• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000175069

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Fundacja Braci Golec.

To idea, miejsce, inicjatywa lokalna, prężnie działająca organizacja pozarządowa o charakterze non profit, która została założona w 2003 roku przez Łukasza Golca i Pawła Golca, liderów zespołu Golec Orkiestra.

Nasze cele.

Aktywne promowanie i upowszechnianie dostępu do kultury. Kreowanie i popularyzowanie postaw i zachowań społecznych w oparciu o wartości niesione przez kulturę, przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji. Promowanie kultury zaangażowanej społecznie, działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a w szczególności na rzecz zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego regionu pośród dzieci i młodzieży.

Jak to robimy. Krótko o działalności.
Wspólnie z urzędami gmin w Milówce, Łodygowicach, Koszarawie i Jeleśni prowadzimy Ogniska Twórczości Artystycznej. Są to miejsca, w których dzieci i młodzież z Żywiecczyzny uczą się grać na instrumentach ludowych regionu Karpat w tym: na skrzypcach, basach, heligonkach, dudach żywieckich, instrumentach pasterskich. Obecnie w ogniskach kształci się 150 uczennic i uczniów. Poprzez edukację artystyczną, regionalną uczymy dzieci wrażliwości, otwartości, ale także miłości do naszego regionu. Dajemy możliwość indywidualnego rozwoju, upowszechniamy i kultywujemy rodzimą kulturę.

Z szacunku do tradycji powstaje seria wydawnicza.
„Stroje ludowe w Karpatach polskich”, doskonały przykład na to jak idea przerodziła się w czyn. Do tej pory wydaliśmy cztery albumy: „Mieszczański strój żywiecki”, „Strój górali śląskich”, „Strój górali żywieckich”, „Strój górali podhalańskich”. Jest to kompleksowy projekt edukacyjno-badawczy, którego głównym celem jest dokumentacja i archiwizacja wiedzy na temat strojów ludowych w poszczególnych regionach Karpat. Historia stroju w połączeniu z profesjonalnymi zdjęciami przybliża wiedzę na temat regionu oraz wzmacnia poczucie tożsamości. Dwujęzyczna wersja (polsko-angielska) jest sposobem na propagowanie kultury ludowej wśród różnych grup i środowisk, niekoniecznie związanych z folklorem.

Nasze osiągnięcia.
To radość z budowania sukcesu dzieci, ich uśmiech i zaangażowanie. To wszystkie wspaniałe koncerty w ich wykonaniu. To wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi i samorządem. W ciągu ośmiu lat działalności zorganizowaliśmy wiele cyklicznych imprez. Słynny na całą Żywiecczyznę i poza nią „Festiwal Heligonistów” współtworzony wraz z Gminą Węgierska Górka, czy też wakacyjne „Letnie warsztaty artystyczne”. W 2011 roku z sukcesem przeprowadzone zostały dwa duże projekty edukacyjne „Laboratorium dźwięków” oraz „Edukacja regionalna drogą do zrównoważonego rozwoju gminy Milówka”, z których namacalnym efektem są publikacje: „Nowe ścieżki edukacji artystycznej” oraz „Nowe ścieżki edukacji regionalnej na Żywiecczyźnie”. Naszym dużym osiągnięciem jest akcja charytatywna „Górale Góralom” podczas której zbieraliśmy środki na pomoc dla rodzin poszkodowanych w wyniku osuwiska w gminie Milówka. Dzięki tej zbiórce już w tym roku, rodziny, które utraciły cały swój dobytek będą mogły zamieszkać w nowych domach.

Nasi partnerzy.
To wiele osób i instytucji m.in.: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Urzędy Gmin, Ośrodki Kultury i wiele prywatnych osób, dla których edukacja kulturalna i artystyczna dzieci i młodzieży jest bardzo ważna. Od początku naszej działalności wspierają nas szkoły, które udostępniają nieodpłatnie sale lekcyjne na zajęcia muzyczne oraz gminy, które współfinansują naukę.

Plany na przyszłość.
Dalsze rozszerzanie naszej działalności na kolejne gminy Żywiecczyzny, tak aby każde dziecko miało szansę artystycznego rozwoju i doświadczenia radości jaką daje muzyka, a w szczególności gra na instrumentach.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000175069

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika