• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000171673

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
Za priorytety swojej działalności uznaliśmy:
1) inicjowanie i prowadzenie form pomocy dla osób niepełnosprawnych i zagrożonych patologią i ich rodzin w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych a w szczególności: terapię i diagnozę osób niepełnosprawnych, profilaktykę zagrożeń patologią, działalność szkoleniową i oświatową, nauczanie osób niepełnosprawnych, organizowanie wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych;
2) zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych patologią i rozwijanie samopomocowego ruchu rodzin, w których żyją osoby niepełnosprawne i zagrożone patologią.

Organizacja prowadzi:
1) NDOREW zajmuje się obecnie edukacją 10 dzieci w wieku 6-12 lat ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju i upośledzeniem umysłowym;
2) Świetlicę Socjoterapeutyczną "Dziupla" realizującą zadania psychoterapeutyczne i socjoterapeutyczne w odniesieniu do dzieci, młodzieży i ich rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, z trudnościami emocjonalnymi i wychowawczymi, także młodzieży licealnej, aktywnie uczestniczących w działaniach wolontariackich;
3) Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Bratek" obejmujące edukacją i terapią dzieci od 2,5 r.ż. do podjęcia edukacji szkolnej.
3) działania edukacyjne o charakterze seminaryjno-warsztatowym w odniesieniu do rodziców i nauczycieli;
4) Realizując swoje działania na bieżąco współpracujemy z:
- Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Nowielina
- Szczecińskim Stowarzyszeniem Pomocy Autystom
- Pomorskim Towarzystwem Logopedycznym
- Polskim Towarzystwem Psychologicznym
- Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wklp.
- Szczecińską Fundacją Talent-Postęp-Promocja
- Zachodniopomorskim Forum Organizacji Socjalnych
- Krakowską Szkołą Psychoterapeutyczną i Psychoanalityczną
- dr W. Sokolukiem - specjalistą w zakresie seksuologii i psychoedukacji
5) wymianą doświadczeń i współpracą z placówkami i organizacjami o pokrewnej działalności z terenu całego kraju.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000171673

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika