1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Wyszkowie
  KRS 0000176675

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

O Nas

TWP OR w Wyszkowie prowadzi szkoły dla dorosłych: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Wyszkowie i Szkołę Policealną TWP w Wyszkowie. Ponadto prowadzi CDN i różnego rodzaju kursy.

Jak wykorzystamy 1%

Pomagamy charytatywnie w ciężkich sytuacjach życiowych słuchaczom, absolwentom, nauczycielom dotkniętych chorobą kalectwem lub wypadkiem losowym.

Więcej o nas

TWP OR w Wyszkowie organizacją pożytku publicznego.

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Wyszkowie to pozarządowe stowarzyszenie oświatowe, które działa w Wyszkowie - już 18 lat. Ma na celu upowszechnianie wiedzy ogólnej i zawodowej. Podnoszenie poziomu wykształcenia, współdziałanie i wspomaganie szkolnictwa państwowego i niepaństwowego w kształceniu i doskonaleniu obywateli.

Naszą działalność rozpoczęliśmy 15 maja 2000r

Jedną z form prowadzonej działalności jest kształcenie ustawiczne dorosłych w bezpłatnej, niepublicznej szkole:

- w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych TWP w Wyszkowie na podbudowie: gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej ( trzy lata nauki) a po zasadniczej szkole zawodowej.( dwa lata nauki).

Zachęcam do podjęcia nauki jeszcze w trzyletnim liceum ogólnokształcącym .

Z dniem 1 września 2019r dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych staje się czteroletnim LO.

- w Szkole Policealnej TWP na kierunkach:

- technik rachunkowości

- technik administracji

- technik BHP

- opiekun osoby starszej

- opiekun w domu pomocy społecznej

- opiekunka środowiskowa

- asystent osoby niepełnosprawnej Rekrutacja do naszych szkół dla dorosłych prowadzona jest dwa razy w roku , nauka w formie zaocznej

W formach pozaszkolnych prowadzimy:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli TWP w ramach którego prowadzone są kursy warsztaty, szkolenia i konferencje metodyczne dla nauczycieli.

W ramach działalności kursowej prowadzimy:

kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego .

kursy w zakresie BHP,

pierwszej pomocy przedmedycznej

obsługi komputera, Internetu,

nauki języka angielskiego i inne w miarę potrzeb.

Uznając wiedzę za najlepszą inwestycję w człowieka, zachęcamy do korzystania z naszych usług

Od dnia 21 października 2003 r TWP OR w Wyszkowie posiada osobowość prawną. Od dnia 10 marca 2005r status organizacji pożytku publicznego.

Pomagamy charytatywnie w ciężkich sytuacjach życiowych słuchaczom, absolwentom, nauczycielom i dzieciom dotkniętym chorobą, kalectwem lub wypadkiem losowym. W biurze TWP na ulicy 3 Maja 12/1A znajdują się podziękowania od obdarowanych za 1%

Udzielamy pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Podtrzymujemy i upowszechniamy tradycje narodowe pielęgnujemy polskość oraz rozwijamy świadomość narodową obywatelską i kulturową. Promujemy zdrowie, pomagamy osobom niepełnosprawnym i działamy na rzecz osób w wieku emerytalnym. Składamy serdeczne podziękowania za życzliwość i pomoc jaką okazali Państwo wspierając działania na rzecz osób chorych i poszkodowanych.

Prosimy pamiętać o nas przy wypełnianiu deklaracji podatkowej za 2018r.

Pamiętajcie przyjaciele 1% może wiele.

TWP OR w Wyszkowie – organizacją pożytku publicznego

KRS : 0000176675

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Wyszkowie prowadzi działalność edukacyjną na terenie województwa mazowieckiego w mieście i powiecie Wyszków, Wołomin i Pułtusk.
TWP OR w Wyszkowie jest stowarzyszeniem, które posiada osobowość prawną, jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie pod numerem 0000176675 i uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

Działalność swą rozpoczęliśmy w biurowcu Wyszkowskiej Fabryki Mebli “FAMA” we wrześniu 2000r. prowadząc kursy eksternistyczne z zakresu liceum ogólnokształcącego oraz liceum ekonomicznego.

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli wiążących się ze stopniem awansu, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Wyszkowie wychodząc naprzeciw potrzebom koleżanek i kolegów utworzyło Centrum Doskonalenia Nauczycieli powołane 10.09.2001r. przez Kuratorium Oświaty w Warszawie. Współpracujemy z doradcami metodycznymi, oraz wykładowcami z różnych uczelni.

Od września 2002 roku siedziba nasza mieściła się w biurowcu GS przy ul. I Armii Wojska Polskiego 171.


 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000176675
 • Konto:03 892 3 00 08 0 900 0676 200 9 00 01
 • Adres:07-200 Wyszków, ul. 3 Maja 12/1A
 • WWW:www.twpwyszkow.pl
 • E-mail:wyszkowlotwp1@wp.pl
 • Telefon:297425005

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Wyszkowie

  KRS 0000176675

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Wyszkowie

 • O Nas

  TWP OR w Wyszkowie prowadzi szkoły dla dorosłych: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Wyszkowie i Szkołę Policealną TWP w Wyszkowie. Ponadto prowadzi CDN i różnego rodzaju kursy.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Pomagamy charytatywnie w ciężkich sytuacjach życiowych słuchaczom, absolwentom, nauczycielom dotkniętych chorobą kalectwem lub wypadkiem losowym.

 • Więcej o nas

  TWP OR w Wyszkowie organizacją pożytku publicznego.

  Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Wyszkowie to pozarządowe stowarzyszenie oświatowe, które działa w Wyszkowie - już 18 lat. Ma na celu upowszechnianie wiedzy ogólnej i zawodowej. Podnoszenie poziomu wykształcenia, współdziałanie i wspomaganie szkolnictwa państwowego i niepaństwowego w kształceniu i doskonaleniu obywateli.

  Naszą działalność rozpoczęliśmy 15 maja 2000r

  Jedną z form prowadzonej działalności jest kształcenie ustawiczne dorosłych w bezpłatnej, niepublicznej szkole:

  - w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych TWP w Wyszkowie na podbudowie: gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej ( trzy lata nauki) a po zasadniczej szkole zawodowej.( dwa lata nauki).

  Zachęcam do podjęcia nauki jeszcze w trzyletnim liceum ogólnokształcącym .

  Z dniem 1 września 2019r dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych staje się czteroletnim LO.

  - w Szkole Policealnej TWP na kierunkach:

  - technik rachunkowości

  - technik administracji

  - technik BHP

  - opiekun osoby starszej

  - opiekun w domu pomocy społecznej

  - opiekunka środowiskowa

  - asystent osoby niepełnosprawnej Rekrutacja do naszych szkół dla dorosłych prowadzona jest dwa razy w roku , nauka w formie zaocznej

  W formach pozaszkolnych prowadzimy:

  Centrum Doskonalenia Nauczycieli TWP w ramach którego prowadzone są kursy warsztaty, szkolenia i konferencje metodyczne dla nauczycieli.

  W ramach działalności kursowej prowadzimy:

  kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego .

  kursy w zakresie BHP,

  pierwszej pomocy przedmedycznej

  obsługi komputera, Internetu,

  nauki języka angielskiego i inne w miarę potrzeb.

  Uznając wiedzę za najlepszą inwestycję w człowieka, zachęcamy do korzystania z naszych usług

  Od dnia 21 października 2003 r TWP OR w Wyszkowie posiada osobowość prawną. Od dnia 10 marca 2005r status organizacji pożytku publicznego.

  Pomagamy charytatywnie w ciężkich sytuacjach życiowych słuchaczom, absolwentom, nauczycielom i dzieciom dotkniętym chorobą, kalectwem lub wypadkiem losowym. W biurze TWP na ulicy 3 Maja 12/1A znajdują się podziękowania od obdarowanych za 1%

  Udzielamy pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Podtrzymujemy i upowszechniamy tradycje narodowe pielęgnujemy polskość oraz rozwijamy świadomość narodową obywatelską i kulturową. Promujemy zdrowie, pomagamy osobom niepełnosprawnym i działamy na rzecz osób w wieku emerytalnym. Składamy serdeczne podziękowania za życzliwość i pomoc jaką okazali Państwo wspierając działania na rzecz osób chorych i poszkodowanych.

  Prosimy pamiętać o nas przy wypełnianiu deklaracji podatkowej za 2018r.

  Pamiętajcie przyjaciele 1% może wiele.

  TWP OR w Wyszkowie – organizacją pożytku publicznego

  KRS : 0000176675

  Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Wyszkowie prowadzi działalność edukacyjną na terenie województwa mazowieckiego w mieście i powiecie Wyszków, Wołomin i Pułtusk.
  TWP OR w Wyszkowie jest stowarzyszeniem, które posiada osobowość prawną, jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie pod numerem 0000176675 i uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

  Działalność swą rozpoczęliśmy w biurowcu Wyszkowskiej Fabryki Mebli “FAMA” we wrześniu 2000r. prowadząc kursy eksternistyczne z zakresu liceum ogólnokształcącego oraz liceum ekonomicznego.

  W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli wiążących się ze stopniem awansu, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Wyszkowie wychodząc naprzeciw potrzebom koleżanek i kolegów utworzyło Centrum Doskonalenia Nauczycieli powołane 10.09.2001r. przez Kuratorium Oświaty w Warszawie. Współpracujemy z doradcami metodycznymi, oraz wykładowcami z różnych uczelni.

  Od września 2002 roku siedziba nasza mieściła się w biurowcu GS przy ul. I Armii Wojska Polskiego 171.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000176675
 • Konto:03 892 3 00 08 0 900 0676 200 9 00 01
 • Adres:07-200 Wyszków, ul. 3 Maja 12/1A
 • WWW:www.twpwyszkow.pl
 • E-mail:wyszkowlotwp1@wp.pl
 • Telefon:297425005
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00