1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja Droga
  KRS 0000161036

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Prowadzone działania:

1. "I Ty możesz uratować komuś życie"
Program realizowany przez Grupę Ratownictwa "ProMedyk". Program ma na celu przekonanie ludzi, by nie bali się pomagać innym, że wystarczy podstawowa wiedza z zakresu pierwszej pomocy aby móc uratować czyjeś życie, a także zadbać o swoje bezpieczeństwo. Grupa realizuje również program: "Ratujemy życie w Twojej szkole" - jest on skierowany do wszystkich placówek oświatowych. Cele Grupy: - Propagowanie i szerzenie wiedzy z zakresu Pierwszej Pomocy - Pokazy podstawowej pierwszej pomocy w szkołach, świetlicach, festynach itp. - Zabezpieczenie imprez w stopniu podstawowej pomocy - Niesienie pomocy osobą poszkodowanym w wyniku wypadków

2. Godna Starość
Program pomocy "Godna starość" skierowany jest do osób starszych: chorych, ubogich i samotnych. Samotność w podeszłym wieku i bardzo nikłe dochody powodują, że ludzie zamiast zasłużenie cieszyć się emeryturą i odpoczywać martwią się o swój byt czekając z przerażeniem co przyniesie następny dzień. Dużą grupę seniorów stanowią osoby przewlekle bądź nieuleczalnie chore. Zakup podstawowych środków żywności, higieny osobistej lub środków czystości oraz leków niezbędnych przy różnych schorzeniach staje się problemem. Niejednokrotnie ludzie Ci stają przed dylematem jak podzielić skromną rentę bądź emeryturę i co jest pierwszoplanowym wydatkiem. Jest to bardzo upokarzające dla ludzi, którzy całe życie ciężko pracowali. W momencie osiągnięcia sędziwego wieku niejednokrotnie żyją na skraju nędzy. Sytuacja z jaką mamy do czynienia jest tylko potwierdzeniem badań socjologicznych, że nasze społeczeństwo się starzeje i ubożeje.

3. Samotne macierzyństwo
Program pomocy "Samotne macierzyństwo" skierowany jest do matek samotnie wychowujących dzieci a także tych, które samotnie ponoszą ciężar utrzymywania formalnie pełnej rodziny. Zdarza się, iż samotne matki na skutek nieporozumień rodzinnych zostają opuszczone przez bliskich. Zmniejszenie zasiłków alimentacyjnych a także opóźnienia w wypłatach doprowadziły do stanu, że posiadane środki finansowe w całości trzeba przeznaczyć na zakup żywności pomijając inne wydatki typu środki czystości, ubrania czy przybory szkolne. Taki stan rzeczy powoduje powstanie zadłużeń w opłatach administracyjnych i energetycznych.

4. Bezdomność
Program "Bezdomność" jest realizowany we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problemami bezdomności i prowadzącymi schroniska bądź noclegownie dla osób bezdomnych.

5. Dzieci Ulicy
Celem projektu jest zapewnienie bezpieczne i aktywnego spędzania czasu przez dzieci i młodzież z rodzin ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Trudna sytuacja materialna oraz skutki kryzysów w rodzinie mają swoje odzwierciedlenie w zachowaniu dzieci i młodzieży. Istotnym problemem jest sytuacja na rynku pracy, która zmusza rodziców do pracy w różnych godzinach oraz dniach świątecznych, co powoduje brak odpowiedniego nadzoru nad dziećmi i młodzieżą. Dlatego konieczne staje się zapewnienie im miejsca oraz zagospodarowanie wolnego czasu tak aby ulica nie była ich najlepszym i jedynym środowiskiem.

 • Formularze PIT 2019/2020 dla

  KRS 0000161036

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Droga

 • Więcej o nas

  Prowadzone działania:

  1. "I Ty możesz uratować komuś życie"
  Program realizowany przez Grupę Ratownictwa "ProMedyk". Program ma na celu przekonanie ludzi, by nie bali się pomagać innym, że wystarczy podstawowa wiedza z zakresu pierwszej pomocy aby móc uratować czyjeś życie, a także zadbać o swoje bezpieczeństwo. Grupa realizuje również program: "Ratujemy życie w Twojej szkole" - jest on skierowany do wszystkich placówek oświatowych. Cele Grupy: - Propagowanie i szerzenie wiedzy z zakresu Pierwszej Pomocy - Pokazy podstawowej pierwszej pomocy w szkołach, świetlicach, festynach itp. - Zabezpieczenie imprez w stopniu podstawowej pomocy - Niesienie pomocy osobą poszkodowanym w wyniku wypadków

  2. Godna Starość
  Program pomocy "Godna starość" skierowany jest do osób starszych: chorych, ubogich i samotnych. Samotność w podeszłym wieku i bardzo nikłe dochody powodują, że ludzie zamiast zasłużenie cieszyć się emeryturą i odpoczywać martwią się o swój byt czekając z przerażeniem co przyniesie następny dzień. Dużą grupę seniorów stanowią osoby przewlekle bądź nieuleczalnie chore. Zakup podstawowych środków żywności, higieny osobistej lub środków czystości oraz leków niezbędnych przy różnych schorzeniach staje się problemem. Niejednokrotnie ludzie Ci stają przed dylematem jak podzielić skromną rentę bądź emeryturę i co jest pierwszoplanowym wydatkiem. Jest to bardzo upokarzające dla ludzi, którzy całe życie ciężko pracowali. W momencie osiągnięcia sędziwego wieku niejednokrotnie żyją na skraju nędzy. Sytuacja z jaką mamy do czynienia jest tylko potwierdzeniem badań socjologicznych, że nasze społeczeństwo się starzeje i ubożeje.

  3. Samotne macierzyństwo
  Program pomocy "Samotne macierzyństwo" skierowany jest do matek samotnie wychowujących dzieci a także tych, które samotnie ponoszą ciężar utrzymywania formalnie pełnej rodziny. Zdarza się, iż samotne matki na skutek nieporozumień rodzinnych zostają opuszczone przez bliskich. Zmniejszenie zasiłków alimentacyjnych a także opóźnienia w wypłatach doprowadziły do stanu, że posiadane środki finansowe w całości trzeba przeznaczyć na zakup żywności pomijając inne wydatki typu środki czystości, ubrania czy przybory szkolne. Taki stan rzeczy powoduje powstanie zadłużeń w opłatach administracyjnych i energetycznych.

  4. Bezdomność
  Program "Bezdomność" jest realizowany we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problemami bezdomności i prowadzącymi schroniska bądź noclegownie dla osób bezdomnych.

  5. Dzieci Ulicy
  Celem projektu jest zapewnienie bezpieczne i aktywnego spędzania czasu przez dzieci i młodzież z rodzin ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Trudna sytuacja materialna oraz skutki kryzysów w rodzinie mają swoje odzwierciedlenie w zachowaniu dzieci i młodzieży. Istotnym problemem jest sytuacja na rynku pracy, która zmusza rodziców do pracy w różnych godzinach oraz dniach świątecznych, co powoduje brak odpowiedniego nadzoru nad dziećmi i młodzieżą. Dlatego konieczne staje się zapewnienie im miejsca oraz zagospodarowanie wolnego czasu tak aby ulica nie była ich najlepszym i jedynym środowiskiem.
 • KRS:0000161036
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00