• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000184209

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja:
- pomaga dzieciom z rodzin ubogich i patologicznych, niepełnosprawnym oraz dzieciom poszkodowanym w wypadkach z regionu świętokrzyskiego
- wspiera przedsiębiorczość u dzieci
- promuje kulturę fizyczną i sport
- wspiera dzieci uzdolnione sportowo
- współpracuje z klubami sportowymi i domami dziecka
- prowadzi działania na rzecz integracji dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi
- wspiera zakupy sprzętu i leków dzieciom chorym.

Podejmowane działania to m.in.
1. Prowadzenie w Staszowie Programu Stypendialnego Korab wspólnie z Fundacją Batorego (uruchomionego w 2008 roku)– obecnie stypendia w wysokości od 500 - 2000 zł. otrzymują 31 uczniów
2. Prowadzenie w Kielcach Programu Stypendialnego Vive (uruchomionego w 2008 roku)– obecnie stypendia otrzymuje 15 dzieci w wysokości 500 i 1000 zł
3. Zorganizowanie w Staszowie grupy młodzieży działającej w Wolontariacie naukowym, która wspiera dzieci w wieku 7 – 13 lat w nauce
4. Wspieranie przedsiębiorczości u dzieci poprzez uruchomienie Klubu Kreatywnej Młodzieży, gdzie młodzi ludzie mają możliwość realizowania swoich pomysłów i marzeń.
5. Popularyzowanie idei sportu wśród dzieci poprzez Turniej „Małej Ligi Piłki Ręcznej”. Organizowany jest od 2004 roku dla chłopców z województwa Świętokrzyskiego według zasad obowiązujących w profesjonalnej lidze sportowej. Oprócz zawodników biorą w nim czynny udział kibice i cheerleaderki, dzięki czemu zwiększa się liczba osób zainteresowanych sportem. Rozgrywki odbywają się w wielu miasteczkach i wsiach, gdzie lokalne władze chętnie kibicują zawodnikom, dodając prestiżu całemu przedsięwzięciu. Publikacje medialne promują małe miejscowości szerokiemu spektrum odbiorców. Każdorazowo w przedsięwzięciu uczestniczy około 8 tys. uczniów – w tym prawie tysiąc zawodników i cheerleaderek. Wszyscy /zarówno na boisku jak i na trybunach/ uczą się zasad fair – play, pracy w zespole, bezpiecznego kibicowania. Ma również miejsce wymiana dobrych praktyk miedzy zespołami.
6. Popularyzacja idei sportu poprzez nieodpłatny udział dzieci i młodzieży z całego województwa (rocznie ok.8 tys. dzieci) w meczach ekstraklasy piłki ręcznej.
7. Pomoc dzieciom z obszaru o mniejszych szansach (wychowywane przez jedno z rodziców; w których jeden z rodziców jest alkoholikiem; z rodzin wielodzietnych – dzieci o niskim statusie materialnym) poprzez realizację własnego projektu „Jestem Przedsiębiorczy”. Głównym celem tego zadania jest kreacja przedsiębiorczej postawy młodych ludzi w wieku 15-19 lat. Poprzez spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata biznesu, analizę własnej osobowości podczas spotkań z psychologiem, treningi z asertywności, naukę: negocjacji, profesjonalnej prezentacji i wystąpień publicznych przygotowują się do dorosłego życia. Projekt „Jestem Przedsiębiorczy” Fundacja prowadziła już z czterema grupami 20-osobowymi.
8. Stworzenie Klubu Kreatywnej Młodzieży, gdzie młodzież realizuje „Małe Projekty”, pomysły opracowane wg własnej koncepcji możliwej do realizacji.
9. Pomoc finansowa dzieciom z rodzin ubogich - przyznawanie stypendiów dla ubogich uczniów z Klubu Kreatywnej Młodzieży; organizowanie zabaw Mikołajowych, karnawałowych, Dnia Dziecka, wyjazdów letnich, wycieczek, paczek świątecznych itp.
10. Wyrównywanie barier językowych – korepetycje z języka angielskiego.
11. Współpraca z KW Policji w Kielcach w programach dotyczących bezpieczeństwa dzieci na drogach i ulicach.
12. Uruchomienie programu własnego SOS dla dzieci w ramach którego udzielana jest pomoc dzieciom chorym w odpowiedzi na prośby wpływające do Fundacji – dofinansowywanie turnusów rehabilitacyjnych, zakup lekarstw, sprzętu itp.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000184209

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika