1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Konferencji Św. Wincentego A'Paulo
  KRS 0000172294

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
Konferencja Stowarzyszenia Św. Wincentego a Paulo jest pozarządową organizacją non-profit, zrzeszającą świeckich katolików, otwartą na współpracę ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. Celem naszego Stowarzyszenia, które jest członkiem międzynarodowej wspólnoty Society of St. Vincent de Paul z siedzibą w Paryżu, jest niesienie bezinteresownej pomocy ludziom potrzebującym, cierpiącym, ubogim, czy w jakikolwiek inny sposób spychanym na margines społeczeństwa.
Organizacja nasza została założona w 1833 roku przez bł. Fryderyka Ozanama i jego przyjaciół, w owym czasie studentów Sorbony, którzy pragnęli sprawiedliwości społecznej i poczuwali się do solidarności z ubogimi. Przed II Wojną Światową na terenie Polski działało ponad 100 jednostek. W czasach PRLu działalność praktycznie zanikła, dopiero w 1991 roku Konferencja została reaktywowana. Nasza organizacja działa w oparciu o prawo cywilne i dekret Prymasa Polski. Obecnie w Polsce działa 11 Konferencji. Nasza organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a wszyscy członkowie pracują jako wolontariusze.
Więcej informacji: www.ozanam.prv.pl

Prowadzone działania
Czym się zajmujemy:
- Opieką nad chorymi w domach i szpitalach;
- Odwiedzaniem osób starszych i samotnych w ich miejscu zamieszkania;
- Odwiedzaniem osób cierpiących na nieuleczalne choroby (nowotwory i inne) we współpracy z St. Vincent Medical Center świadczącym opiekę paliatywną;
- Pomocą dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych: z problemami alkoholowymi, narkotykowymi, w konflikcie z prawem;
- Refundacją leków, rachunków za energię, czynszów mieszkaniowych, obiadów - nigdy nie dajemy pieniędzy do ręki. Dostajemy bardzo dużo listów z prośbą o pomoc i staramy się na każdy odpowiedzieć;
- Organizacją turnusów rekolekcyjno-rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych i dystrybucją przyrządów rehabilitacyjnych;
- Dystrybucją paczek żywnościowych z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia dla ubogich rodzin, samotnych matek i ich dzieci;
- Organizacją Dni Chorych. Osoby starsze
i chore mogą także bezpłatnie zasięgnąć porady lekarza-specjalisty;
- Prowadzeniem świetlic (młodzi wolontariusze z Konferencji i nauczyciele), w których dzieci i młodzież dostają posiłki, mogą odrobić lekcje, uczestniczą w zajęciach sportowych i socjoterapeutycznych oraz mogą skorzystać z pomocy psychologicznej;
- Organizacją ferii zimowych dla dzieci;
- Prowadzeniem obozów i kolonii letnich dla dzieci i młodzieży (ostatnio 4 obozy językowe z udziałem wolontariuszy wincentyńskich z Irlandii);
- Organizacją obozów letnich dla dzieci z terenów wiejskich (byłe PGR) i pomocą w zakresie edukacji dla tych dzieci;
- Pomocą w organizowaniu wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin dotkniętych bezrobociem;
- Prowadzeniem warsztatów i szkoleń dla wolontariuszy.

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000172294

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Konferencji Św. Wincentego A'Paulo

 • Więcej o nas

  Misja
  Konferencja Stowarzyszenia Św. Wincentego a Paulo jest pozarządową organizacją non-profit, zrzeszającą świeckich katolików, otwartą na współpracę ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. Celem naszego Stowarzyszenia, które jest członkiem międzynarodowej wspólnoty Society of St. Vincent de Paul z siedzibą w Paryżu, jest niesienie bezinteresownej pomocy ludziom potrzebującym, cierpiącym, ubogim, czy w jakikolwiek inny sposób spychanym na margines społeczeństwa.
  Organizacja nasza została założona w 1833 roku przez bł. Fryderyka Ozanama i jego przyjaciół, w owym czasie studentów Sorbony, którzy pragnęli sprawiedliwości społecznej i poczuwali się do solidarności z ubogimi. Przed II Wojną Światową na terenie Polski działało ponad 100 jednostek. W czasach PRLu działalność praktycznie zanikła, dopiero w 1991 roku Konferencja została reaktywowana. Nasza organizacja działa w oparciu o prawo cywilne i dekret Prymasa Polski. Obecnie w Polsce działa 11 Konferencji. Nasza organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a wszyscy członkowie pracują jako wolontariusze.
  Więcej informacji: www.ozanam.prv.pl

  Prowadzone działania
  Czym się zajmujemy:
  - Opieką nad chorymi w domach i szpitalach;
  - Odwiedzaniem osób starszych i samotnych w ich miejscu zamieszkania;
  - Odwiedzaniem osób cierpiących na nieuleczalne choroby (nowotwory i inne) we współpracy z St. Vincent Medical Center świadczącym opiekę paliatywną;
  - Pomocą dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych: z problemami alkoholowymi, narkotykowymi, w konflikcie z prawem;
  - Refundacją leków, rachunków za energię, czynszów mieszkaniowych, obiadów - nigdy nie dajemy pieniędzy do ręki. Dostajemy bardzo dużo listów z prośbą o pomoc i staramy się na każdy odpowiedzieć;
  - Organizacją turnusów rekolekcyjno-rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych i dystrybucją przyrządów rehabilitacyjnych;
  - Dystrybucją paczek żywnościowych z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia dla ubogich rodzin, samotnych matek i ich dzieci;
  - Organizacją Dni Chorych. Osoby starsze
  i chore mogą także bezpłatnie zasięgnąć porady lekarza-specjalisty;
  - Prowadzeniem świetlic (młodzi wolontariusze z Konferencji i nauczyciele), w których dzieci i młodzież dostają posiłki, mogą odrobić lekcje, uczestniczą w zajęciach sportowych i socjoterapeutycznych oraz mogą skorzystać z pomocy psychologicznej;
  - Organizacją ferii zimowych dla dzieci;
  - Prowadzeniem obozów i kolonii letnich dla dzieci i młodzieży (ostatnio 4 obozy językowe z udziałem wolontariuszy wincentyńskich z Irlandii);
  - Organizacją obozów letnich dla dzieci z terenów wiejskich (byłe PGR) i pomocą w zakresie edukacji dla tych dzieci;
  - Pomocą w organizowaniu wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin dotkniętych bezrobociem;
  - Prowadzeniem warsztatów i szkoleń dla wolontariuszy.
 • KRS:0000172294
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00