• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000165794

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie wszelkich działań zmierzających do rozwoju otorynolaryngologii polskiej, tak od strony naukowej jak i rehabilitacyjnej i leczniczej oraz wspieranie osób z upośledzeniem narządu słuchu.
Działalność Stowarzyszenia jest nieodpłatna.
Stowarzyszenie jest apolityczne.
Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
- zakup sprzętu medycznego dla placówek leczniczych i rehabilitacyjnych,
- udzielanie pomocy finansowej placówkom prowadzącym leczenie i rehabilitację otorynolaryngologiczną,
- prowadzenie i wspieranie badań naukowych podstawowych i aplikacyjnych,
- organizowanie sympozjów, konferencji i innych form wymiany doświadczeń,
- prowadzenie szkolenia podyplomowego w zakresie otorynolaryngologii,
- prowadzenie działalności rehabilitacyjnej dla osób ze wszczepem ślimakowym i dla innych chorych niesłyszących i niedosłyszących,
modernizacja i renowacja Kliniki Otolaryngologii w Poznaniu oraz Ośrodka Rehabilitacji Laryngologicznej.
- Stowarzyszenie w ramach swojej działalności prowadzi współpracę ze wszystkimi osobami i organizacjami prowadzącymi działalność w tym samym zakresie co Stowarzyszenie.

Prowadzone działania
Dzięki zebranym środkom w Klinice Otolaryngologii działa unikalny program leczenia głuchoty metodą implantów ślimakowych - już 250 osób z całej Polski zaopatrzonych w to urządzenie odzyskało słuch lub po raz pierwszy zrozumiało, że otaczający świat jest pełen dźwięków (w tej grupie prawie 200 osób to dzieci w wieku 2-14 roku życia). Stowarzyszenie dba o odpowiednie wyposażenie tego programu w drobny sprzęt, w uzupełnienie materiałów medycznych i sanitarnych. W ramach tej działalności zostało zorganizowanych sześć wielkich koncertów charytatywnych prowadzonych przez Panią Elżbietę Smorawińską, z których dochód przekazano na cele Stowarzyszenia. W ten sposób zebrano około 75 tys. zł. Dla mieszkańców Poznania zorganizowano akcje bezpłatnego badania słuchu, jak i cykle wykładów dotyczących zaburzeń słyszenia. Stowarzyszenie współwydało również szereg wydawnictw popularnych propagujących problemy narządu słuchu.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000165794

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika