• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000160750

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem Stowarzyszenia jest świadczenie pomocy osobom starszym cierpiącym z powodu samotności.

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
1) organizowanie rozmaitych form aktywności indywidualnych lub zbiorowych,
2) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie pomocy społecznej osobom starszym i samotnym,
3) doradztwo i pomoc organizacyjną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
4) pobudzanie, zwłaszcza wśród młodzieży, postawy nakierowanej na działalność na rzecz osób starszych i samotnych,
5) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

Zebrane środki przeznaczamy w całości na realizację naszych celów statutowych:

- stałą, bieżącą działalność, w tym m.in: spotkania indywidualne wolontariuszy z Podopiecznymi w domach lub odwiedziny w domach pomocy społecznej (stała, regularna działalność, co najmniej raz w tygodniu); różne formy aktywizacji grupowej; utrwalanie (nagrywanie) wspomnień osób starszych; projekty realizowane w partnerstwie z samorządami miast: „Aktywny Senior. Szczęśliwy Senior” w Poznaniu i Warszawie, warsztaty teatralne „Babcia aktorka” w Poznaniu; nieodpłatne konsultacje ze specjalistami dla osób 65+; archiwizacja wspomnień seniorów w Warszawie, pozyskiwanie darów (żywność, artykuły chemii gospodarczej, sprzęt RTV, wózki inwalidzkie i chodziki) i ich dystrybucja wśród Podopiecznych a także kwesty na rzecz naszego Stowarzyszenia; spotkania (w tym też lekcje wychowawcze w szkołach licealnych) nt. problematyki starzenia się społeczeństw, form wsparcia dla seniorów, wolontariatu).

- tzw. duże akcje, jak np.: spotkania świąteczne (wielkanocne i wigilijne), wyjazdy wakacyjne dla samotnych osób starszych, autorski projekt „mbU” pt. „wakacje jednego dnia”, obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych (w tym też kampania kreowania pozytywnego wizerunku osób starszych STAROŚĆ też RADOŚĆ! Spokosenior.pl

Sprawiamy by życie seniorów stawało się lepsze. Integrujemy pokolenia.

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” jest m.in. liderem ogólnopolskiej płaszczyzny „Forum 50+. Seniorzy XXI wieku!” oraz od 2007 roku przewodniczy pracom Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów w Warszawie.
W 2008 roku Stowarzyszenie brało czynny udział w pracach przy tworzeniu Strategii Społecznej Warszawy, a w 2009 liderowało pracom nad Programem „Warszawa przyjazna seniorom.”
Na przestrzeni kilku lat przedstawiciele Stowarzyszenia brali udział w wielu konsultacjach społecznych dokumentów społecznych różnego szczebla.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000160750

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika