1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie "Więź"
  KRS 0000185565

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

„Tu odzyskuję wiarę w swe siły, tu ból jest mniejszy, sens życia ważniejszy”

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź”
powstało z inicjatywy członków rodzin osób chorych psychicznie przy wsparciu zaprzyjaźnionych ludzi dobrej woli w 2004 r.

Głównym zadaniem organizacji jest integracja niepełnosprawnych psychicznie członków Stowarzyszenia, ich aktywizacja do życia społecznego i pracy zawodowej, jak również pomoc i wsparcie dla ich rodzin oraz opiekunów. Zadania te Stowarzyszenie realizuje poprzez szeroką ofertę warsztatów terapeutycznych i zajęć oraz spotkań rozwijających zainteresowania członków Stowarzyszenia.

Jak wykorzystamy 1%

Dzięki darowanemu 1% możemy realizować najważniejszy cel statutowy, jakim jest udzielanie wsparcia i pomoc osobom chorującym psychicznie oraz ich rodzinom i opiekunom.

Uzyskane odpisy 1% przeznaczamy na:

 • dofinansowanie tygodniowego wyjazdu rehabilitacyjnego dla ok. 20 osób podczas którego beneficjenci usamodzielniają się i aktywizują społecznie
 • dofinansowanie 3 dniowej wycieczki edukacyjnej, 30 osób
 • wkład własny do realizowanych projektów, dzięki którym osoby chorujące psychicznie odzyskują radość i chęć do życia
 • materiały i sprzęt biurowy (konieczny jest zakup nowego komputera)

Więcej o nas

Realizacja podstawowych celów statutowych w 2018 roku:

1) Udzielenie wszechstronnej pomocy osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi, neurologicznymi i uzależnieniami (od alkoholu, narkotyków i innych), jak również innym osobom niepełnosprawnym, starszym i ich rodzinom oraz opiekunom:

 • Odwiedziny osób przebywających w szpitalu
 • Wystawianie potrzebnych zaświadczeń i opinii
 • Porady indywidualne psychologa
 • Indywidualne porady prawne
 • Wsparcie i pomoc członków Zarządu (w siedzibie i poza nią, telefoniczna, za pomocą poczty elektronicznej)
 • Prowadzenie strony internetowej i Facebooka

Dzięki udzielaniu różnego rodzaju porad, wsparcia i pomocy w trudnych sytuacjach osoby chorujące psychicznie i ich rodziny mają świadomość, że nie są same ze swoimi problemami.

Wsparcie telefoniczne, za pomocą poczty elektronicznej i osobiste członków Zarządu jest udzielane osobom niepełnosprawnym psychicznie i ich rodzinom z całej Polski i spoza granic kraju.

2) Przeciwdziałanie istniejącemu powszechnie w społeczeństwie dystansowi w stosunku do chorych psychicznie oraz przybliżenie społeczeństwu rzeczywistego obrazu tych osób i ich problemów:

 • Spotkania edukacyjne w Gryfinie, Policach, Nowogardzie , Szczecinie

W ramach projektu odbyły się prelekcje psychologa na temat zapobiegania kryzysom psychicznym. Osoba po kryzysie psychicznym razem z profesjonalnym tancerzem prezentowała taniec o jej osobistym doświadczeniu wyjścia z głębokiego kryzysu psychicznego i uzyskania dobrej, długotrwałej remisji. W czasie spotkań odbyły się też prezentacje twórczości osób niepełnosprawnych psychicznie ( malarstwo, poezja, ceramika, biżuteria) oraz działania integracyjne (wspólna dyskoteka, Rajd Nordic Walking, zabawy sportowe). Dzięki tym wydarzeniom mieszkańcy wymienionych miast, uczestniczący w spotkaniach mieli szansę poznać bliżej problemy osób chorujących psychicznie, podziwiać ich sztukę, nawiązać bezpośredni kontakt i pozbyć się uprzedzeń wobec tych osób.

 • Udział w szkoleniach, konferencjach, panelach, akcjach, targach ekonomii społecznej

W czasie tych spotkań edukujemy społeczeństwo na temat problematyki zdrowia psychicznego, przybliżamy prawdziwy obraz osoby chorującej psychicznie, promujemy działalność naszego stowarzyszenia i spółdzielni poprzez prelekcje, wystawianie wyrobów artystycznych osób chorujących, dystrybucję biuletynów stowarzyszenia „Nasza Więź”, ulotek, folderów.

3) Promowanie form terapeutycznych korzystnych dla osób chorych psychicznie:

Realizacja projektu w ramach którego odbywały się różnego rodzaju warsztaty terapeutyczne i wsparcie psychologiczne indywidualne.

Nawiązanie kontaktu z klubem sportowym Lwy Morskie, dzięki któremu 7 osób uczestniczy w zajęciach sportowych

Różnego rodzaju terapie (warsztaty terapii grupowej, wsparcie indywidualne, warsztaty terapii lęku, warsztaty biblioterapii, warsztaty teatralne) i zajęcia (warsztaty języka angielskiego, warsztaty języka niemieckiego, warsztaty na temat sztuki) mają na celu pomoc w uporaniu się z problemami zdrowotnymi osób chorujących psychicznie i wyjście z kryzysu psychicznego.

4) Wspomaganie chorych w egzekwowaniu ich praw do nauki, pracy, zabezpieczenia socjalnego, udziału w życiu publicznym i kulturalnym:

 • Wycieczka do Inter Cars w Załomiu, zatrudnienie 1 osoby
 • Udział 6 osób w projektach zaprzyjaźnionych organizacji dotyczących aktywizacji zawodowej (szkolenia, staże)
 • Założenie razem ze Stowarzyszeniem „Atomy” Spółdzielni Socjalnej „A i W” i zatrudnienie 3 osób w malej poligrafii
 • Wyjścia do kina, teatru, filharmonii, muzeum
 • Wykłady wolontariuszy (członków stowarzyszenia) na tematy związane z ich pasją: wykłady na temat sztuki, wykłady na temat psychologii
 • Spotkania filmowe prowadzone przez członkinię stowarzyszenia w siedzibie
 • Spotkania integracyjne i okolicznościowe (opłatkowe, wielkanocne, andrzejkowe, walentynkowe, urodziny członków stowarzyszenia, zabawy integracyjne, ogniska)
 • Organizacja 3-dniowej wycieczki edukacyjnej do Gdańska w ramach projektu dofinansowanego przez MOPR (zwiedzanie Starego Miasta, Westerplatte, Oceanarium w Gdyni, wycieczka statkiem, zwiedzanie Malborka)
 • 7-dniowy wyjazd rehabilitacyjny do Zwierzynka (18 osób) , woj. Zachodniopomorskie (nabywanie samodzielności, aktywizacja społeczna)

Zarówno podjęcie pracy jak i udział we wszelkiego rodzaju zajęciach, spotkaniach, wyjściach, wyjazdach rehabilitacyjnych i edukacyjnych aktywizują społecznie osoby niepełnosprawne psychicznie, których problemem jest m.in. wycofanie z życia społecznego, izolacja, trudności w nawiązywaniu kontaktów , brak wiary we własne możliwości.

5) Organizowanie form wsparcia dla członków rodzin:

 • Terapia dla rodzin z psychologiem
 • Grupa wsparcia dla rodzin
 • Warsztaty dla rodzin w ramach projektu
 • Wsparcie specjalistów
 • Spotkania integracyjne
 • Wyjścia na wydarzenia kulturalne

Spotkania i wsparcie specjalistów pomagają rodzinom osób z zaburzeniami psychicznymi uporać się z poczuciem winy, odrzuceniem (czasami przez najbliższych), nieumiejętnością nawiązania kontaktu z osobą chorującą.


 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000185565
 • Konto:76 102 0 47 95 0 000 9602 007 8 85 13
 • Adres:Ul. Arkońska 17/18, 71-470 Szczecin
 • WWW:http://www.wiez.org.pl/1-procent-podatku-dla-stowarzyszenia-wiez/
 • E-mail:wiez@wiez.org.pl
 • Telefon:600 768 693 • Formularze PIT 2019/2020 dla
  Stowarzyszenie "Więź"

  KRS 0000185565

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie "Więź"

 • „Tu odzyskuję wiarę w swe siły, tu ból jest mniejszy, sens życia ważniejszy”

  Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź”
  powstało z inicjatywy członków rodzin osób chorych psychicznie przy wsparciu zaprzyjaźnionych ludzi dobrej woli w 2004 r.

  Głównym zadaniem organizacji jest integracja niepełnosprawnych psychicznie członków Stowarzyszenia, ich aktywizacja do życia społecznego i pracy zawodowej, jak również pomoc i wsparcie dla ich rodzin oraz opiekunów. Zadania te Stowarzyszenie realizuje poprzez szeroką ofertę warsztatów terapeutycznych i zajęć oraz spotkań rozwijających zainteresowania członków Stowarzyszenia.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Dzięki darowanemu 1% możemy realizować najważniejszy cel statutowy, jakim jest udzielanie wsparcia i pomoc osobom chorującym psychicznie oraz ich rodzinom i opiekunom.

  Uzyskane odpisy 1% przeznaczamy na:

  • dofinansowanie tygodniowego wyjazdu rehabilitacyjnego dla ok. 20 osób podczas którego beneficjenci usamodzielniają się i aktywizują społecznie
  • dofinansowanie 3 dniowej wycieczki edukacyjnej, 30 osób
  • wkład własny do realizowanych projektów, dzięki którym osoby chorujące psychicznie odzyskują radość i chęć do życia
  • materiały i sprzęt biurowy (konieczny jest zakup nowego komputera)
 • Więcej o nas

  Realizacja podstawowych celów statutowych w 2018 roku:

  1) Udzielenie wszechstronnej pomocy osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi, neurologicznymi i uzależnieniami (od alkoholu, narkotyków i innych), jak również innym osobom niepełnosprawnym, starszym i ich rodzinom oraz opiekunom:

  • Odwiedziny osób przebywających w szpitalu
  • Wystawianie potrzebnych zaświadczeń i opinii
  • Porady indywidualne psychologa
  • Indywidualne porady prawne
  • Wsparcie i pomoc członków Zarządu (w siedzibie i poza nią, telefoniczna, za pomocą poczty elektronicznej)
  • Prowadzenie strony internetowej i Facebooka

  Dzięki udzielaniu różnego rodzaju porad, wsparcia i pomocy w trudnych sytuacjach osoby chorujące psychicznie i ich rodziny mają świadomość, że nie są same ze swoimi problemami.

  Wsparcie telefoniczne, za pomocą poczty elektronicznej i osobiste członków Zarządu jest udzielane osobom niepełnosprawnym psychicznie i ich rodzinom z całej Polski i spoza granic kraju.

  2) Przeciwdziałanie istniejącemu powszechnie w społeczeństwie dystansowi w stosunku do chorych psychicznie oraz przybliżenie społeczeństwu rzeczywistego obrazu tych osób i ich problemów:

  • Spotkania edukacyjne w Gryfinie, Policach, Nowogardzie , Szczecinie

  W ramach projektu odbyły się prelekcje psychologa na temat zapobiegania kryzysom psychicznym. Osoba po kryzysie psychicznym razem z profesjonalnym tancerzem prezentowała taniec o jej osobistym doświadczeniu wyjścia z głębokiego kryzysu psychicznego i uzyskania dobrej, długotrwałej remisji. W czasie spotkań odbyły się też prezentacje twórczości osób niepełnosprawnych psychicznie ( malarstwo, poezja, ceramika, biżuteria) oraz działania integracyjne (wspólna dyskoteka, Rajd Nordic Walking, zabawy sportowe). Dzięki tym wydarzeniom mieszkańcy wymienionych miast, uczestniczący w spotkaniach mieli szansę poznać bliżej problemy osób chorujących psychicznie, podziwiać ich sztukę, nawiązać bezpośredni kontakt i pozbyć się uprzedzeń wobec tych osób.

  • Udział w szkoleniach, konferencjach, panelach, akcjach, targach ekonomii społecznej

  W czasie tych spotkań edukujemy społeczeństwo na temat problematyki zdrowia psychicznego, przybliżamy prawdziwy obraz osoby chorującej psychicznie, promujemy działalność naszego stowarzyszenia i spółdzielni poprzez prelekcje, wystawianie wyrobów artystycznych osób chorujących, dystrybucję biuletynów stowarzyszenia „Nasza Więź”, ulotek, folderów.

  3) Promowanie form terapeutycznych korzystnych dla osób chorych psychicznie:

  Realizacja projektu w ramach którego odbywały się różnego rodzaju warsztaty terapeutyczne i wsparcie psychologiczne indywidualne.

  Nawiązanie kontaktu z klubem sportowym Lwy Morskie, dzięki któremu 7 osób uczestniczy w zajęciach sportowych

  Różnego rodzaju terapie (warsztaty terapii grupowej, wsparcie indywidualne, warsztaty terapii lęku, warsztaty biblioterapii, warsztaty teatralne) i zajęcia (warsztaty języka angielskiego, warsztaty języka niemieckiego, warsztaty na temat sztuki) mają na celu pomoc w uporaniu się z problemami zdrowotnymi osób chorujących psychicznie i wyjście z kryzysu psychicznego.

  4) Wspomaganie chorych w egzekwowaniu ich praw do nauki, pracy, zabezpieczenia socjalnego, udziału w życiu publicznym i kulturalnym:

  • Wycieczka do Inter Cars w Załomiu, zatrudnienie 1 osoby
  • Udział 6 osób w projektach zaprzyjaźnionych organizacji dotyczących aktywizacji zawodowej (szkolenia, staże)
  • Założenie razem ze Stowarzyszeniem „Atomy” Spółdzielni Socjalnej „A i W” i zatrudnienie 3 osób w malej poligrafii
  • Wyjścia do kina, teatru, filharmonii, muzeum
  • Wykłady wolontariuszy (członków stowarzyszenia) na tematy związane z ich pasją: wykłady na temat sztuki, wykłady na temat psychologii
  • Spotkania filmowe prowadzone przez członkinię stowarzyszenia w siedzibie
  • Spotkania integracyjne i okolicznościowe (opłatkowe, wielkanocne, andrzejkowe, walentynkowe, urodziny członków stowarzyszenia, zabawy integracyjne, ogniska)
  • Organizacja 3-dniowej wycieczki edukacyjnej do Gdańska w ramach projektu dofinansowanego przez MOPR (zwiedzanie Starego Miasta, Westerplatte, Oceanarium w Gdyni, wycieczka statkiem, zwiedzanie Malborka)
  • 7-dniowy wyjazd rehabilitacyjny do Zwierzynka (18 osób) , woj. Zachodniopomorskie (nabywanie samodzielności, aktywizacja społeczna)

  Zarówno podjęcie pracy jak i udział we wszelkiego rodzaju zajęciach, spotkaniach, wyjściach, wyjazdach rehabilitacyjnych i edukacyjnych aktywizują społecznie osoby niepełnosprawne psychicznie, których problemem jest m.in. wycofanie z życia społecznego, izolacja, trudności w nawiązywaniu kontaktów , brak wiary we własne możliwości.

  5) Organizowanie form wsparcia dla członków rodzin:

  • Terapia dla rodzin z psychologiem
  • Grupa wsparcia dla rodzin
  • Warsztaty dla rodzin w ramach projektu
  • Wsparcie specjalistów
  • Spotkania integracyjne
  • Wyjścia na wydarzenia kulturalne

  Spotkania i wsparcie specjalistów pomagają rodzinom osób z zaburzeniami psychicznymi uporać się z poczuciem winy, odrzuceniem (czasami przez najbliższych), nieumiejętnością nawiązania kontaktu z osobą chorującą.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000185565
 • Konto:76 102 0 47 95 0 000 9602 007 8 85 13
 • Adres:Ul. Arkońska 17/18, 71-470 Szczecin
 • WWW:http://www.wiez.org.pl/1-procent-podatku-dla-stowarzyszenia-wiez/
 • E-mail:wiez@wiez.org.pl
 • Telefon:600 768 693
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00