromad Stowarzyszenia - odbywają się w formie zlotów hufców albo całego Stowarzyszenia. Są miejscem prezentacji osiągnięć drużyn i porównania się, oceny i rywalizacji. Dla kadry jest to czas na poruszenie problemów dotyczących wszystkich drużyn, nowych pomysłów czy nurtów w naszej pracy
-wychowanie patriotyczne - uczestnictwo w obchodach rocznic l sierpnia 1944 r. czy 11 listopada 1918, służba społeczna
- praca dla społeczności lokalnych.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000160636

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika